Изцеление чрез хваление

Изцеление чрез хваление

Хвалението е израз на нашата благодарност към Бога.

Поклонението е израз на нашата покорност и подчинение на Бога.