Идолите

Идолите

Човекът си е своят най-голям враг!

Сатана е голям враг, но той е победен!

Това, което се случва в живота ни, зависи до голяма степен от това, доколко сме победили плътта си!

Господ прави нещо ново този духовен сезон, но от нас зависи да Му съдействаме в това.

Притчи 6 – научи се от мравката на мъдрост

Господ е нашият шеф и ние трябва да се научим да Го слушаме, за да може да се държим адекватно в новия духовен сезон.

„От сърцето са изворите на живота.“

Йоан 1:1-4
Животът е в Самото Слово и Словото е живот.

Сърцето е мястото определено от Бога, в което ние да пазим Словото.

Лука 8:5-11
Божието Слово е семе.

Хората обичат и търсят готовия продукт.

Ако искаш добри плодове в живота си…ние искаме готовите плодове – търсим някой помазан служител, който да ни положи ръка, но така не става – това е временен резултат!

1 Петър 2:1-5

Много пъти Господ изпитваше верността на Мойсей.

Това, че Господ Исус се възкачи на хълма, не беше случайно – Той искаше да види кои са готови са Го последват и да слушат Словото Му.

Господ често прави неща, за да ни покаже какво има в сърцата ни.

Господ най-много ревнуваше за поклонението на Неговия народ Израел.

Лука 8:12

Дяволът наблюдава процеса на сеидбата в нас.

„Внимавайте да не натегнат сърцата ви от преяждане.“
Сърцето се храни с информация.

Евреи 13:9
Всяко нещо, което преминава през нас, първо минава през ума ни и емоциите ни и после навлиза в сърцето ни и се складира там.

Винаги има неща, които те вълнуват.
Тези неща, които ги ценим, те се превръщат в нашите съкровища.

Размишлението е свързано с преповтаряне.
Ти не можеш да мислиш човешки върху Словото.
Целта на размишлението е това Слово да влезе в сърцето ти и да стане твое съкровище.

Почвата е сърцето.

1. Почва: човек, който не цени Словото и слуша всякакви неща. Не слушай всякакви неща! Йоан 10 – врагът ограбва благодатта ти.

Молитвата не е място, на което да казваме на Бог какво да направи. Молитвата е средство да се доближим до Бог, за да можем да чуем от Него!

„Ако не станете като това дете, никак няма да влезете в Небесното царство.“
Ние трябва да станем зависими като децата!

„Отделени от Мен не можете да сторите нищо.“
Ако аз се отделям от брата и сестрата, в които живее Христос, аз се отделям от Самия Бог.

Сърцето ни е свързано с нашите помисли.
Това, което произобилства в живота ни/в ума ни, се превръща в нашето съкровище.

Еремия 2:11-17
Това е последствието от идолопоклонството.

Няма полза от нито един идол.

Псалом 1 – „…ще бъде като дърво, посадено при потоци води.“

Коренът на всяко едно поведение е поклонението, което се случва вътре в сърцето!
Стволът е начинът ни на мислене.
Ако мислим според Словото, ще видим плодовете на Духа.

Ефектът на идолопоклонството е робство.
Демоните тогава започват да опустошават живота ни.

Ерем. 2:18-19
Резултатът отвътре е горчивина – неща, които те тормозат.

Ерем. 2:20-24

Второзаконие 10:11-13
5 белега на поклонението:
1. От какво ние се страхуваме?
2. Да ходим в Неговите пътища
3. Да Го обичаме
4. Да Му служим с цяло сърце и с цяла душа
5. Да пазим заповедите Му

Ефес. 5:5, Кол. 3:5-6
Винаги физическото блудство е предхождано от духовно такова.

Числа 22:24
Коренът на физическото блудство е идолопоклонството.

1 Тим. 6:10

Идолът говори: „Аз съм нещо, което харесваш – нещо, което ти доставя удовлетворение в живота.“

Има само два вида поклонения – на Бога и на човека!

Парите са средство.

Истинският идол, на който се покланяме, сме си ние!

Човекът се покланя на собствения си „аз“.

Ако има нещо, което те смущава, когато чуеш за Второто идване на Господ Исус, това означава, че сърцето ти не е привързано към Господа – че имаш идол в живота си!

„Облекло и храна да имаме достатъчно ни е.“
„Живеем ли – за Господа живеем, умираме ли – за Господа умираме.“
Който се покланя на себе си, казва „това е крайност!“.

Твоето служение и призвание няма да те вкара в небето – то определя наградата ти!
Познаването ни на /любовта ни към Бога е това, което ще ни вкара в небето!
Връзката с Бога е само любов!

Нашето богатство е Самият Господ!
Когато имаш Него в сърцето, Той ще ти даде всичко!

Той ще освободи пълнота на любовта Си в живота ни, когато ние наистина посеем любовта си в Него!

Аз искам само Господа и нищо друго!

Когато ние наистина искаме само Господа, ние когато се събудим, ще дадем първото на Него!

За да ни разкрие пътищата Си Господ, ние трябва да искаме само Него!

Трябва единствено да ме притеснява дали имам общение с Господа – дали имам време с Него, дали днес съм получил Слово от Него!

Как ще служиш на Господа, ако си фокусиран върху себе си?

Господ ни е обяснил какво става в Неговото сърце.

Нямаме идея да се покорим на това, което слушаме от Словото.

Коренът на идолопоклонството е себелюбието!

Еремия 17:5-8
Това не означава само, че уповаваш на някой човек – ти можеш да уповаваш на себе си.
Плодът е проклятие – работиш, работиш и тъкмо си взел някой лев, ти идва проблем и други такива.

„Благословението е от Господа, и трудът не прибавя нищо.“
От труда никога не можеш да станеш богат!

Когато ти уповаваш на Господа, ти мислиш за Него!

„Да пазиш заповедите“ означава „да ги изпълняваш“.
„Да пазиш заповедите днес“ означава да се покориш на Словото, което Бог има свежо за теб днес – свежата манна.

Ако ти не търсиш лицето на Господа всеки един ден, тогава как ще се покоряваш на това, което Господ ти казва днес?

Човекът си е своят най-голям враг!

Сатана е голям враг, но той е победен!

Това, което се случва в живота ни, зависи до голяма степен от това, доколко сме победили плътта си!

Господ прави нещо ново този духовен сезон, но от нас зависи да Му съдействаме в това.

Притчи 6 – научи се от мравката на мъдрост

Господ е нашият шеф и ние трябва да се научим да Го слушаме, за да може да се държим адекватно в новия духовен сезон.

„От сърцето са изворите на живота.“

Йоан 1:1-4
Животът е в Самото Слово и Словото е живот.

Сърцето е мястото определено от Бога, в което ние да пазим Словото.

Лука 8:5-11
Божието Слово е семе.

Хората обичат и търсят готовия продукт.

Ако искаш добри плодове в живота си…ние искаме готовите плодове – търсим някой помазан служител, който да ни положи ръка, но така не става – това е временен резултат!

1 Петър 2:1-5

Много пъти Господ изпитваше верността на Мойсей.

Това, че Господ Исус се възкачи на хълма, не беше случайно – Той искаше да види кои са готови са Го последват и да слушат Словото Му.

Господ често прави неща, за да ни покаже какво има в сърцата ни.

Господ най-много ревнуваше за поклонението на Неговия народ Израел.

Лука 8:12

Дяволът наблюдава процеса на сеидбата в нас.

„Внимавайте да не натегнат сърцата ви от преяждане.“
Сърцето се храни с информация.

Евреи 13:9
Всяко нещо, което преминава през нас, първо минава през ума ни и емоциите ни и после навлиза в сърцето ни и се складира там.

Винаги има неща, които те вълнуват.
Тези неща, които ги ценим, те се превръщат в нашите съкровища.

Размишлението е свързано с преповтаряне.
Ти не можеш да мислиш човешки върху Словото.
Целта на размишлението е това Слово да влезе в сърцето ти и да стане твое съкровище.

Почвата е сърцето.

1. Почва: човек, който не цени Словото и слуша всякакви неща. Не слушай всякакви неща! Йоан 10 – врагът ограбва благодатта ти.

Молитвата не е място, на което да казваме на Бог какво да направи. Молитвата е средство да се доближим до Бог, за да можем да чуем от Него!

„Ако не станете като това дете, никак няма да влезете в Небесното царство.“
Ние трябва да станем зависими като децата!

„Отделени от Мен не можете да сторите нищо.“
Ако аз се отделям от брата и сестрата, в които живее Христос, аз се отделям от Самия Бог.

Сърцето ни е свързано с нашите помисли.
Това, което произобилства в живота ни/в ума ни, се превръща в нашето съкровище.

Еремия 2:11-17
Това е последствието от идолопоклонството.

Няма полза от нито един идол.

Псалом 1 – „…ще бъде като дърво, посадено при потоци води.“

Коренът на всяко едно поведение е поклонението, което се случва вътре в сърцето!
Стволът е начинът ни на мислене.
Ако мислим според Словото, ще видим плодовете на Духа.

Ефектът на идолопоклонството е робство.
Демоните тогава започват да опустошават живота ни.

Ерем. 2:18-19
Резултатът отвътре е горчивина – неща, които те тормозат.

Ерем. 2:20-24

Второзаконие 10:11-13
5 белега на поклонението:
1. От какво ние се страхуваме?
2. Да ходим в Неговите пътища
3. Да Го обичаме
4. Да Му служим с цяло сърце и с цяла душа
5. Да пазим заповедите Му

Ефес. 5:5, Кол. 3:5-6
Винаги физическото блудство е предхождано от духовно такова.

Числа 22:24
Коренът на физическото блудство е идолопоклонството.

1 Тим. 6:10

Идолът говори: „Аз съм нещо, което харесваш – нещо, което ти доставя удовлетворение в живота.“

Има само два вида поклонения – на Бога и на човека!

Парите са средство.

Истинският идол, на който се покланяме, сме си ние!

Човекът се покланя на собствения си „аз“.

Ако има нещо, което те смущава, когато чуеш за Второто идване на Господ Исус, това означава, че сърцето ти не е привързано към Господа – че имаш идол в живота си!

„Облекло и храна да имаме достатъчно ни е.“
„Живеем ли – за Господа живеем, умираме ли – за Господа умираме.“
Който се покланя на себе си, казва „това е крайност!“.

Твоето служение и призвание няма да те вкара в небето – то определя наградата ти!
Познаването ни на /любовта ни към Бога е това, което ще ни вкара в небето!
Връзката с Бога е само любов!

Нашето богатство е Самият Господ!
Когато имаш Него в сърцето, Той ще ти даде всичко!

Той ще освободи пълнота на любовта Си в живота ни, когато ние наистина посеем любовта си в Него!

Аз искам само Господа и нищо друго!

Когато ние наистина искаме само Господа, ние когато се събудим, ще дадем първото на Него!

За да ни разкрие пътищата Си Господ, ние трябва да искаме само Него!

Трябва единствено да ме притеснява дали имам общение с Господа – дали имам време с Него, дали днес съм получил Слово от Него!

Как ще служиш на Господа, ако си фокусиран върху себе си?

Господ ни е обяснил какво става в Неговото сърце.

Нямаме идея да се покорим на това, което слушаме от Словото.

Коренът на идолопоклонството е себелюбието!

Еремия 17:5-8
Това не означава само, че уповаваш на някой човек – ти можеш да уповаваш на себе си.
Плодът е проклятие – работиш, работиш и тъкмо си взел някой лев, ти идва проблем и други такива.

„Благословението е от Господа, и трудът не прибавя нищо.“
От труда никога не можеш да станеш богат!

Когато ти уповаваш на Господа, ти мислиш за Него!

„Да пазиш заповедите“ означава „да ги изпълняваш“.
„Да пазиш заповедите днес“ означава да се покориш на Словото, което Бог има свежо за теб днес – свежата манна.

Ако ти не търсиш лицето на Господа всеки един ден, тогава как ще се покоряваш на това, което Господ ти казва днес?

Share this: