Изпълване със Святия Дух – 2 част

Изпълване със Святия Дух – 2 част

*Грехът е измамлив. 
-Еремия 17:9 – Давид поиска чисто сърце => Пс. 51:10

-Колкото е важно да имаме чисто сърце, толкова е важно да пазим сърцето си чисто пред Бога.

-НЕ ОТЛАГАЙ ЗА ПО-КЪСНО ДУХОВНАТА ХРАНА!

*Бог обича единодушието

-Господ ни иска да растем духовно.

*Нужно е всекидневно изпълване със Святия Дух.

-Когато заредиш резервоара на колата, можеш да извървиш може би 2000 км. Но не знаеш колко км ще ти се НАЛОЖИ да извървиш днес.

– От книгата „Добро утро, Святи Душе“ : След като Бени прекарал немалко време с Бог, Святият Дух му е казал „Може ли да останеш още 5 минути?“ 
Еклесиаст 8:2-3
1 Кор. 12:13 – за Бог (Святия Дух) не е проблем да ти обърне 100% от Себе Си, обръщайки същото внимание на някой друг. 

Еф. 5:15-21

-Ако нещо е добро за Бога, за хората и за теб – това е Божията воля.

-Виното ни събаря, а Святият Дух ни изгражда. Виното намалява стойността ни, а Святият Дух увеличава стойността ни.

-Изпълването със Святия Дух зависи от нашето решение, покорство и стремеж да Го познаваме.

-За да се изпълваме, ние трябва да се изчистваме -> Еф. 5:3-12
-Лука 11:8-13 – помоли Бог да те очиства! 
*1Кор. 3:16 – 3 Царе 8:10-11 – ние имаме повече от това.

-Изпълването с Духа ни прави цялостни, пълни, съвършени.

*2Тим. 2:8 – чети И РАЗСЪЖДАВАЙ върху Божието слово.

-Ако не се изпълваме с Божия Дух, ще се изпълним с други неща (като чаша-ако няма вода, е пълна с въздух).

-Има два начина да изкараме въздуха:

а) Вакуум-помпа – трудният начин
Трябва да се смачкаш.

б) Просто колкото повече се изпълваш с Духа, толкова повече се изпразваш от света.

Д. А. 2:4 – ТЕ БЯХА НА МОЛИТВА ПРЕДИ ИЗПЪЛВАНЕТО!!!!

-Духът на Бога ще ти дава способности, които не са естествени за теб, но когато Го оставяш да те изпълни, превземе и води.
Не казвай на Бог, че не си способен – Той ще те направи способен.

АКО БОГ ВЛАГА НЕЩО В СЪРЦЕТО ТИ – ОТКЛИКНИ, ЗАЩОТО ТОЙ ЩЕ ТИ ДАДЕ СПОСОБНОСТИТЕ, КОИТО СА ТИ НУЖНИ!

-Ако сме верни, Бог ще добавя и още способности – > 2 Тим. 2:2

* Първо верни, а тогава способни.
Бог те смята за способен, бъди Му верен!