„Колко бих желал огънят да беше вече пламнал!“

„Колко бих желал огънят да беше вече пламнал!“

„Огън дойдох да туря на земята, и колко бих желал да беше вече пламнал!“
От Лука свето Евангелие 12:49 СИ
https://bible.com/bible/1558/luk.12.49.СИ