Който познава своя Бог, ще се укрепи и ще върши подвизи!

Който познава своя Бог, ще се укрепи и ще върши подвизи!

„И ще изврати с ласкателства онези, които беззаконстват против завета; но народът, който познава своя Бог, ще се укрепи и ще върши подвизи.“
Даниил 11:32