Каква е Божията воля?

Каква е Божията воля?

Бог не приема слава от човеци, понеже само Бог може да се прослави.

Ефесяни 3:8-9

(8 На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тая благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство; 9 и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко)

Бог няма същия критерий за добро като нас.

Не можем да познаем Божията воля ей така.

Само тези, които се преобразяват по образа на Христос, могат да разбират Неговата воля.

Дяволът иска да закодира греха в нас, за да не се налага всеки да се учи на грях – иска да изтрие божественото от нас.

Дяволът се опитва да ни вдълбява неща чрез ситуации – защо си мислиш, че в началото молитвите са трудни? – Сякаш не е за теб това.

Важно е всеки християнин да знае как да получава откровение.

Колкото повече сърцето ти е към Бог, Святият Дух ще ти го открива.

В моментът, в който приемеш Христос, ти приемаш Спасител, Господар и Неговото иго.

Спасението е робство – не е свобода!

Не можеш да се развиваш в Божието царство, ако си вътре само да приемаш.

Ако живееш като Христос, ще имаш уважението на Небето!

Изцелението не е за да си живуркаме както си искаме и като се разболеем да тичаме пак за изцеление.

Ако се разболяваш, значи трябва да промениш живота си!

Ние не можем да си платим спасението, но можем да покажем на Бог, че го ценим!

Изпълвай се с Духа и Той ще те научи как да угаждаш на Бог.

Не завиждай за дарбите и служението на сестрите и братята!

“Дните са лоши” означава, че утре може да не е същото.

Докато не се предадеш на Бог, Той не може да прави нищо с теб!

Бог не приема слава от човеци, понеже само Бог може да се прослави.

Ефесяни 3:8-9

(8 На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тая благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство; 9 и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко)

Бог няма същия критерий за добро като нас.

Не можем да познаем Божията воля ей така.

Само тези, които се преобразяват по образа на Христос, могат да разбират Неговата воля.

Дяволът иска да закодира греха в нас, за да не се налага всеки да се учи на грях – иска да изтрие божественото от нас.

Дяволът се опитва да ни вдълбява неща чрез ситуации – защо си мислиш, че в началото молитвите са трудни? – Сякаш не е за теб това.

Важно е всеки християнин да знае как да получава откровение.

Колкото повече сърцето ти е към Бог, Святият Дух ще ти го открива.

В моментът, в който приемеш Христос, ти приемаш Спасител, Господар и Неговото иго.

Спасението е робство – не е свобода!

Не можеш да се развиваш в Божието царство, ако си вътре само да приемаш.

Ако живееш като Христос, ще имаш уважението на Небето!

Изцелението не е за да си живуркаме както си искаме и като се разболеем да тичаме пак за изцеление.

Ако се разболяваш, значи трябва да промениш живота си!

Ние не можем да си платим спасението, но можем да покажем на Бог, че го ценим!

Изпълвай се с Духа и Той ще те научи как да угаждаш на Бог.

Не завиждай за дарбите и служението на сестрите и братята!

“Дните са лоши” означава, че утре може да не е същото.

Докато не се предадеш на Бог, Той не може да прави нищо с теб!

Share this: