Индивидуалната вяра

Индивидуалната вяра

„Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?“

Лука 18:8