Изграждане на одобрен характер – Част II

Изграждане на одобрен характер – Част II

Всяко събрание е необикновено.

Бог е Бог на детайлите.

Евреи 10:19-22

(19 И така, братя, като имаме дръзновение да влезем в светилището чрез кръвта на Исус,

20  през един нов и жив път, който Той е открил за нас през завесата, тоест плътта Си,

21  и като имаме Първосвещеник над Божия дом,

22  нека пристъпваме с истинно сърце в пълна увереност на вярата, след като сърцата ни са били поръсени, за да се очистят от зла съвест, и тялото ни е било измито в чиста вода;)

Поклонението към Бог не трябва да става в страх, а в радост.

Не трябва да имаме Бог само и главно като нуждоснабдител!

Не можем да служим със собствена сила, но си има и наша част.

Може много да украсяваш една къща, но ако няма хубави основи, тя ще пропадне при земетресение.

Земетресенията в живота ти идват, за да паднат нещата, които се клатят.

Бог търси хора с удобрен характер.

Бог иска да се съобразяваме с Него – не със света!

Бог иска да се отличаваме от света.
Граденето на къща не коства само идеи – изисква се труд, за да се построи.

Характерът освобождава дарбите.
Исус имаше характера на Бог.
Бог търси верни човеци, които са способни и други да научат.

Верният в малкото и в многото е верен – същото е и за неверния.

Бог пази най-доброто за най-накрая!

Бог не прави грешки!

Ние сега не разбираме това, през което преминаваме, но после ще разберем.

Всяко събрание е необикновено.

Бог е Бог на детайлите.

Евреи 10:19-22

(19 И така, братя, като имаме дръзновение да влезем в светилището чрез кръвта на Исус,

20  през един нов и жив път, който Той е открил за нас през завесата, тоест плътта Си,

21  и като имаме Първосвещеник над Божия дом,

22  нека пристъпваме с истинно сърце в пълна увереност на вярата, след като сърцата ни са били поръсени, за да се очистят от зла съвест, и тялото ни е било измито в чиста вода;)

Поклонението към Бог не трябва да става в страх, а в радост.

Не трябва да имаме Бог само и главно като нуждоснабдител!

Не можем да служим със собствена сила, но си има и наша част.

Може много да украсяваш една къща, но ако няма хубави основи, тя ще пропадне при земетресение.

Земетресенията в живота ти идват, за да паднат нещата, които се клатят.

Бог търси хора с удобрен характер.

Бог иска да се съобразяваме с Него – не със света!

Бог иска да се отличаваме от света.
Граденето на къща не коства само идеи – изисква се труд, за да се построи.

Характерът освобождава дарбите.
Исус имаше характера на Бог.
Бог търси верни човеци, които са способни и други да научат.

Верният в малкото и в многото е верен – същото е и за неверния.

Бог пази най-доброто за най-накрая!

Бог не прави грешки!

Ние сега не разбираме това, през което преминаваме, но после ще разберем.

Share this: