Избавяне от Египет

Избавяне от Египет

Брат Илия Кабаиванов:
Захария 10:1

П-р Вениамин:

-Ако врагът се опитва да те оскверни с мисли, не е задължително да ги приемаш.

* Научи се да си прощаваш.

-Поддържай ума си в дисциплина.
Умът е важен, защото той е инструмент. Той е като работилница за добри или лоши неща.

2 Кор. 7:1
-Бог е свят, а ние сме Неговите деца. Ние трябва да приличаме на Него.
Бог ходи между нас и Той иска да сме святи.

-Ние сме като кладенци, а дяволът иска да ни запушва.

-Святият Дух обича да Му се предаваме във всичко – напълно предадени.

-Да се учиш да се молиш означава да се научиш да бъдеш воден.

-Не давай на Господа „остатъци“, дай Му всичко – най-доброто и най-лошото от теб.
Дай Му себе си.

-Отговорността на водача е да търси Бога, а не просто да си говори.

– Бог ми говори „Търси Мен, изпълвай се с Мен, и когато дойде време за събрание, ще имаш какво да дадеш.“

– Изисква се цел, дисциплина и тренировка.

-Израилтяните не можеха да се избавят сами.
Ние също сме освободени от робството чрез Исус Христос.
Те стояха в Египет заради земята.
Те желаеха да са роби.

-Святият Дух ни изпълва с живот. Словото е пълно с живот.
Авторът на Божието слово е Святият Дух.

-Друг не може да се моли вместо теб.

-Сатана иска да остане анонимен, използвайки други хора, а ти от твоя страна, ако отвърнеш със същото, даваш повече територия на дявола.

-Можем да бъдем свободни дори когато сме затворени и затворени тогава, когато сме свободни.
Всичко зависи от сърцето и избора, който ще направиш!

Брат Илия Кабаиванов:
Захария 10:1

П-р Вениамин:

-Ако врагът се опитва да те оскверни с мисли, не е задължително да ги приемаш.

* Научи се да си прощаваш.

-Поддържай ума си в дисциплина.
Умът е важен, защото той е инструмент. Той е като работилница за добри или лоши неща.

2 Кор. 7:1
-Бог е свят, а ние сме Неговите деца. Ние трябва да приличаме на Него.
Бог ходи между нас и Той иска да сме святи.

-Ние сме като кладенци, а дяволът иска да ни запушва.

-Святият Дух обича да Му се предаваме във всичко – напълно предадени.

-Да се учиш да се молиш означава да се научиш да бъдеш воден.

-Не давай на Господа „остатъци“, дай Му всичко – най-доброто и най-лошото от теб.
Дай Му себе си.

-Отговорността на водача е да търси Бога, а не просто да си говори.

– Бог ми говори „Търси Мен, изпълвай се с Мен, и когато дойде време за събрание, ще имаш какво да дадеш.“

– Изисква се цел, дисциплина и тренировка.

-Израилтяните не можеха да се избавят сами.
Ние също сме освободени от робството чрез Исус Христос.
Те стояха в Египет заради земята.
Те желаеха да са роби.

-Святият Дух ни изпълва с живот. Словото е пълно с живот.
Авторът на Божието слово е Святият Дух.

-Друг не може да се моли вместо теб.

-Сатана иска да остане анонимен, използвайки други хора, а ти от твоя страна, ако отвърнеш със същото, даваш повече територия на дявола.

-Можем да бъдем свободни дори когато сме затворени и затворени тогава, когато сме свободни.
Всичко зависи от сърцето и избора, който ще направиш!

Share this: