Духовни закони – 3 част

Духовни закони – 3 част

„Бог възнаграждава всеки, който Го търси.“

Ние нямаме собствена вяра, ние имаме Божия вид вяра.

Докато имаме нагласа постоянно да приемаме, ние няма да можем да даваме!

Ако не приемам това, което Бог дава, аз съм горд човек.

Не всичко зависи от теб.

Бог прави така да искаме и да изработваме това, което е добро за нас!

1 Кор. 8 – „знанието възгордява, любовта назидава…във всички го няма това знание“

Много е важно какво съзнание/разбиране имаш вътре в себе си!

Ако имаш съзнание за грях за нещо, то е грях.

Исус не робуваше на буквата – иначе Той щеше да се хвърли от храма, когато Сатана Го изкушаваше.
Той познаваше сърцето на Своя Баща!

„Исус се смири и прие образ на слуга.“

Исус ходеше редовно на синагога.

Човек/плътта умира в молитва!

Господ Исус трябваше да умре за Своите човешки желания!

„Тези, които слушат Словото и Го изпълняват, са моите братя и сестри.“

Хората, които живеят под Закона, се мислят за прави, но не познават Духа и така стоят далеч от Бога!

„На Господа своя Бог да се покланяш и само на Него да служиш.“

Исус положи важна основа:
1. Общение с Бога
2. Служение на Бога

Ние трябва да се научим да се покланяме на Бога!
Когато ние Го разберем, по-малко ще искаме за своите нужди, защото Му се доверяваме!

Ние ще бъдем приети поради взаимоотношението ни с Бога!
Служението ни определя нашата награда.

Божието присъствие идва, за да те учи.

Най-важното нещо е ние да развием взаимоотношение с Бога!

Много е важно, когато изграждаме взаимоотношение с Бог, не само да искаме!

Как гледаш на себе си? – Това е духовен принцип.

Когато искаме да променим себе си, първо всеки един от нас трябва да си го постави за цел!
Човек трябва си постави ясна цел.

Трябва да престанеш да критикуваш себе си!

За да не влизаш вече в стария коловоз, трябва да направиш нов.

Не си ли постоянен, всичко преминава!

Както ти гледаш на себе си, така и Бог гледа на теб!

Престани да се критикуваш!

Престани да мислиш за всички причини, поради които не можеш да бъдеш успешен! – Мисли за това, защо можеш.

След като Бог ни спаси ние трябва да Го търсим.

Проследи от къде идва представата ти, че не можеш да си успешен.
Ако това идва от хора от твоето детство, трябва да им простиш.

Приятел ли си на Бог?

Ние сме свикнали да се крием зад думата „аз вярвам“!

Ако човек за дълго време е беден, това не идва от обстоятелствата, а от съзнанието за бедност!

Начинът на мислене определя стандарта!

Бог не се състезава с никого!

Ние сами се ограничаваме!

Трябва картината в нас да бъде положителна!
„Както мисли човек в сърцето си, такъв е и той.“
Каквото държи човек в себе си, това започва да го променя!

Започни да се държиш по начина, съответстващ на начина ти на мислене!

Ти би искал да станеш приятел с този, с когото имаш общи представи.

Единственото Царство, в което всички са царе и свещеници, е нашето Царство.
В Божието царство няма посредствени хора!

„Искаме да седим отдясно и отляво ти в Твоето Царство…- Готови ли сте да пиете от чашата, от която аз трябва да пия?“
Исус насочи погледа им към цената.

Мат. 13:10-16
Един има съзнание, че има нещо, а друг има съзнанието, че няма нищо въпреки че има нещо!

Ние сме проводници на Божията любов и снабдяване.

„Бог обича този, който дава с радостно сърце.“

„Давайте и ще ви се дава.“

Срещаме проблем при получаването.

Ти трябва да вярваш, че е възможно да получиш и че го заслужаваш.

Господ иска да приемеш, че ще получаваш, но не с мотив на егоизъм.

Ако си постоянно с отношение на канал, ще бъдеш винаги мокър!

Закон на постоянен растеж и развитие – Винаги има повече!

Нашето отношение към този, който служи, е отношение към Самия Бог!

Покорството на жената към мъжа е безусловно.

Тези, които имат съзнанието за Бог, все повече растат духовно!

Закон на сеене и на жънене – Голямо значение има с какъв мотив сееш!

2 Кор. 9:6-8

„Като гледаше на предстоящата Му радост Исус издържа Кръста.“

Мотивът да жънеш е да сееш повече!

За да даваш, ти трябва да имаш.
За да имаш, трябва да даваш.

2 Кор. 9:13

Отношението на сърцето е абсолютно всичко!

Друг духовен закон – „Побеждавай злото чрез доброто.“

Дяволът ти причинява зло чрез хора, за да те накара да произведеш същото в живота си!

Бог иска да вървиш нагоре!

Основата на всички тези духовни закони е взаимоотношението с Бога!

Закон за прошката
Ефес. 4:29-32
„Греховете и престъпленията ви няма да помня вече.“

Да простиш означава повече по никакъв начин да не допуснеш да припомняш на себе си, на другия и на други хора прегрешението!

2 Кор. 2:5-8
Ако аз задържа огорчение, това може да рефлектира върху друг човек!

Когато си простил, ти трябва да реабилитираш отношението си към човека както преди прегрешението!

Ако ние приемаме Божията любов, трябва и да я даваме!

Когато ние прощаваме, разблокираме болката вътре в нас.

Закон за жертвата
Недей се имай за жертва, когато се жертваш за други!

Левит 22:29

„Жертва“ означава да правиш нещо за друг свръх силата си.

Бог харесва този, който жертва!

Закон за почитта
Когато ние се почитаме един друг, ние почитаме Бог!

Важното е какво разбираме!

Винаги издигай другия повече от себе си!