Духовно бащинство

Духовно бащинство

„Давайте и ще ви се дава.“

Една от причините, за да не получаваме, е, че не даваме.
По този начин, когато не сме оскъдни да даваме благословения, освобождаваме място (дебит), за да бъдем благословени.

Матей 5:38-48
„И така, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият Небесен Отец.“

В Божието царство има и синове, и слуги.

„Чули сте, че е било казано …“
Слугите се интересуват само от това, което им се заповядва, те просто си изпълняват задълженията.
А синът се интересува от мотива, с който е казано.

„Аз ви казвам…“
Аз Съм Сина и Аз ви казвам какво има предвид Отец.

Много пъти ние се държим като слуги. А ние в Новия Завет не сме само слуги, но сме наречени приятели и сме определени за Божии синове.
Ние сме синове и ние трябва да имаме мислене, ум и разсъждение на син, а не слуга.
Синът гледа интереса на баща си, а не собствения си, а и той в крайна сметка ще получи бащиното си наследство.

Ако ние обичаме Господа повече от хората, няма да бъдем никога разочаровани.

Рим. 12:21

Никога не позволявай на злото да контролира твоите мисли и поведение. Когато ти отвърнеш по същия начин, това означава, че ти си позволил на този някой, който ти е направил зло, да контролира действията ти и да дава посока.
Бог не се влияе от това, но Той дава дъжд и над злите, и над добрите.

Исус винаги се отнася с добро.
Той не е зависим от обстоятелствата – Той създава обстоятелства!

Колко тряба да стоим пред Бога и да сме близки с Него, за да можем да не уповаваме на хора!

Ной направи голям кораб, ковчегът не беше място за удобство, но за спасение.

ЦЪРКВАТА НЕ Е МЯСТО ЗА УДОБСТВО, А МЯСТО ЗА СПАСЕНИЕ.

Ако Ной нямаше синове, как щеше да се справи с грижата за всички животни?

Ние искаме да идват нови хора, но къде е синовството в църквата, можем ли да се грижим за тях?

Матей 1:18 – 2:8

Ако Йосиф действаше като слуга, той щеше да действа според Закона – да каже на бащата на Мария, на старейшините и дори да се стигне до убиване с камъни.

Но Йосиф беше праведен, благочестив, имаше сърце на син и мислеше по различен начин.
Затова той беше готов да понесе цялата вина върху себе си.

Бог иска да се бориш за брака си!

Всемогъщият Бог избра един дърводелец и повери Собствения Си Син на Йосиф за духовен баща!

Не можеш да обичаш хората, ако не обичаш Бога!

Господ иска всеки един от нас, за да расте духовно, да има духовни родители!

Колко хора си мислят, че Църквата е пълна с духовни деца?

В църквите няма много духовни синове. Бог търси не просто верни слуги, които да си изпълняват задачите, но търси синове!

„Слугата не остава вечно в дома, синът остава.“

Мат. 2:16-20

Йосиф беше покорен, защото беше син.

Дяволът е освободил духове на настройка, които искат да ни сложат друга картина в ума ни.

За да стане картината в теб реална, всичко опира до вярата.
Когато започнеш да го говориш, то става реално.

„Понеже повярвах, затова и говоря.“
Когато видиш картината в себе си, почваш да я говориш.

Лука 18
Ние търсим бърз резултат, но Исус казва да не отслабваме.

„Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.“

Левит 17:10-14

Духовните родители ще анулират проклятията и злините – това, което ти е предадено от твоите биологични родители.

„Господ гледа не на лице, но на сърце.“

Деян. на апос. 15 – „въздържайте се от кръв.“

Кръвта носи информация за рода.
Затова по кръвна линия се предават проклетии.

Колко е важно духовното бащинство!

Бог иска всеки един, който Го е приел, да прекъсне суетния си живот, предаден от бащите му.

Много хора не се променят и не порастват в служение, защото нямат духовни родители в живота си!

Случката за Исус на 12 г. в храма

Момченцата в Израел на 12 годишна възраст правят „Бармицва“ – тяхното пълнолетие.

Исус на 12 годишна възраст осъзнава за първи път, че е Божий Син, но като се върна от храма Той се покоряваше на родителите Си до 30 годишна възраст!

Духовете на настройка искат да ни дистанцират от Църквата, от братята и сестрите и от духовните авторитети.

Битие 25 – раждането и детството на Исав и Яков

Исав стана ловец – мъжествен, борбен.

Яков беше тих човек и по-хилав.
Вътре в сърцето си той имаше любов към Бога и към благословението.

Ние гледаме нещата външно.
– Самуил първоначално си мислеше, че първородният син на Есей ще бъде цар.

Битие 25:32-34

„Яков възлюбих, Исав намразих.“

Бог винаги ни дава право да изразим нашата индивидуалност.

„Не бъдете като Исав, който заради една паница си продаде първородството.“

Ревека имаше сърце на слуга и душа на дъщеря.
Тя предаде това нещо на Яков.
Той беше възпитан да мисли за рода, не само за себе си.

Малахия – „Бог ги (мъжа и жената) направи един човек, за да има духовно потомство.“

Като се новородиш Бог те поставя в друго семейство – Църквата.

Когато Яков получи благословията на баща си, животът му се промени.
Благословията на духовния баща го промени.

Духовното наследство идва от духовните родители.

И Бени Хин да ти положи ръка и да се моли за теб – това няма да те промени толкова колкото благословията на духовния ти баща!

1 Царе 1 – Анна се моли в Храма

Илий беше духовния баща на Храма/ на Дома.
Когато бащата на Дома изговори благословия, Анна зачена.

Когато Исаак изговори благословия върху Яков, чудото стана.

Господ изпрати Илия при Елисей, защото той имаше сърце за Бога!

10 години Елисей следваше един според хората „луд човек“ (Илия).
За 10 години той стана духовен син на Илия.

Ако искаш да извършиш призива си, ти трябва да имаш духовен баща!

Помазание се получава не от помазан служител, а от духовен родител!

„По обичая Си Исус влезе в синагогата.“
Какви обичай сме предали на децата си?

Евреи 13:17

1 Тим. 5:22-23
Павел беше загрижен за Тимотей, защото му беше баща.

Имай своя Павел преди да имаш своя Тимотей!

Евреи – „Исус биде послушан поради благоговението Си.“

Отношението на Исус към Йосиф беше отношение към Бога!

Смирението пред Бога ще те извиси!

Родиш ли се някъде, Господ има впредвид там да бъдеш обгрижван!

„Давайте и ще ви се дава.“

Една от причините, за да не получаваме, е, че не даваме.
По този начин, когато не сме оскъдни да даваме благословения, освобождаваме място (дебит), за да бъдем благословени.

Матей 5:38-48
„И така, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият Небесен Отец.“

В Божието царство има и синове, и слуги.

„Чули сте, че е било казано …“
Слугите се интересуват само от това, което им се заповядва, те просто си изпълняват задълженията.
А синът се интересува от мотива, с който е казано.

„Аз ви казвам…“
Аз Съм Сина и Аз ви казвам какво има предвид Отец.

Много пъти ние се държим като слуги. А ние в Новия Завет не сме само слуги, но сме наречени приятели и сме определени за Божии синове.
Ние сме синове и ние трябва да имаме мислене, ум и разсъждение на син, а не слуга.
Синът гледа интереса на баща си, а не собствения си, а и той в крайна сметка ще получи бащиното си наследство.

Ако ние обичаме Господа повече от хората, няма да бъдем никога разочаровани.

Рим. 12:21

Никога не позволявай на злото да контролира твоите мисли и поведение. Когато ти отвърнеш по същия начин, това означава, че ти си позволил на този някой, който ти е направил зло, да контролира действията ти и да дава посока.
Бог не се влияе от това, но Той дава дъжд и над злите, и над добрите.

Исус винаги се отнася с добро.
Той не е зависим от обстоятелствата – Той създава обстоятелства!

Колко тряба да стоим пред Бога и да сме близки с Него, за да можем да не уповаваме на хора!

Ной направи голям кораб, ковчегът не беше място за удобство, но за спасение.

ЦЪРКВАТА НЕ Е МЯСТО ЗА УДОБСТВО, А МЯСТО ЗА СПАСЕНИЕ.

Ако Ной нямаше синове, как щеше да се справи с грижата за всички животни?

Ние искаме да идват нови хора, но къде е синовството в църквата, можем ли да се грижим за тях?

Матей 1:18 – 2:8

Ако Йосиф действаше като слуга, той щеше да действа според Закона – да каже на бащата на Мария, на старейшините и дори да се стигне до убиване с камъни.

Но Йосиф беше праведен, благочестив, имаше сърце на син и мислеше по различен начин.
Затова той беше готов да понесе цялата вина върху себе си.

Бог иска да се бориш за брака си!

Всемогъщият Бог избра един дърводелец и повери Собствения Си Син на Йосиф за духовен баща!

Не можеш да обичаш хората, ако не обичаш Бога!

Господ иска всеки един от нас, за да расте духовно, да има духовни родители!

Колко хора си мислят, че Църквата е пълна с духовни деца?

В църквите няма много духовни синове. Бог търси не просто верни слуги, които да си изпълняват задачите, но търси синове!

„Слугата не остава вечно в дома, синът остава.“

Мат. 2:16-20

Йосиф беше покорен, защото беше син.

Дяволът е освободил духове на настройка, които искат да ни сложат друга картина в ума ни.

За да стане картината в теб реална, всичко опира до вярата.
Когато започнеш да го говориш, то става реално.

„Понеже повярвах, затова и говоря.“
Когато видиш картината в себе си, почваш да я говориш.

Лука 18
Ние търсим бърз резултат, но Исус казва да не отслабваме.

„Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.“

Левит 17:10-14

Духовните родители ще анулират проклятията и злините – това, което ти е предадено от твоите биологични родители.

„Господ гледа не на лице, но на сърце.“

Деян. на апос. 15 – „въздържайте се от кръв.“

Кръвта носи информация за рода.
Затова по кръвна линия се предават проклетии.

Колко е важно духовното бащинство!

Бог иска всеки един, който Го е приел, да прекъсне суетния си живот, предаден от бащите му.

Много хора не се променят и не порастват в служение, защото нямат духовни родители в живота си!

Случката за Исус на 12 г. в храма

Момченцата в Израел на 12 годишна възраст правят „Бармицва“ – тяхното пълнолетие.

Исус на 12 годишна възраст осъзнава за първи път, че е Божий Син, но като се върна от храма Той се покоряваше на родителите Си до 30 годишна възраст!

Духовете на настройка искат да ни дистанцират от Църквата, от братята и сестрите и от духовните авторитети.

Битие 25 – раждането и детството на Исав и Яков

Исав стана ловец – мъжествен, борбен.

Яков беше тих човек и по-хилав.
Вътре в сърцето си той имаше любов към Бога и към благословението.

Ние гледаме нещата външно.
– Самуил първоначално си мислеше, че първородният син на Есей ще бъде цар.

Битие 25:32-34

„Яков възлюбих, Исав намразих.“

Бог винаги ни дава право да изразим нашата индивидуалност.

„Не бъдете като Исав, който заради една паница си продаде първородството.“

Ревека имаше сърце на слуга и душа на дъщеря.
Тя предаде това нещо на Яков.
Той беше възпитан да мисли за рода, не само за себе си.

Малахия – „Бог ги (мъжа и жената) направи един човек, за да има духовно потомство.“

Като се новородиш Бог те поставя в друго семейство – Църквата.

Когато Яков получи благословията на баща си, животът му се промени.
Благословията на духовния баща го промени.

Духовното наследство идва от духовните родители.

И Бени Хин да ти положи ръка и да се моли за теб – това няма да те промени толкова колкото благословията на духовния ти баща!

1 Царе 1 – Анна се моли в Храма

Илий беше духовния баща на Храма/ на Дома.
Когато бащата на Дома изговори благословия, Анна зачена.

Когато Исаак изговори благословия върху Яков, чудото стана.

Господ изпрати Илия при Елисей, защото той имаше сърце за Бога!

10 години Елисей следваше един според хората „луд човек“ (Илия).
За 10 години той стана духовен син на Илия.

Ако искаш да извършиш призива си, ти трябва да имаш духовен баща!

Помазание се получава не от помазан служител, а от духовен родител!

„По обичая Си Исус влезе в синагогата.“
Какви обичай сме предали на децата си?

Евреи 13:17

1 Тим. 5:22-23
Павел беше загрижен за Тимотей, защото му беше баща.

Имай своя Павел преди да имаш своя Тимотей!

Евреи – „Исус биде послушан поради благоговението Си.“

Отношението на Исус към Йосиф беше отношение към Бога!

Смирението пред Бога ще те извиси!

Родиш ли се някъде, Господ има впредвид там да бъдеш обгрижван!

Share this: