Тренировъчен лагер „Боровец“ 2018 – 6

Тренировъчен лагер „Боровец“ 2018 – 6

Да си обсебен означава, твоята воля, вече да управлява сатана.
Християните са атакувани от демони, светските са обсебени от тях.
Божиите обещания не са просто цитати, които трябва да се повтарят на глас .Библията не казва да си самовнушаваш, а изцяло да повярваш, както жадна почва, попиваща водата.
I Коринтяни 1:30
Ефесяни 3:6
„Не се безпокойте за нищо“
Тогава защо трябва да се молим? Ами, за да имаме близко общение с Него.
Бог ни дава всичко, което ни е нужно, както за настоящия живот, така и за бъдещия.
Какво означавя пълно да познаеаш Исус?
Когато разбирам, че Исус е Месията, тогава приемам спасението – тогава аз познавам Исус като мой Изцелител.
Когато приемам кръщението в Святия Дух, тогава приемам Исус като мой Кръстител.
Ако ние уповаваме на Божиите обещания, тогава се абстрахираме от това, което светът говори.
Кой е Йехова Ире? Този, Който е промислил!
Бог не е пазар!!!
Не може да се пазарим с Него.
Ако ние вярваме на Бога, ще Му бъдем послушни.
Ние трябва да направим крачка към нашия Баща, не само да очакваме от Него и да не правим нищо насреща Му.
Поеми отговорността!!!
Приеми Божиите обещания!!!
Господ е достатъчен!!!
Тази Негова любов, няма конкуренция.
Чрез своите думи ще бъдеш оправдан и чрез своите думи ще бъдеш осъден? Кой е отговорен тогава?
Много пъти изповядваме Божиите обещния, но тях ги няма в реалността често пъти.
Защо?
Божието Слово, което излиза от устата на Бога върши това, за което е изпратено и не се връща празно нали? Амин!
Марк 7:7
Имаме ли чисто слово в нас от Бога? Или го комбинирано с човешки обещания и традиции?
Пример: Бог ти е обещал да те пази, но ти все пак взимаш една икона и слагаш в стаята.
Смесваш традицията/старите предания/суеверията.
„Ама нали така всички правят пасторе?“
Как Бог да работи помислете?
Истински християни ли сме? Или сме половинчати?
Какво ще задоволявяш в твоя живот, Бог или твоето его?
Как правим Словото Му неефективно?
1.Ако правим компромис.
Ние не сме роби на традициите.
Ние сме свято свещенство.Алелуя!
2. Ако няма в нас послушание към Отца.
Бог има решение за всичко.Ние трябва да сме покорни, послушни.
Стандарта за послушност към Отец, е самият Исус Христос.
I Петрово2:21
3.Ако ходим в грях вместо в правда.
Бог няма да те благослови, докато стоиш в греха.Ако не се покаеш, Бог не може да дойде.
Римляни 10:9-10
Исая 59:2
Много е важно да приемаш с радост и благодарност Словото.
За да получаваме Божиите обещания трябва да сме постоянни във всяка област от живота си.
Да се отречеш от погрешната идентификация и да отхвърлиш симптомите.
Ако си влюбен в Исус, ще говориш за него, защото това ще изпълва сърцето ти.
Ако си влюбен в проблемите си,песимизма, телефона, колата …
Съответно, същото ще излиза от устата ти.