Как се изгражда Църква

Как се изгражда Църква

-Господ иска да Му се доверим както децата.
Бог отваря ръката Си и кани ВСЕКИ!

Бог очаква да имаме детско отношение.

-Божието сърце е родителско и Той не иска някой от нас да бъде ощетен.

-Когато ние се доверяваме на Бог, когато Му вярваме, че Той ни е дал, Той ни дава още повече.
Тогава Бог дава на тези, които имат.
А когато не вярваме и казваме „аз нямам, нямам, нямам“, даваме право на дявола да ограби и това, което имаме.

-Нека следваме Святия Дух (Той води чрез хора…) без да поставяме под въпрос защо, как и т.н.
Нека просто се доверим на Бога.
Йоан 9:25 – човекът се интересува само от факта, а не от инструмента.
“

Ама сега това не е ли плътско, ама защо го прави …?“ – Ти отиваш на среща с Бога, а не с музиката, проповедника, хвалението и т.н.
БОГ Е ТАМ ЗАРАДИ ТЕБ, ЗАРАДИ ВСИЧКИ ТАМ!
Той не заслужава да се отнесем към Него така себично.

*Ние определяме степента на Божието движение.
Ако всички сме скептични и негативни, как да очакваме Бог да се движи?
Той се движи, когато има вяра, очакване, надежда!

-Приемаме по-лесно дяволските мисли отколкото Божиите мисли.
Дяволът говори в 1 лице единствено число.

-За нас всичко е просто, защото ние имаме Един, Който се грижи за всичко!
Сатана казва „къде ти е любовта, радостта и т.н.?“ – ТЕ СА ВЪТРЕ В НАС!
Пример: Рим. 5:5 – не винаги „кипим“ от любовта на Бога, нали?

-Можем ли да се доверим на Бога, нищо не може да ни повреди, защото Той се грижи за всичко.

-При Сатана няма радост. Той иска да прехвърля своите чувства в нас.
Матей 12:43-50

-Зад всяко чувство има дух.
Трябва да имаме съзнание за духовния свят повече, за да разпознаваме всяка ситуация откъде е.
Друг пример за това е Петър и Исус, когато Исус смъмри Петър.

*Когато мислим за човешките неща, имаме мисленето на Сатана.

-Бог иска да сме свободни и да уповаваме на Него.
Матей 16:13-20

-Отец каза на Петър кой е Исус, а Исус каза на Петър кой е Петър.
Ако ние не повярваме на това, което Отец казва, няма да повярваме и на това, което Исус ни казва.

Защо забрани на учениците Си? – Защото може би и самите те не бяха убедени, а всяко нещо, което не е от убеждение, е грях.
Днес имаме много информация, а малко откровение, а Святият Дух работи чрез Словото.
Не позволяваме на Словото да навлиза дълбоко в нас.

1 Кор 2:9-10 – за да приемем Слово, трябва да го чуем от Духа.

1 Петрово 2:1-3

-Как да ги отхвърлим? – ЧРЕЗ РЕШЕНИЯ!

Израел започна с едно семейство, след което стана племе, а после много племена, а после царство.
Бог иска от нас да се движим като царски свещеници и да се държим като такива.
Но първата крачка е да вземем решение да сме такива.
Да вземем това на сериозно.
В Стария завет Бог не даде на Аарон даже да плаче и да не се докосва до мъртвите си синове заради мирото върху него.
ТОВА Е МНОГО СЕРИОЗНО!

Втората крачка е да го пожелаем.

Бог няма да се натяква.

-Новороденото копнее и иска само чистото мляко на майка си – без подправки и добавки
Бог иска да сме такива към Святия Дух.
Свикнали сме с подправки и затова ни е трудно да четем Библията, а книгата е по-лесно четиво.

Третата крачка е опит. Израелтяните опитаха от плода на земята.

Четвърто – жертвата.

Ние сме живите камъни, които се вграждаме.
Това е личен избор и Бог не ни насилва.
Избираме дали да се вграждаме или не.

Бог иска ние да преминем през „имунизацията“ както Исус мина през пустинята.

-Малките кученца се имунизират, защото са лесно уязвими за болести.
Ако не платим цена, няма да се грижим толкова за тях.
Господ иска да ни имунизира, за да ни е по-лесно и да оцелеем на дадения вирус чрез изградените вече антитела.

Има 4 неща, към които Бог иска да ни имунизира:

1. Съблазън от самите нас.

2. Съблазън от Бога.

3. Съблазън към служителя.

4. Съблазън към църквата.

*Не можем да растем, ако не го желаем.

-Бог има служение за нас, но което Той води.
Днес ние имаме много хора, които си ходят в собствения път.
В това истинско служение влизаме, когато сме „имунизирани“ към тези съблазни.
Ако ние сме „болни“ лидери (родители), цялата църква (семейство) се поболява.

-Какво значи да се съблазня в себе си? 
Матей 3:16-17 => 4:1-11
-Духът не отведе Исус направо в служение.
Той те води в пустинята и те „имунизира“.
Бог Отец „имунизира“ Исус в пустинята, защото по-късно на Кръста щеше да има същия тест.
Когато бебетата са имунизирани понякога имат температура и т.н.

Бог иска да повярваме, че сме Негови деца и Неговото отношение към нас не се влияе от нашето поведение.
Ние вярваме, че сме Негови, защото Той го казва, а не, защото Го чувстваме!
Трябва да се справим с тази съблазън и да вярваме, че сме Негови въпреки греха в този свят, който понякога спъва и нас.

ИСУС ТЕ ОБИЧА!

БОГ НЕ Е ИЗНЕНАДАН ОТ ГРЕХА ТИ!
ТОЙ ТЕ ЧАКА И ТИ КАЗВА „СТАНИ И МЕ СЛЕДВАЙ!“.
Сатана иска да сме смачкани и да не продължаваме с Бог.
БОГ Е ДОСТАТЪЧНО СИЛЕН ДА ТЕ ПРИВДИГНЕ!
Самото откровение за това кой си в Бога ще те освободи!
Ключът е в откровението, че ти си Божие дете!

Притчи 24:16

БОГ Е ГРЪБ НА ДЕЦАТА СИ!

-Господ иска да Му се доверим както децата.
Бог отваря ръката Си и кани ВСЕКИ!

Бог очаква да имаме детско отношение.

-Божието сърце е родителско и Той не иска някой от нас да бъде ощетен.

-Когато ние се доверяваме на Бог, когато Му вярваме, че Той ни е дал, Той ни дава още повече.
Тогава Бог дава на тези, които имат.
А когато не вярваме и казваме „аз нямам, нямам, нямам“, даваме право на дявола да ограби и това, което имаме.

-Нека следваме Святия Дух (Той води чрез хора…) без да поставяме под въпрос защо, как и т.н.
Нека просто се доверим на Бога.
Йоан 9:25 – човекът се интересува само от факта, а не от инструмента.
“

Ама сега това не е ли плътско, ама защо го прави …?“ – Ти отиваш на среща с Бога, а не с музиката, проповедника, хвалението и т.н.
БОГ Е ТАМ ЗАРАДИ ТЕБ, ЗАРАДИ ВСИЧКИ ТАМ!
Той не заслужава да се отнесем към Него така себично.

*Ние определяме степента на Божието движение.
Ако всички сме скептични и негативни, как да очакваме Бог да се движи?
Той се движи, когато има вяра, очакване, надежда!

-Приемаме по-лесно дяволските мисли отколкото Божиите мисли.
Дяволът говори в 1 лице единствено число.

-За нас всичко е просто, защото ние имаме Един, Който се грижи за всичко!
Сатана казва „къде ти е любовта, радостта и т.н.?“ – ТЕ СА ВЪТРЕ В НАС!
Пример: Рим. 5:5 – не винаги „кипим“ от любовта на Бога, нали?

-Можем ли да се доверим на Бога, нищо не може да ни повреди, защото Той се грижи за всичко.

-При Сатана няма радост. Той иска да прехвърля своите чувства в нас.
Матей 12:43-50

-Зад всяко чувство има дух.
Трябва да имаме съзнание за духовния свят повече, за да разпознаваме всяка ситуация откъде е.
Друг пример за това е Петър и Исус, когато Исус смъмри Петър.

*Когато мислим за човешките неща, имаме мисленето на Сатана.

-Бог иска да сме свободни и да уповаваме на Него.
Матей 16:13-20

-Отец каза на Петър кой е Исус, а Исус каза на Петър кой е Петър.
Ако ние не повярваме на това, което Отец казва, няма да повярваме и на това, което Исус ни казва.

Защо забрани на учениците Си? – Защото може би и самите те не бяха убедени, а всяко нещо, което не е от убеждение, е грях.
Днес имаме много информация, а малко откровение, а Святият Дух работи чрез Словото.
Не позволяваме на Словото да навлиза дълбоко в нас.

1 Кор 2:9-10 – за да приемем Слово, трябва да го чуем от Духа.

1 Петрово 2:1-3

-Как да ги отхвърлим? – ЧРЕЗ РЕШЕНИЯ!

Израел започна с едно семейство, след което стана племе, а после много племена, а после царство.
Бог иска от нас да се движим като царски свещеници и да се държим като такива.
Но първата крачка е да вземем решение да сме такива.
Да вземем това на сериозно.
В Стария завет Бог не даде на Аарон даже да плаче и да не се докосва до мъртвите си синове заради мирото върху него.
ТОВА Е МНОГО СЕРИОЗНО!

Втората крачка е да го пожелаем.

Бог няма да се натяква.

-Новороденото копнее и иска само чистото мляко на майка си – без подправки и добавки
Бог иска да сме такива към Святия Дух.
Свикнали сме с подправки и затова ни е трудно да четем Библията, а книгата е по-лесно четиво.

Третата крачка е опит. Израелтяните опитаха от плода на земята.

Четвърто – жертвата.

Ние сме живите камъни, които се вграждаме.
Това е личен избор и Бог не ни насилва.
Избираме дали да се вграждаме или не.

Бог иска ние да преминем през „имунизацията“ както Исус мина през пустинята.

-Малките кученца се имунизират, защото са лесно уязвими за болести.
Ако не платим цена, няма да се грижим толкова за тях.
Господ иска да ни имунизира, за да ни е по-лесно и да оцелеем на дадения вирус чрез изградените вече антитела.

Има 4 неща, към които Бог иска да ни имунизира:

1. Съблазън от самите нас.

2. Съблазън от Бога.

3. Съблазън към служителя.

4. Съблазън към църквата.

*Не можем да растем, ако не го желаем.

-Бог има служение за нас, но което Той води.
Днес ние имаме много хора, които си ходят в собствения път.
В това истинско служение влизаме, когато сме „имунизирани“ към тези съблазни.
Ако ние сме „болни“ лидери (родители), цялата църква (семейство) се поболява.

-Какво значи да се съблазня в себе си? 
Матей 3:16-17 => 4:1-11
-Духът не отведе Исус направо в служение.
Той те води в пустинята и те „имунизира“.
Бог Отец „имунизира“ Исус в пустинята, защото по-късно на Кръста щеше да има същия тест.
Когато бебетата са имунизирани понякога имат температура и т.н.

Бог иска да повярваме, че сме Негови деца и Неговото отношение към нас не се влияе от нашето поведение.
Ние вярваме, че сме Негови, защото Той го казва, а не, защото Го чувстваме!
Трябва да се справим с тази съблазън и да вярваме, че сме Негови въпреки греха в този свят, който понякога спъва и нас.

ИСУС ТЕ ОБИЧА!

БОГ НЕ Е ИЗНЕНАДАН ОТ ГРЕХА ТИ!
ТОЙ ТЕ ЧАКА И ТИ КАЗВА „СТАНИ И МЕ СЛЕДВАЙ!“.
Сатана иска да сме смачкани и да не продължаваме с Бог.
БОГ Е ДОСТАТЪЧНО СИЛЕН ДА ТЕ ПРИВДИГНЕ!
Самото откровение за това кой си в Бога ще те освободи!
Ключът е в откровението, че ти си Божие дете!

Притчи 24:16

БОГ Е ГРЪБ НА ДЕЦАТА СИ!

Share this: