Искаш ли да бъдеш оселова челюст? – I част

Искаш ли да бъдеш оселова челюст? – I част


Истинските неща се раждат в Божието присъствие.

Истинското общение,молитва става дух с дух,личност с личност.

Йов 23:10/ Йов 13:15

Вярата основана на любов е могъща сила. Вярата е основата на изграждането на Богоугоден характер.

Бог иска в нас да расте агапе- безусловната,жертвоготовна любов, която е плод на Духът 1Коринтяни 13гл. Бог винаги е търсил и търси взаимоотношение с нас. Сатана винаги подкопава доверието в Бога и Божиите хора.Недоверие –->Неверие–>Непокорство

Колкото повече се обръщаме за знание към света,интернет,толкова повече се отдалечаваме от Бога.

Лука 17:1-10

Бог ми е дал дух на вяра,за да стигна до Бога. Съблазънта заслужава смърт. Този,който вярва действа,вярата е свързана с действие. Вярата не се измерва с това къде ходим а какво вършим.

Лука 14:25-35

Себеотрицание – да се откажеш от всичко, което имаш и да се довериш на 100% на това,което Бог има за теб!

Бог обича смирените хора с благодарни към Него сърце,да Го почитаме,за да може да ни използва отново. Ние трябва да смирим не само тялото си но и душите си – мисли,чувства емоцииВярата е дух,който когато е в нас трябва да ни подтикне към действие.

2Петрово 1гл. Твърдостта ни учи на издържливост.