Какво формира съдбата ти?

Какво формира съдбата ти?

-Бог е по-голям от всеки проблем.
-Силата на Бог е на това място.
-Бог се радва, когато общува с децата си.
-Бог никога не обича условно!
-Бог иска да бъде с нас!
-Бог е много добър и Той иска най-доброто за децата си.
-Важно е да имаш живо общение с Бог. Той е жив! Той е личност!
-Бог не комуникира на телесно ниво!
-Няма живот без Бог! Не може да се раждат деца, ако Бог не позволи.
-Бог никого не забравя!
-Всеки ден трябва да вграждаме словото на Бог!
Яков 3:1-5
-Светът ти казва, че всичко се руши! Ако допуснеш света в себе си и ти ще се разрушиш!
-Нашият дух приема от Божия дух!
-Бог няма да си промени намеренията заради теб.
-Дяволът не можа да преживее да бъде под Божия син и се възгордя.
-Гордостта предшества падението.
-Бог е по-голям от всеки проблем.
-Силата на Бог е на това място.
-Бог се радва, когато общува с децата си.
-Бог никога не обича условно!
-Бог иска да бъде с нас!
-Бог е много добър и Той иска най-доброто за децата си.
-Важно е да имаш живо общение с Бог. Той е жив! Той е личност!
-Бог не комуникира на телесно ниво!
-Няма живот без Бог! Не може да се раждат деца, ако Бог не позволи.
-Бог никого не забравя!
-Всеки ден трябва да вграждаме словото на Бог!
Яков 3:1-5
-Светът ти казва, че всичко се руши! Ако допуснеш света в себе си и ти ще се разрушиш!
-Нашият дух приема от Божия дух!
-Бог няма да си промени намеренията заради теб.
-Дяволът не можа да преживее да бъде под Божия син и се възгордя.
-Гордостта предшества падението.

Share this: