Манната

Манната

Много е добър Бог!

И колкото повече Го опознаваме, толкова повече започваме да Го обичаме!

Това, което ни помага да Го видим, това е Духът.

“…а на нас Бог открива това чрез Духа”

Йоан 6:38-40

В Стария Завет те не можеха да Го видят.

Всичко в Стария завет говореше за Исус!

В Новия завет ние имаме много голяма привилегия – Бог ни е дал Духа, дал ни е очила, за да виждаме!

Ако ние виждаме, това означава, ние нямаме оправдание!

“Всички ще Ме познават – от малък до голям”

“Людете погиват поради нямане на знание”

В Новия Завет не толкова липсата на знание, а липсата на желание!

Няма нещо такова като “Аз не знаех, аз не мога!”.

Бог хранеше евреите чрез манната в пустинята.

Думата “манна” означава “Какво е това?”.

Изкушението на Исус в пустинята

“Ако си Божий син, направи този камък хляб”

Много пъти светът ни предизвиква като вярващи.

Когато Сатана те изкуши да се опитваш да докажеш, че има Бог, той иска да те изкара от волята на Бога.

Давид срещу Голиат

“Боят е на Господа”

Затова винаги побеждаваше – той не се бореше сам, а предаваше боя на Господа!

Йосафат сложи най-отпред хвалителите, не войниците.

Винаги дяволът иска да ни накара сами да се защитаваме.

Седрах, Месах и Авденаго

“На теб изобщо не трябва да ти отговаряме…, но да знаеш…”

“Жените да се покоряват на мъжете си без да се страхуват от никакво заплашване”

Това е отношение към Самия Бог!

Блажени сте когато ви гонят, хулят, голяма е наградата ви когато не сте го заслужили.

Свят -отделен за специално предназначение

Да осветиш да отделиш думата на Бог не е като човешка дума, тя трябва да се освети, да се изпълни.

Йоан 6:22-35

Изход 16:1-18

Това, което те ядоха, беше лично Той!

В Новия Завет Господ е промислил Словото.

“Вярата идва от слушане на Христовото слово”

Йоан 5:39-40

Всичко записано в закона и в пророците е записано за Исус!

Цялото Писание пише за Исус!

Законът е като диагнозата на един лекар.

Колкото и добрини да правим – под закона ти си мръсен!

“Никой не дохожда при Отец освен чрез Мен”

Исус трябва да докосне хората, за да могат да бъдат спасени!

“Никой не може да дойде при Мен освен ако Отец го привлече”

Ти си един инструмент.

Никога не си мисли, че ако много си се молил и си чел, че Бог ще те използва много!

Бог ще те използва, ако си на разположение!

От на зависи покорството!

Трябва да сме свободни и никога да не оставаме дявола да ни лъже!

Изход 16

Трябваше да събират манната всяка сутрин.

Един гомор е било дневната дажба за деня.

Всяка сутрин трябва да се храня с Божието слово!

В манната се съдържаха всичките хранителни вещества, от които се нуждаеха.

Ето защо те бяха здрави, нуждите им бяха снабдени.

За всеки нов ден дяволът има нови стратегии и клопки за нас, за да ни спъне – капани, огнени стрели срещу ума, различни гнили думи.

Бог иска да ти дава всяка сутрин манна/откровение!

Малкото откровение (една думичка) и голямото откровение (цял пасаж) вършат една и съща работа за нас!

Десятъкът е свързан с освещение.

“Ако първото от тестото е свято, то тогава цялото тесто е свято”

Числото 10 е Господнето число.

Само 10 заповеди Бог написа на камък – те изявяват Божествената природа.

Изход 16:36

В Библията има чисти и нечисти пари.

Дяволът замърсява всичко на земята.

Когато ти отделиш десетата част от парите си на Господа, тогава и останалите 90 % се освещават!

Голяма лъжа е, че когато сме верни в десятъка, няма да ни стигнат парите!

Второзаконие 8:11-18

Той ми дава сила да придобивам богатство, за да затвърди завета, който Той сключи с бащите ти (завета с Авраам, Исаак и Яков – завета на благодатта).

Бог е планирал да придобиваме богатство, за да може да се затвърди този завет.

Ние трябва да проповядваме Новия завет и Бог ще ни снабди!

Не даваме ли десетата част от времето на Бога, дяволът ще ни краде времето ни!

Бог иска всеки ден да ни отлюспи нова люспа от дълбочината на Словото!

Той не иска всеки ден да ти даде много откровения, защото не можеш да го понесеш!

Ние днес трябва да проповядваме Исус, защото Исус е отговорът!

Не трябва да откъсваме поглед от Него – там е нашият фокус!

Числа 11:4-6

“Не се съобразявайте с този свят…”

Това множество е преобраз на света, който влиза в църквата.

Ако ние обръщаме внимание на това, което светът казва днес, ние ще започнем да пеем тяхната песен.

Ние служим на велик Бог, на който Царството Му не пропада!

Ноевият ковчег е преобраз на Исус.

Проблемът е, когато морето влезе в кораба!

Ако светът влезе вътре в църквата и в нас, тогава ще потънем!

Числа 11:6-7

Бделий е смола – тъмна, сива, мръсна.

В момента, в който презрем Словото на Бога, изведнъж то вече не е така зряло и така вкусно!

Много хора днес се опитват със собствена сила да извлечат откровение!

Ако ние презрем Словото, то вече няма да има своята сила!

Страшно е ако се вдигне Духът на откровение!

Ако ние приемаме Словото чисто с чисто сърце, тогава то ще снабди всяка наша нужда!

Словото няма вече да има същия вкус за теб, ако нямаш правилното отношение към него!

Число 11:8-9

Божието Слово няма да престане дори ти когато не искаш Словото, защото Той е верен!

Сутринта стани и отдай първото на Бога!

Много е добър Бог!

И колкото повече Го опознаваме, толкова повече започваме да Го обичаме!

Това, което ни помага да Го видим, това е Духът.

“…а на нас Бог открива това чрез Духа”

Йоан 6:38-40

В Стария Завет те не можеха да Го видят.

Всичко в Стария завет говореше за Исус!

В Новия завет ние имаме много голяма привилегия – Бог ни е дал Духа, дал ни е очила, за да виждаме!

Ако ние виждаме, това означава, ние нямаме оправдание!

“Всички ще Ме познават – от малък до голям”

“Людете погиват поради нямане на знание”

В Новия Завет не толкова липсата на знание, а липсата на желание!

Няма нещо такова като “Аз не знаех, аз не мога!”.

Бог хранеше евреите чрез манната в пустинята.

Думата “манна” означава “Какво е това?”.

Изкушението на Исус в пустинята

“Ако си Божий син, направи този камък хляб”

Много пъти светът ни предизвиква като вярващи.

Когато Сатана те изкуши да се опитваш да докажеш, че има Бог, той иска да те изкара от волята на Бога.

Давид срещу Голиат

“Боят е на Господа”

Затова винаги побеждаваше – той не се бореше сам, а предаваше боя на Господа!

Йосафат сложи най-отпред хвалителите, не войниците.

Винаги дяволът иска да ни накара сами да се защитаваме.

Седрах, Месах и Авденаго

“На теб изобщо не трябва да ти отговаряме…, но да знаеш…”

“Жените да се покоряват на мъжете си без да се страхуват от никакво заплашване”

Това е отношение към Самия Бог!

Блажени сте когато ви гонят, хулят, голяма е наградата ви когато не сте го заслужили.

Свят -отделен за специално предназначение

Да осветиш да отделиш думата на Бог не е като човешка дума, тя трябва да се освети, да се изпълни.

Йоан 6:22-35

Изход 16:1-18

Това, което те ядоха, беше лично Той!

В Новия Завет Господ е промислил Словото.

“Вярата идва от слушане на Христовото слово”

Йоан 5:39-40

Всичко записано в закона и в пророците е записано за Исус!

Цялото Писание пише за Исус!

Законът е като диагнозата на един лекар.

Колкото и добрини да правим – под закона ти си мръсен!

“Никой не дохожда при Отец освен чрез Мен”

Исус трябва да докосне хората, за да могат да бъдат спасени!

“Никой не може да дойде при Мен освен ако Отец го привлече”

Ти си един инструмент.

Никога не си мисли, че ако много си се молил и си чел, че Бог ще те използва много!

Бог ще те използва, ако си на разположение!

От на зависи покорството!

Трябва да сме свободни и никога да не оставаме дявола да ни лъже!

Изход 16

Трябваше да събират манната всяка сутрин.

Един гомор е било дневната дажба за деня.

Всяка сутрин трябва да се храня с Божието слово!

В манната се съдържаха всичките хранителни вещества, от които се нуждаеха.

Ето защо те бяха здрави, нуждите им бяха снабдени.

За всеки нов ден дяволът има нови стратегии и клопки за нас, за да ни спъне – капани, огнени стрели срещу ума, различни гнили думи.

Бог иска да ти дава всяка сутрин манна/откровение!

Малкото откровение (една думичка) и голямото откровение (цял пасаж) вършат една и съща работа за нас!

Десятъкът е свързан с освещение.

“Ако първото от тестото е свято, то тогава цялото тесто е свято”

Числото 10 е Господнето число.

Само 10 заповеди Бог написа на камък – те изявяват Божествената природа.

Изход 16:36

В Библията има чисти и нечисти пари.

Дяволът замърсява всичко на земята.

Когато ти отделиш десетата част от парите си на Господа, тогава и останалите 90 % се освещават!

Голяма лъжа е, че когато сме верни в десятъка, няма да ни стигнат парите!

Второзаконие 8:11-18

Той ми дава сила да придобивам богатство, за да затвърди завета, който Той сключи с бащите ти (завета с Авраам, Исаак и Яков – завета на благодатта).

Бог е планирал да придобиваме богатство, за да може да се затвърди този завет.

Ние трябва да проповядваме Новия завет и Бог ще ни снабди!

Не даваме ли десетата част от времето на Бога, дяволът ще ни краде времето ни!

Бог иска всеки ден да ни отлюспи нова люспа от дълбочината на Словото!

Той не иска всеки ден да ти даде много откровения, защото не можеш да го понесеш!

Ние днес трябва да проповядваме Исус, защото Исус е отговорът!

Не трябва да откъсваме поглед от Него – там е нашият фокус!

Числа 11:4-6

“Не се съобразявайте с този свят…”

Това множество е преобраз на света, който влиза в църквата.

Ако ние обръщаме внимание на това, което светът казва днес, ние ще започнем да пеем тяхната песен.

Ние служим на велик Бог, на който Царството Му не пропада!

Ноевият ковчег е преобраз на Исус.

Проблемът е, когато морето влезе в кораба!

Ако светът влезе вътре в църквата и в нас, тогава ще потънем!

Числа 11:6-7

Бделий е смола – тъмна, сива, мръсна.

В момента, в който презрем Словото на Бога, изведнъж то вече не е така зряло и така вкусно!

Много хора днес се опитват със собствена сила да извлечат откровение!

Ако ние презрем Словото, то вече няма да има своята сила!

Страшно е ако се вдигне Духът на откровение!

Ако ние приемаме Словото чисто с чисто сърце, тогава то ще снабди всяка наша нужда!

Словото няма вече да има същия вкус за теб, ако нямаш правилното отношение към него!

Число 11:8-9

Божието Слово няма да престане дори ти когато не искаш Словото, защото Той е верен!

Сутринта стани и отдай първото на Бога!

Share this: