Изкарване на Божиите съкровища в нас

Изкарване на Божиите съкровища в нас

Истинското християнство е вътре в твоето сърце!
Няма нужда да се преправяме!

Това, което прави знанието откровение, е действието върху това Слово!
От голямо значение е какво слушаме и какво виждаме.

Истинската промяна идва от откровението!
Промяната винаги започва отвътре-навън!
Господ заповяда на Мойсей първо да направи ковчега – Той започна отвътре.
Това, което Господ иска да направи вътре в нас, е грандиозно!

Всеки човек има вътре в себе си копнеж по Бога – да се върне в градината (Едем) – там, където общува лице в лице с Бога.

Битката (между Бог и дявола) продължава и днес.

Бог винаги пише за важните неща (в Словото) – Той не се занимава с маловажните неща, защото знае капацитета ни.

“Където се умножава беззаконието, се увеличава и благодатта.”
Винаги Сатана се противи на всяко добро!

Езекиил 28:12-13
Луцифер е бил ръководител на небесното хваление.
Над всяка власт има по-висша власт, а над всичко стои Бог.

Езекиил 28:14-15
Неговото падение (на Луцифер) започна отвътре – появи се една мисъл “Защо трябва да изпълнявам това, което Бог казва?”

Езекиил 28:16
Помазанието е Божията способност, която всяко едно творение притежава.
Сатана е започнал да търгува чрез това помазание.
Бог ни е дал помазание, за да изпълним предназначението си и да прославим Бога с това!
Всеки един път, когато възвисяваме себе си или творението, ние всъщност възвисяваме дявола!
Първото нещо, което се случи със Сатана, е, че започна да става недоволен.
Колкото и да е съвършено едно творение, може да бъде покварено – то е създадено със свободна воля.

2 Кор. 3:1-3
Ние сме като едни проектори – това, което Бог проектира вътре в нас, това ние проектираме на хората около нас!
“Небесата прогласяват славата на Господа…”
Когато хората виждат нас, те трябва да виждат радост, мир и правда в нас – Божието царство!
“В Мен имате мир…”
Когато хората видят Исус в теб, те ще започнат да те следват!

“Аз Съм пътят, истината и животът.”
Не трябва да гледаме никъде другаде – трябва да гледаме само към Исус!
Ноевият ковчег не трябваше да има странични прозорци – те трябваше да гледат към небето, не към разрухата.

Не трябва да се мерим с хората от този свят – те нищо не са постигнали.
Ние сме богати отвътре!
Ние трябва да изкараме навън това, което е записано в сърцата ни!
Няма какво да гледаме в този свят!

Толкова ценни неща има в Божието слово!

Когато хората видят нас, първоначално не могат да видят съкровищата вътре в нас – затова има нужда да ги изявяваме!

Земята беше проклета поради греха на Адам – всеки един, който е свързан с Адам, е проклет.
Когато се новородиш, ти си отсечен от проклятието и си благословен!

“Ако Христос не е възкръснал, празна е нашата вяра.”
Неговото възкресение е белегът за това, че Отец е приел изкупителната жертва на Исус.
Докато сме тук на тази земя, трябва да ходим в Божията праведност и да стоим на канарата на Христовата жертва!

Най-важното нещо е обновяването на ума!
Ние вече сме праведни, защото Праведният живее вътре в нас!

Да повярваш означава да се довериш.

“Молете се в Духа.”
Колко е важна молитвата на езици!
“Който се моли на езици, назидава себе си.”
Духът, душата и тялото са храм на Бога!
Когато се молим на езици, се назидават дух, душа и тяло.
Умът няма способност да вижда в духа.
Когато се молим с ума си, ние се молим изключително много за материални неща.
Когато се молим с ума си, ние се молим главно за неща, които дяволът е направил.
Когато се молим на езици, ние говорим тайни с Бога и дяволът не знае какво говорим.
Когато се молим на езици, духът в нас може да се моли за бъдещи неща.
Ние трябва да се молим много в Духа, за да можем да парираме дяволските дела!
Много пъти ние влизаме под властта на дявола без да го осъзнаваме.
Толкова много неща има, за които не сме се покаяли!
Нямаме нужда от милост – Бог я показа на кръста!
Когато Бог Отец те вижда, Той вижда Господ Исус в теб!
Ние трябва да стъпим върху смъртта и възкресението на Исус Христос!
Не само че сме облечени с Христос – Той е в нас!

2 Кор. 3:18

Това съкровище, което е вътре в нас – Бог е казал “Това трябва да се види!”
Ние трябва да излезем в този свят и да покажем, че Исус Христос е жив!

“Ако Бог е откъм мен, кой може да е против мен?”

“Елате при Мен и Аз ще ви успокоя.”

Ще бъдем съдени един ден, че не сме чели Библията и не сме я изпълнявали!
Който приеме това Слово и Го проектира, той ще бъде спасен!

Сега е моментът да се покаем!
Сега е моментът да се изпълваме с Христос!
Сега е моментът да поставим Христос на първо място и всичко друго на второ място!

Случая с медената змия в пустинята
Винаги Бог казва “Повдигнете очите си и вижте!” – “Стига сте гледали на земните неща!”
Никога не можем да видим Божията слава, ако гледаме на земните неща!

Бог поругаем не бива!
Бъди верен човек – почитай своя Господ и Той ще те благослови!

Бог казва “Давай, за да имаш!”

Заслужава си да си дадем живота за Господа!

Ние ще участваме в (Голямата) скръб!

Един ден Господ Исус ще ти зададе въпроса “Какво направи с живота си?”

Докога ще се оплакваме, че никой не ни търси – ти трябва да потърсиш погиващите!

Страшно мързеливи сме станали!
Стига с това “мен”!

Бог ти обърна внимание и сега ти трябва да обърнеш внимание на другите!

Любовта докосва, променя и “покрива множество грехове”!

Почнеш ли да говориш срещу църквата/брата/сестрата, вече не си част от нея!

Господ не беше доволен от плюенето срещу Неговия народ (когато Илия се оплакваше от Израел)!

Истинското смирение е вътрешно и се изявява външно чрез любов!

Истинското християнство е вътре в твоето сърце!
Няма нужда да се преправяме!

Това, което прави знанието откровение, е действието върху това Слово!
От голямо значение е какво слушаме и какво виждаме.

Истинската промяна идва от откровението!
Промяната винаги започва отвътре-навън!
Господ заповяда на Мойсей първо да направи ковчега – Той започна отвътре.
Това, което Господ иска да направи вътре в нас, е грандиозно!

Всеки човек има вътре в себе си копнеж по Бога – да се върне в градината (Едем) – там, където общува лице в лице с Бога.

Битката (между Бог и дявола) продължава и днес.

Бог винаги пише за важните неща (в Словото) – Той не се занимава с маловажните неща, защото знае капацитета ни.

“Където се умножава беззаконието, се увеличава и благодатта.”
Винаги Сатана се противи на всяко добро!

Езекиил 28:12-13
Луцифер е бил ръководител на небесното хваление.
Над всяка власт има по-висша власт, а над всичко стои Бог.

Езекиил 28:14-15
Неговото падение (на Луцифер) започна отвътре – появи се една мисъл “Защо трябва да изпълнявам това, което Бог казва?”

Езекиил 28:16
Помазанието е Божията способност, която всяко едно творение притежава.
Сатана е започнал да търгува чрез това помазание.
Бог ни е дал помазание, за да изпълним предназначението си и да прославим Бога с това!
Всеки един път, когато възвисяваме себе си или творението, ние всъщност възвисяваме дявола!
Първото нещо, което се случи със Сатана, е, че започна да става недоволен.
Колкото и да е съвършено едно творение, може да бъде покварено – то е създадено със свободна воля.

2 Кор. 3:1-3
Ние сме като едни проектори – това, което Бог проектира вътре в нас, това ние проектираме на хората около нас!
“Небесата прогласяват славата на Господа…”
Когато хората виждат нас, те трябва да виждат радост, мир и правда в нас – Божието царство!
“В Мен имате мир…”
Когато хората видят Исус в теб, те ще започнат да те следват!

“Аз Съм пътят, истината и животът.”
Не трябва да гледаме никъде другаде – трябва да гледаме само към Исус!
Ноевият ковчег не трябваше да има странични прозорци – те трябваше да гледат към небето, не към разрухата.

Не трябва да се мерим с хората от този свят – те нищо не са постигнали.
Ние сме богати отвътре!
Ние трябва да изкараме навън това, което е записано в сърцата ни!
Няма какво да гледаме в този свят!

Толкова ценни неща има в Божието слово!

Когато хората видят нас, първоначално не могат да видят съкровищата вътре в нас – затова има нужда да ги изявяваме!

Земята беше проклета поради греха на Адам – всеки един, който е свързан с Адам, е проклет.
Когато се новородиш, ти си отсечен от проклятието и си благословен!

“Ако Христос не е възкръснал, празна е нашата вяра.”
Неговото възкресение е белегът за това, че Отец е приел изкупителната жертва на Исус.
Докато сме тук на тази земя, трябва да ходим в Божията праведност и да стоим на канарата на Христовата жертва!

Най-важното нещо е обновяването на ума!
Ние вече сме праведни, защото Праведният живее вътре в нас!

Да повярваш означава да се довериш.

“Молете се в Духа.”
Колко е важна молитвата на езици!
“Който се моли на езици, назидава себе си.”
Духът, душата и тялото са храм на Бога!
Когато се молим на езици, се назидават дух, душа и тяло.
Умът няма способност да вижда в духа.
Когато се молим с ума си, ние се молим изключително много за материални неща.
Когато се молим с ума си, ние се молим главно за неща, които дяволът е направил.
Когато се молим на езици, ние говорим тайни с Бога и дяволът не знае какво говорим.
Когато се молим на езици, духът в нас може да се моли за бъдещи неща.
Ние трябва да се молим много в Духа, за да можем да парираме дяволските дела!
Много пъти ние влизаме под властта на дявола без да го осъзнаваме.
Толкова много неща има, за които не сме се покаяли!
Нямаме нужда от милост – Бог я показа на кръста!
Когато Бог Отец те вижда, Той вижда Господ Исус в теб!
Ние трябва да стъпим върху смъртта и възкресението на Исус Христос!
Не само че сме облечени с Христос – Той е в нас!

2 Кор. 3:18

Това съкровище, което е вътре в нас – Бог е казал “Това трябва да се види!”
Ние трябва да излезем в този свят и да покажем, че Исус Христос е жив!

“Ако Бог е откъм мен, кой може да е против мен?”

“Елате при Мен и Аз ще ви успокоя.”

Ще бъдем съдени един ден, че не сме чели Библията и не сме я изпълнявали!
Който приеме това Слово и Го проектира, той ще бъде спасен!

Сега е моментът да се покаем!
Сега е моментът да се изпълваме с Христос!
Сега е моментът да поставим Христос на първо място и всичко друго на второ място!

Случая с медената змия в пустинята
Винаги Бог казва “Повдигнете очите си и вижте!” – “Стига сте гледали на земните неща!”
Никога не можем да видим Божията слава, ако гледаме на земните неща!

Бог поругаем не бива!
Бъди верен човек – почитай своя Господ и Той ще те благослови!

Бог казва “Давай, за да имаш!”

Заслужава си да си дадем живота за Господа!

Ние ще участваме в (Голямата) скръб!

Един ден Господ Исус ще ти зададе въпроса “Какво направи с живота си?”

Докога ще се оплакваме, че никой не ни търси – ти трябва да потърсиш погиващите!

Страшно мързеливи сме станали!
Стига с това “мен”!

Бог ти обърна внимание и сега ти трябва да обърнеш внимание на другите!

Любовта докосва, променя и “покрива множество грехове”!

Почнеш ли да говориш срещу църквата/брата/сестрата, вече не си част от нея!

Господ не беше доволен от плюенето срещу Неговия народ (когато Илия се оплакваше от Израел)!

Истинското смирение е вътрешно и се изявява външно чрез любов!

Share this: