Не отдалечавай думите Му от очите си

Не отдалечавай думите Му от очите си

Господнето Слово ще ни помогне през нашите очи да влиза само светлина и ще предпазва през нашите очи да влиза тъмнина. Въоръженото око е здраво.

Погледни през призмата на Божието Слово. Самото Слово ще ти помага да си фокусиран на правилните неща.

Когато ние сме въоръжени със Словото, тогава ако гледаме неправилни неща, започваме да не се чувстваме добре, става ни противно, не е приемливо за нас.

Светилото на тялото е окото.

Важно е какво виждаш вътре в себе си.

Ти можеш да отделиш нищожното от скъпоценното единствено чрез Божието Слово.

Господнето Слово ще ни помогне през нашите очи да влиза само светлина и ще предпазва през нашите очи да влиза тъмнина. Въоръженото око е здраво.

Погледни през призмата на Божието Слово. Самото Слово ще ти помага да си фокусиран на правилните неща.

Когато ние сме въоръжени със Словото, тогава ако гледаме неправилни неща, започваме да не се чувстваме добре, става ни противно, не е приемливо за нас.

Светилото на тялото е окото.

Важно е какво виждаш вътре в себе си.

Ти можеш да отделиш нищожното от скъпоценното единствено чрез Божието Слово.

Share this: