Завръщането на Ковчега

Завръщането на Ковчега

П-р Вениамин:
Не мисля, че ще бъдем други същества горе на небето.

Това, което мислим, което знаем, няма да е много различно от това, когато ще сме на небето.

Ако тук не се вълнуваме за Него, не знам дали там (на небето) ще е по-различно!

Ние сме доста повлияни от този свят.

Притчата за изгубената овца/за изгубената драхма
-> Небето има различна ценностна система.

Мат. 9:36-38

Исус вижда хората като отрудени и обременени, които имат нужда от пастир.

„Жетвата е изобилна, но работниците са малко.“

Исус казва, че не хората са проблемът, а работниците.

Най-вероятно нямаме сърце на работници!

Много хора около нас са вече презрели и са като овце, които имат нужда от пастир.

Вярвам, че може да свършим много работа в много малко време.

Може ли да сме толкова ангажирани със себе и да отидем горе?

Тези, които ще отидат горе, са тези, които Го очакват.

Няма да стане извън нас!

„Боже, дай ми сърце на работник!“ – това трябва да бъде нашата молитва постоянно.

Ние и невярващите живеем в различни светове.

Постоянно времето тече и хора умират около нас!

Голяма работа е сърцето/мотивът!

П-р Краси:
Святият Дух има пастирско сърце.

Ако Святият Дух е в нас, всеки ще има сърце да евангелизира!

Защо няма раждане/бременност? – Защото няма интимност!

Когато ние сме в интимност с Бога, Господ зачева в нас състрадание и болка за погиващия свят, за да раждаме агънца.

Бог винаги ни предизвиква.

Присъствието на Господа променя човека.

Ние имаме длъжност да обичаме хората.

Псалм 132:4-5

1 Летописи 13:3

Дните на Саул си отиват, идват дните на Давид.

Бог иска помазанието Му да действа и извън църквите.

Изключително важна е подготовката преди да извикаме Господ да се върне с присъствието Си.

Историята за смъртта на Озия при първото връщане на ковчега

1 Летописи 15:1-2, 13-14

Господ даде втори шанс за връщане на Божия ковчег.

Господ иска да изяви на хората, че Той е велик.

Мат 28

Неговата любов промени живота ми!

Бог ме прекара през много скърби и страдания, за да Го познавам повече!

Толкова е важно да се върне присъствието на Бога в църквите.

Все още е Петдесятница.

Ако Бог обитава в нас, Той ще се изяви мощен чрез нас.

Затова проблемите натежават, за да върнем сърцата си при Господа!

Не можем с човешка сила и грижи да променим света!

Песен на песните 3:1-4

Когато намерим Господ и Той се върне в домовете ни, атмосферата се променя.

„Интимното благоволение на Господа е към тези, които Му се боят!“

„Не чрез човешка сила или мощ, но чрез Духа на Господа!“

Исая каза: „Прати мен, Господи!“

Искам да чуя гласа Му и думите Му „Добра работа, добри и верни слуго!“

Ако ние общуваме с Господа, не можем да се объркаме кой е Неговият глас.

Всичко може да имаме в присъствието на Господа!

Бог е над всички проблеми и грижи.

Нека очистим сърцата ни! – Това е викът на Господа към нас.

Святият Дух прави нещата.
Инициативата е от Бога.

Има ли по-скъпоценно нещо от присъствието на Господа?

Ако има одумване и клюкарство, Святият Дух се дърпа.

Всеки един от нас може да е свидетел за Господа!

Божият човек знае какво иска и го постига.

П-р Вениамин:
Ние сме свикнали с това, което се говори в дома ни.

Различно е, когато някой отвън ти каже нещо.

Ако човек почне да се сърди, когато му правят забележка, нещо се е случило с неговото сърце.

Марк 16:15-17

Какво направиха учениците след проповедта на Господа?
Те се покориха на Словото и започнаха да Го изпълняват.

Повече ценим това, което Господ ни е дал, когато отидем при тези, които нямат!

Когато Господ казва „Идете“ има впредвид да излезем от своята комфортна зона!

Евреи 13:12-13

1 Кор. 9:16

„Божията любов ме принуждава“ означава, че Божията любов ни притегля да я занесем на хората!

Когато започнем да изпълняваме Великото поръчение, промяната в нас става съвсем естествено!

Вярващи, които не са заинтригувани от спасението на хората, няма да влязат в небето!

Бог е добър баща!

Групичките в църквата говорят за себичност.

Исус Христос винаги имаше какво да каже на хората!

Божията любов е даваща!

Човек, който е изпълнен с Бога, не чака да получава от други хора!

Понеже учениците се покориха, Господ им съдействаше с чудеса и знамения.

Бог е голямата работа!

П-р Вениамин:
Не мисля, че ще бъдем други същества горе на небето.

Това, което мислим, което знаем, няма да е много различно от това, когато ще сме на небето.

Ако тук не се вълнуваме за Него, не знам дали там (на небето) ще е по-различно!

Ние сме доста повлияни от този свят.

Притчата за изгубената овца/за изгубената драхма
-> Небето има различна ценностна система.

Мат. 9:36-38

Исус вижда хората като отрудени и обременени, които имат нужда от пастир.

„Жетвата е изобилна, но работниците са малко.“

Исус казва, че не хората са проблемът, а работниците.

Най-вероятно нямаме сърце на работници!

Много хора около нас са вече презрели и са като овце, които имат нужда от пастир.

Вярвам, че може да свършим много работа в много малко време.

Може ли да сме толкова ангажирани със себе и да отидем горе?

Тези, които ще отидат горе, са тези, които Го очакват.

Няма да стане извън нас!

„Боже, дай ми сърце на работник!“ – това трябва да бъде нашата молитва постоянно.

Ние и невярващите живеем в различни светове.

Постоянно времето тече и хора умират около нас!

Голяма работа е сърцето/мотивът!

П-р Краси:
Святият Дух има пастирско сърце.

Ако Святият Дух е в нас, всеки ще има сърце да евангелизира!

Защо няма раждане/бременност? – Защото няма интимност!

Когато ние сме в интимност с Бога, Господ зачева в нас състрадание и болка за погиващия свят, за да раждаме агънца.

Бог винаги ни предизвиква.

Присъствието на Господа променя човека.

Ние имаме длъжност да обичаме хората.

Псалм 132:4-5

1 Летописи 13:3

Дните на Саул си отиват, идват дните на Давид.

Бог иска помазанието Му да действа и извън църквите.

Изключително важна е подготовката преди да извикаме Господ да се върне с присъствието Си.

Историята за смъртта на Озия при първото връщане на ковчега

1 Летописи 15:1-2, 13-14

Господ даде втори шанс за връщане на Божия ковчег.

Господ иска да изяви на хората, че Той е велик.

Мат 28

Неговата любов промени живота ми!

Бог ме прекара през много скърби и страдания, за да Го познавам повече!

Толкова е важно да се върне присъствието на Бога в църквите.

Все още е Петдесятница.

Ако Бог обитава в нас, Той ще се изяви мощен чрез нас.

Затова проблемите натежават, за да върнем сърцата си при Господа!

Не можем с човешка сила и грижи да променим света!

Песен на песните 3:1-4

Когато намерим Господ и Той се върне в домовете ни, атмосферата се променя.

„Интимното благоволение на Господа е към тези, които Му се боят!“

„Не чрез човешка сила или мощ, но чрез Духа на Господа!“

Исая каза: „Прати мен, Господи!“

Искам да чуя гласа Му и думите Му „Добра работа, добри и верни слуго!“

Ако ние общуваме с Господа, не можем да се объркаме кой е Неговият глас.

Всичко може да имаме в присъствието на Господа!

Бог е над всички проблеми и грижи.

Нека очистим сърцата ни! – Това е викът на Господа към нас.

Святият Дух прави нещата.
Инициативата е от Бога.

Има ли по-скъпоценно нещо от присъствието на Господа?

Ако има одумване и клюкарство, Святият Дух се дърпа.

Всеки един от нас може да е свидетел за Господа!

Божият човек знае какво иска и го постига.

П-р Вениамин:
Ние сме свикнали с това, което се говори в дома ни.

Различно е, когато някой отвън ти каже нещо.

Ако човек почне да се сърди, когато му правят забележка, нещо се е случило с неговото сърце.

Марк 16:15-17

Какво направиха учениците след проповедта на Господа?
Те се покориха на Словото и започнаха да Го изпълняват.

Повече ценим това, което Господ ни е дал, когато отидем при тези, които нямат!

Когато Господ казва „Идете“ има впредвид да излезем от своята комфортна зона!

Евреи 13:12-13

1 Кор. 9:16

„Божията любов ме принуждава“ означава, че Божията любов ни притегля да я занесем на хората!

Когато започнем да изпълняваме Великото поръчение, промяната в нас става съвсем естествено!

Вярващи, които не са заинтригувани от спасението на хората, няма да влязат в небето!

Бог е добър баща!

Групичките в църквата говорят за себичност.

Исус Христос винаги имаше какво да каже на хората!

Божията любов е даваща!

Човек, който е изпълнен с Бога, не чака да получава от други хора!

Понеже учениците се покориха, Господ им съдействаше с чудеса и знамения.

Бог е голямата работа!

Share this: