Духовно израстване

Духовно израстване

Когато сме раздразнени, не можем да приемем нищо.

Несправедливости винаги ще има, защото целият свят лежи в лукавия.

Ние сме в една непрестанна битка.

“Цялото Писание е боговдъхновено и полезно…”
Цялото Писание е от Бога – независимо кой е писал посланията.

Светът се нуждае от Бог!
Вярата/спасението/… идва от Бог.
Ние сме инструменти в ръцете на Бог.
2 Тим. 2:20-21
Отговорността дали ще бъдем използвани от Бог е наша!
Искаш ли да бъдеш използван – тогава отдели/очисти себе си!
Всеки ден ние се замърсяваме.
Ап. Петър, Яков и Йоан бяха неграмотни.

2 Кор. 10:1-9
Плътта се защитава – духът никога не се защитава!
“Исус Христос, когато Го хулеха, с хула не отвръщаше.”
Твоята плът винаги иска да се оправдае!
Винаги целта на оправданието/защитаването е да няма промяна.
Винаги, когато Бог ни изобличава, целта е промяна към добро!

Бог е много добър, но Той е и много мъдър!
Когато Бог помага на някой човек, Той иска да го научи, за да не стои вече в това положение.
Храната и помощта могат да бъдат отворена врата към истината, но това не беше основната цел в служението на Исус.
Господ Исус нахрани множествата чак след 3 дни след като им проповядва Словото.
Основната цел на Господа не беше благотворителност.
Мат. 5:1-2
Мат. 8:1-3
Тези множества защо не Го последваха (на хълма)?
Всичко е мотивът на сърцето!
Множествата не бяха дошли заради Словото.
Никога на първо място не трябва да слагаме материалното!
Винаги първо е духовното, после материалното!
Ако ти не се научиш да почиташ Бог, просто забрави!

Мал. 4:4-6

Ние днес искаме нещата много бързо.
Но ние количеството ли търсим, или качеството?
Никъде в Библията не можем да видим Бог да насърчава мързела!

Богат човек за Бога е този, който има вътрешно съдържание.
Яков 2:5-13
Мал. 4:4
Когато съдим човека по неговата външност – това е грях.
Ние трябва да съдим човека по неговата вътрешност.
2 Кор. 5:16-17
Не трябва да съдиш според това, което виждаш, а да разпознаваш!
Филип. 1:8-11
Ние разпознаваме чрез любовта!
“Бог е любов.”
След като сме станали новородени ние не трябва вече да се влияем от плътта!
Плътта трябва да бъде умъртвена – това означава да не я оставяме по никакъв начин да влияе в живота ни!
“Чрез Духа умъртвявайте телесните действия, за да живеете.”
От нас се изисква да вземем решение и да действаме според него – тогава Бог ще ни помогне!
Плътта нито иска, нито може да се покорява на Бога.
Коринтяните не искаха ап. Павел въпреки че той им беше духовен баща, защото искаха своите си плътски похоти и страсти!

Никъде в Библията не се казва, че държавата ни е длъжна.
Словото казва да плащаме дължимото на държавата.
Господ Исус не учеше учениците Си на бунт и непокорство.
“Не е толкова важно външното ти състояние (на роб например) – важно е вътрешното!”
Злото никога не може да бъде победено чрез злото!
“Побеждавайте злото чрез доброто.”
Не може един човек да победи злото, убивайки друг човек.
Историята за Мойсей, когато уби египтянина
Мойсей беше в силата си, но той не беше готов.
Може да имаш голямо желание да служиш, но ако не си готов (нямаш характер), може да направиш големи пакости!

Историята за пророк Илия, когато извика огън от Господа върху жертвеника

Няма нищо празно в Библията!

Когато Илия се уплаши, той не можеше повече да служи на Божия народ Израел.
Страхът те изкарва от призива ти!
Никога Бог няма да е доволен, когато се оплакваш от брат си или сестра си!
Бог не харесва да плюеш твоите братя и сестри!
Това, което ти правиш в момента – това ли е, което трябва да правиш?
Колкото е по-голяма отговорността, толкова по-малко право на грешки имаме!
Илия се смири пред Бога и отиде веднага да помаже Елисей за пророк.
“Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат.”
Когато човек се смири, тогава Бог го издига!
Служението не се взима, служението се дава!
Никога няма да влезеш в това (твоето служение) докато не дойде определеният ден, който Бог е решил!
Давид беше помазан за цар, но чак след години стана цар в Хеврон.
През това време той почиташе Саул и се учеше да бъде цар от него.
Саул загуби връзката с Бога, но външното помазание остана.
Връзката с Бога не може да се предаде, но помазанието се предава.

Мал. 4:4-6
Второзаконие 6:1-3, 6-12
Заповедите трябва да се предават от бащите на децата – това е основната роля на бащата!
Много църкви са като домове за сираци, защото хората нямат родители!
Много е важно да имаш духовен баща и наставник.
Евреи 13:17
1 Кор. 4:15
Павел прави разлика между наставник и баща.
Наставникът може да те упътва в пътя на Господа, но бащата те обича и ти предава това бащино чувство, за да може и ти един ден да станеш баща.
Много деца днес не са покорни нито на наставници, нито на бащи.

Ако сега не положим усилия, после ще е твърде късно!

Четете всеки ден по една глава от Притчи и размишлявайте върху нея!

Притчи 13:1
Духовният баща не трябва да е перфектен – ние можем да се учим и от неговите грешки.
Когато ние влезем под авторитета на баща, ние трябва да го почитаме и да му служим.

Примерът на Самуил и на Елисей
Илия е бил човек като теб и мен, но
беше човек, който се беше научил да слуша гласа на Господа и да Му се покорява!

Притчи 13:10, 13-14, 20
Ние трябва да си намерим правилната среда/правилните хора.

Притчи 2:6-8
Бог иска да ти дава мъдрост чрез баща в твоя живот!
Един човек, колкото и да обича Бога (видимо), няма ли наставник в църквата когото да слуша, не ми казвай колко обича Бога!

Самото ти покорство и почит (към бащата) те правят мъдри!

Нека да бъдем мъдри!

Когато сме раздразнени, не можем да приемем нищо.

Несправедливости винаги ще има, защото целият свят лежи в лукавия.

Ние сме в една непрестанна битка.

“Цялото Писание е боговдъхновено и полезно…”
Цялото Писание е от Бога – независимо кой е писал посланията.

Светът се нуждае от Бог!
Вярата/спасението/… идва от Бог.
Ние сме инструменти в ръцете на Бог.
2 Тим. 2:20-21
Отговорността дали ще бъдем използвани от Бог е наша!
Искаш ли да бъдеш използван – тогава отдели/очисти себе си!
Всеки ден ние се замърсяваме.
Ап. Петър, Яков и Йоан бяха неграмотни.

2 Кор. 10:1-9
Плътта се защитава – духът никога не се защитава!
“Исус Христос, когато Го хулеха, с хула не отвръщаше.”
Твоята плът винаги иска да се оправдае!
Винаги целта на оправданието/защитаването е да няма промяна.
Винаги, когато Бог ни изобличава, целта е промяна към добро!

Бог е много добър, но Той е и много мъдър!
Когато Бог помага на някой човек, Той иска да го научи, за да не стои вече в това положение.
Храната и помощта могат да бъдат отворена врата към истината, но това не беше основната цел в служението на Исус.
Господ Исус нахрани множествата чак след 3 дни след като им проповядва Словото.
Основната цел на Господа не беше благотворителност.
Мат. 5:1-2
Мат. 8:1-3
Тези множества защо не Го последваха (на хълма)?
Всичко е мотивът на сърцето!
Множествата не бяха дошли заради Словото.
Никога на първо място не трябва да слагаме материалното!
Винаги първо е духовното, после материалното!
Ако ти не се научиш да почиташ Бог, просто забрави!

Мал. 4:4-6

Ние днес искаме нещата много бързо.
Но ние количеството ли търсим, или качеството?
Никъде в Библията не можем да видим Бог да насърчава мързела!

Богат човек за Бога е този, който има вътрешно съдържание.
Яков 2:5-13
Мал. 4:4
Когато съдим човека по неговата външност – това е грях.
Ние трябва да съдим човека по неговата вътрешност.
2 Кор. 5:16-17
Не трябва да съдиш според това, което виждаш, а да разпознаваш!
Филип. 1:8-11
Ние разпознаваме чрез любовта!
“Бог е любов.”
След като сме станали новородени ние не трябва вече да се влияем от плътта!
Плътта трябва да бъде умъртвена – това означава да не я оставяме по никакъв начин да влияе в живота ни!
“Чрез Духа умъртвявайте телесните действия, за да живеете.”
От нас се изисква да вземем решение и да действаме според него – тогава Бог ще ни помогне!
Плътта нито иска, нито може да се покорява на Бога.
Коринтяните не искаха ап. Павел въпреки че той им беше духовен баща, защото искаха своите си плътски похоти и страсти!

Никъде в Библията не се казва, че държавата ни е длъжна.
Словото казва да плащаме дължимото на държавата.
Господ Исус не учеше учениците Си на бунт и непокорство.
“Не е толкова важно външното ти състояние (на роб например) – важно е вътрешното!”
Злото никога не може да бъде победено чрез злото!
“Побеждавайте злото чрез доброто.”
Не може един човек да победи злото, убивайки друг човек.
Историята за Мойсей, когато уби египтянина
Мойсей беше в силата си, но той не беше готов.
Може да имаш голямо желание да служиш, но ако не си готов (нямаш характер), може да направиш големи пакости!

Историята за пророк Илия, когато извика огън от Господа върху жертвеника

Няма нищо празно в Библията!

Когато Илия се уплаши, той не можеше повече да служи на Божия народ Израел.
Страхът те изкарва от призива ти!
Никога Бог няма да е доволен, когато се оплакваш от брат си или сестра си!
Бог не харесва да плюеш твоите братя и сестри!
Това, което ти правиш в момента – това ли е, което трябва да правиш?
Колкото е по-голяма отговорността, толкова по-малко право на грешки имаме!
Илия се смири пред Бога и отиде веднага да помаже Елисей за пророк.
“Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат.”
Когато човек се смири, тогава Бог го издига!
Служението не се взима, служението се дава!
Никога няма да влезеш в това (твоето служение) докато не дойде определеният ден, който Бог е решил!
Давид беше помазан за цар, но чак след години стана цар в Хеврон.
През това време той почиташе Саул и се учеше да бъде цар от него.
Саул загуби връзката с Бога, но външното помазание остана.
Връзката с Бога не може да се предаде, но помазанието се предава.

Мал. 4:4-6
Второзаконие 6:1-3, 6-12
Заповедите трябва да се предават от бащите на децата – това е основната роля на бащата!
Много църкви са като домове за сираци, защото хората нямат родители!
Много е важно да имаш духовен баща и наставник.
Евреи 13:17
1 Кор. 4:15
Павел прави разлика между наставник и баща.
Наставникът може да те упътва в пътя на Господа, но бащата те обича и ти предава това бащино чувство, за да може и ти един ден да станеш баща.
Много деца днес не са покорни нито на наставници, нито на бащи.

Ако сега не положим усилия, после ще е твърде късно!

Четете всеки ден по една глава от Притчи и размишлявайте върху нея!

Притчи 13:1
Духовният баща не трябва да е перфектен – ние можем да се учим и от неговите грешки.
Когато ние влезем под авторитета на баща, ние трябва да го почитаме и да му служим.

Примерът на Самуил и на Елисей
Илия е бил човек като теб и мен, но
беше човек, който се беше научил да слуша гласа на Господа и да Му се покорява!

Притчи 13:10, 13-14, 20
Ние трябва да си намерим правилната среда/правилните хора.

Притчи 2:6-8
Бог иска да ти дава мъдрост чрез баща в твоя живот!
Един човек, колкото и да обича Бога (видимо), няма ли наставник в църквата когото да слуша, не ми казвай колко обича Бога!

Самото ти покорство и почит (към бащата) те правят мъдри!

Нека да бъдем мъдри!

Share this: