Как се стига до призива от Бога?

Как се стига до призива от Бога?

Бог е планирал как да те благослови.

Колко ли много благословения от Господа сме пропуснали?

Бог е планувал всичко още от началото!

„Бог знае края още преди началото.“

Бог е промислил за твоя духовен живот.
Той е промислил за всичко!

Дяволът е победен, той е осъден.

„Бог ни е подарил всичко, което ни е необходимо за живота и благочестието.“

Бог е направил всичко, което зависи от Него – по-голямата част зависи от нас!

Давид направи проект и планове за построяването на Храма.
Но от Соломон зависеше дали ще го построи така.

Много животи не са благословени, защото ние строим живота си по нашите си планове!

Успех за Бог е да откриеш Неговия план за живота си и да го изпълниш!

В очите на Бога грехът е да не олучиш целта / да пропуснеш Неговия план.

Ако търсим с цялото си сърце Божия план, ще го намерим!

„Сърцето на мъжа уповава на жената.“

„Няма мъжки, няма женски пол пред Господа.“

Жената не е втора ръка.
Мъжът и жената се различават по своята функция.

До голяма степен жената играе ролята на Святия Дух в семейството!

Всичко е важно!
За да стигнем до определено ниво, е от значение всяко нещо.

Как се стига до призива от Бога?
Не ще само пост и молитва, иска се и характер!

Бог ни поставя в естествена среда на дразнители.

Истинските християни са около теб/домашните ти – само те те познават истински!

Там, където никой не те вижда, е истинското място, където изграждаш характер и показваш на Бога колко си порастнал!

Малко хора имат откровения – повечето хора ползват чужди откровения!

Духовната работа е най-тежката работа.

Много на ниско ниво сме!

Филип. 3:17-20

Срамно е за един християнин да се хвали със земните неща!

„Който се хвали, да се хвали с Господа.“

„Нямаме длъжност към плътта, та да живеем плътски.“

„Ако живеете плътски, ще умрете.“

Когато един човек в естественото има проблеми, той не се чувства добре.
В очите на Бога това, че преминаваме през трудности/болести, не ни прави да не сме духовни!

Едно плътско мислене е мерзост в очите на Бога!

Когато преминаваме през трудности, не трябва да се променяме!

Господ ще допусне в живота ти да се чувстваш отхвърлен/сам, за да излезе това, което е вътре в теб!

Ако се чувстваш стойностен само когато хората те оценяват, не те е грижа толкова за Божието мнение!

Ако искаш да общуваш с дете, ти трябва да слезеш на неговото ниво.

Държиш се неадекватно, когато не разбираш.

Трябва да покажеш любов и приемане на детето и да му покажеш пример, който то да следва!

Нашият Бог слиза на нашето ниво.

Много пъти, когато очакваме наказание от Него, Той ни благославя.

Ние сме повече плътско настроени отколкото духовно – това е срамно пред Бога!

За какво ти е видение и служение?
Служение значи да слугуваш!

Мисленето ни трябва да се промени, защото иначе е жива трагедия!

Ако наистина търсиш видение, няма да упрекваш Църквата за липса на видение.

Виденията и служенията се раждат у вас – там, където никой не те вижда освен целия духовен свят!

2 Кор. 11:16-29

Павел мисли за стадото през цялото време!

Истинските неща не идват така че да се виждат!

Това, което ние приемаме от Бога, се живее между хората в магазина/на улицата/на работа/вкъщи!

Характерът не се променя лесно.

Когато Господ те види, че си готов да служиш на хората, Той ще те издигне на позиция в служение!

Нищо дяволът не може да направи, ако не му дадеш място!

Никога няма да бъдеш изпитан повече отколкото можеш да носиш – но ти взимаш решенията!

Бог няма да ти позволи да имаш влияние върху много хора, ако не можеш да го понесеш.

Как може хората да повярват, ако ние показваме същото поведение като тях?

За да познаваме Бога, трябва да мислим като Него!

Деян. на ап. 12:1-11

Петър, Йоан и Яков бяха стълбове в Църквата.

Яков беше убит, защото Църквата не се молеше за него!

Нямаш ли гръб, ти си заминал!

Ако ти не растеш отвътре, а растеш само отвън, външното ще те убие!

Сатана търгуваше с помазание на небето – поради това падна!
Вътрешно Сатана нямаше истина/не беше служител, а външно беше помазан служител.

Служението се започва там, където никой не те вижда/ при домашните!

Давид чак 13 години след като беше помазан за цар се възцари, защото Бог изграждаше в него вътрешно помазание, за да може да понесе външното помазание на цар.

Господ ще ти даде някои неща, които по-късно ще ти ги поиска!

Ако си готов да се смириш и да благодариш, когато ти вземат най-скъпото нещо, Бог ще ти даде нещо по-добро!

Отвътре се расте бавно, отвън много бързо се расте!

Божията милост е някои да не са в служение!

Всичко започва там, където си сам / с твоите близки!

Мат. 5:43-48, 6:1

Твоите дела на правда показват, че си приел позицията на праведност в Исус!

Двете жени на Яков представляват двата завета.

В Новия завет ставаме праведни и после показваме, че сме праведни.

Исус ни обработва чрез трудности и изпитания!

Господ да те издигне в служение означава, че ти дава хора, на които да слугуваш!

Всичко започва от сърцето!

„Пази сърцето си повече от всичко друго, защото от него са изворите на живота.“

Този, който е духовно порастнал, няма да го говори.

„Който се хвали, с Господа да се хвали.“

Дейвид Уилкерсън е казал: „Ако моята жена не може да види Христос в мене, аз съм живял напразно!“

Бог е планирал как да те благослови.

Колко ли много благословения от Господа сме пропуснали?

Бог е планувал всичко още от началото!

„Бог знае края още преди началото.“

Бог е промислил за твоя духовен живот.
Той е промислил за всичко!

Дяволът е победен, той е осъден.

„Бог ни е подарил всичко, което ни е необходимо за живота и благочестието.“

Бог е направил всичко, което зависи от Него – по-голямата част зависи от нас!

Давид направи проект и планове за построяването на Храма.
Но от Соломон зависеше дали ще го построи така.

Много животи не са благословени, защото ние строим живота си по нашите си планове!

Успех за Бог е да откриеш Неговия план за живота си и да го изпълниш!

В очите на Бога грехът е да не олучиш целта / да пропуснеш Неговия план.

Ако търсим с цялото си сърце Божия план, ще го намерим!

„Сърцето на мъжа уповава на жената.“

„Няма мъжки, няма женски пол пред Господа.“

Жената не е втора ръка.
Мъжът и жената се различават по своята функция.

До голяма степен жената играе ролята на Святия Дух в семейството!

Всичко е важно!
За да стигнем до определено ниво, е от значение всяко нещо.

Как се стига до призива от Бога?
Не ще само пост и молитва, иска се и характер!

Бог ни поставя в естествена среда на дразнители.

Истинските християни са около теб/домашните ти – само те те познават истински!

Там, където никой не те вижда, е истинското място, където изграждаш характер и показваш на Бога колко си порастнал!

Малко хора имат откровения – повечето хора ползват чужди откровения!

Духовната работа е най-тежката работа.

Много на ниско ниво сме!

Филип. 3:17-20

Срамно е за един християнин да се хвали със земните неща!

„Който се хвали, да се хвали с Господа.“

„Нямаме длъжност към плътта, та да живеем плътски.“

„Ако живеете плътски, ще умрете.“

Когато един човек в естественото има проблеми, той не се чувства добре.
В очите на Бога това, че преминаваме през трудности/болести, не ни прави да не сме духовни!

Едно плътско мислене е мерзост в очите на Бога!

Когато преминаваме през трудности, не трябва да се променяме!

Господ ще допусне в живота ти да се чувстваш отхвърлен/сам, за да излезе това, което е вътре в теб!

Ако се чувстваш стойностен само когато хората те оценяват, не те е грижа толкова за Божието мнение!

Ако искаш да общуваш с дете, ти трябва да слезеш на неговото ниво.

Държиш се неадекватно, когато не разбираш.

Трябва да покажеш любов и приемане на детето и да му покажеш пример, който то да следва!

Нашият Бог слиза на нашето ниво.

Много пъти, когато очакваме наказание от Него, Той ни благославя.

Ние сме повече плътско настроени отколкото духовно – това е срамно пред Бога!

За какво ти е видение и служение?
Служение значи да слугуваш!

Мисленето ни трябва да се промени, защото иначе е жива трагедия!

Ако наистина търсиш видение, няма да упрекваш Църквата за липса на видение.

Виденията и служенията се раждат у вас – там, където никой не те вижда освен целия духовен свят!

2 Кор. 11:16-29

Павел мисли за стадото през цялото време!

Истинските неща не идват така че да се виждат!

Това, което ние приемаме от Бога, се живее между хората в магазина/на улицата/на работа/вкъщи!

Характерът не се променя лесно.

Когато Господ те види, че си готов да служиш на хората, Той ще те издигне на позиция в служение!

Нищо дяволът не може да направи, ако не му дадеш място!

Никога няма да бъдеш изпитан повече отколкото можеш да носиш – но ти взимаш решенията!

Бог няма да ти позволи да имаш влияние върху много хора, ако не можеш да го понесеш.

Как може хората да повярват, ако ние показваме същото поведение като тях?

За да познаваме Бога, трябва да мислим като Него!

Деян. на ап. 12:1-11

Петър, Йоан и Яков бяха стълбове в Църквата.

Яков беше убит, защото Църквата не се молеше за него!

Нямаш ли гръб, ти си заминал!

Ако ти не растеш отвътре, а растеш само отвън, външното ще те убие!

Сатана търгуваше с помазание на небето – поради това падна!
Вътрешно Сатана нямаше истина/не беше служител, а външно беше помазан служител.

Служението се започва там, където никой не те вижда/ при домашните!

Давид чак 13 години след като беше помазан за цар се възцари, защото Бог изграждаше в него вътрешно помазание, за да може да понесе външното помазание на цар.

Господ ще ти даде някои неща, които по-късно ще ти ги поиска!

Ако си готов да се смириш и да благодариш, когато ти вземат най-скъпото нещо, Бог ще ти даде нещо по-добро!

Отвътре се расте бавно, отвън много бързо се расте!

Божията милост е някои да не са в служение!

Всичко започва там, където си сам / с твоите близки!

Мат. 5:43-48, 6:1

Твоите дела на правда показват, че си приел позицията на праведност в Исус!

Двете жени на Яков представляват двата завета.

В Новия завет ставаме праведни и после показваме, че сме праведни.

Исус ни обработва чрез трудности и изпитания!

Господ да те издигне в служение означава, че ти дава хора, на които да слугуваш!

Всичко започва от сърцето!

„Пази сърцето си повече от всичко друго, защото от него са изворите на живота.“

Този, който е духовно порастнал, няма да го говори.

„Който се хвали, с Господа да се хвали.“

Дейвид Уилкерсън е казал: „Ако моята жена не може да види Христос в мене, аз съм живял напразно!“

Share this: