Живот под благодат

Живот под благодат

Евреи 4:1-9

(1 И така, докато ни остава обещанието да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би някой от вас да се яви изостанал.

2  Защото и до нас, както и до тях, се донесе една блага вест; но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини с вяра в онези, които го чуха.

3  Защото ние, повярвалите, влизаме в тази почивка, както каза Бог: „Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка!“; макар и делата Му да са били свършени още при основаването на света.

4  Защото някъде Той е говорил за седмия ден така: „И Бог си почина на седмия ден от всичките Си дела“;

5  и пак на това място: „Няма да влязат в Моята почивка!“

6  И така, понеже остава, че някои влизат в нея, а онези, на които преди това се благовести, не влязоха поради непокорството си,

7  затова Той пак определя един ден – „днес“ – като казва чрез Давид след толкова дълго време, както беше казано: „Днес, ако чуете Неговия глас, не закоравявайте сърцата си.“

8  Защото, ако Исус Навиев ги беше въвел в почивката, Бог не би говорил след това за друг ден.

9  Следователно, за Божия народ остава съботна почивка.)

Да си в Божията почивка означава, че не се опитваш чрез Закона със свои усилия да угаждаш на Бог.

Всяко нещо в Словото има своето значение!

Бог е на разположение!
“Който търси, ще намери!”
“Който хлопа, ще му се отвори!”
“Който иска, ще му се даде!”

Ако пренебрегваш Стария Завет, защото си „под благодат“, тогава дай да зарежем Десетте Божии заповеди! Цялото Писание е боговдъхновено!

Бог ни дава заповеди за наше добро.

Дяволът винаги ще те занимава със земните неща.
Там ще се опитва да те свали, защото там си уязвим.

Дяволът ще те удря там, където си слаб.

Исус винаги насочваше вниманието към Отец.

Исус беше над земните неща и дяволът не можеше да го командва.
Дяволът не може да командва хората с видение.
Тези хора са непредсказуеми, защото са в Божията почивка.

Както Бог ни насочва и дяволът може да ни насочва.

Какво си направил ти, за да бъдеш роден?

Откакто човекът беше изгонен от градината, му липсва.
В човека винаги има копнеж да се върне при Източника си.

Адаса не знаеше, че ще бъде избрана за царица, но тя даде най-доброто от себе си.
Тя напълно се довери на Игай.
Игай е познавал царя и предишната царица.

Постигайки си своя призив, Естир избави целият Израил.

Бог не иска просто да сме добре – Бог иска да сме плодоносни!

Въпреки че Адаса стана царица, тя не загуби сърцето си.
Беше я грижа за Бог и за народа си!

Ние сме най-страшният идол, на който можем да се покланяме.
Понеже Исус ни освободи, ние сме свободни да правим каквото искаме. Ако не можем да спрем да правим нещо, значи не го искаме достатъчно!

Евреи 4:1-9

(1 И така, докато ни остава обещанието да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би някой от вас да се яви изостанал.

2  Защото и до нас, както и до тях, се донесе една блага вест; но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини с вяра в онези, които го чуха.

3  Защото ние, повярвалите, влизаме в тази почивка, както каза Бог: „Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка!“; макар и делата Му да са били свършени още при основаването на света.

4  Защото някъде Той е говорил за седмия ден така: „И Бог си почина на седмия ден от всичките Си дела“;

5  и пак на това място: „Няма да влязат в Моята почивка!“

6  И така, понеже остава, че някои влизат в нея, а онези, на които преди това се благовести, не влязоха поради непокорството си,

7  затова Той пак определя един ден – „днес“ – като казва чрез Давид след толкова дълго време, както беше казано: „Днес, ако чуете Неговия глас, не закоравявайте сърцата си.“

8  Защото, ако Исус Навиев ги беше въвел в почивката, Бог не би говорил след това за друг ден.

9  Следователно, за Божия народ остава съботна почивка.)

Да си в Божията почивка означава, че не се опитваш чрез Закона със свои усилия да угаждаш на Бог.

Всяко нещо в Словото има своето значение!

Бог е на разположение!
“Който търси, ще намери!”
“Който хлопа, ще му се отвори!”
“Който иска, ще му се даде!”

Ако пренебрегваш Стария Завет, защото си „под благодат“, тогава дай да зарежем Десетте Божии заповеди! Цялото Писание е боговдъхновено!

Бог ни дава заповеди за наше добро.

Дяволът винаги ще те занимава със земните неща.
Там ще се опитва да те свали, защото там си уязвим.

Дяволът ще те удря там, където си слаб.

Исус винаги насочваше вниманието към Отец.

Исус беше над земните неща и дяволът не можеше да го командва.
Дяволът не може да командва хората с видение.
Тези хора са непредсказуеми, защото са в Божията почивка.

Както Бог ни насочва и дяволът може да ни насочва.

Какво си направил ти, за да бъдеш роден?

Откакто човекът беше изгонен от градината, му липсва.
В човека винаги има копнеж да се върне при Източника си.

Адаса не знаеше, че ще бъде избрана за царица, но тя даде най-доброто от себе си.
Тя напълно се довери на Игай.
Игай е познавал царя и предишната царица.

Постигайки си своя призив, Естир избави целият Израил.

Бог не иска просто да сме добре – Бог иска да сме плодоносни!

Въпреки че Адаса стана царица, тя не загуби сърцето си.
Беше я грижа за Бог и за народа си!

Ние сме най-страшният идол, на който можем да се покланяме.
Понеже Исус ни освободи, ние сме свободни да правим каквото искаме. Ако не можем да спрем да правим нещо, значи не го искаме достатъчно!

Share this: