На Господа трябваш

На Господа трябваш

Ние служим на един жив Бог!

Пс. 23
Бог иска да прелее от теб към другите хора!
Той иска да носим Неговото помазание на хората.
Ние можем да дадем само това, което имаме.

Ние трябва да идваме при Бог с очакване (както дете към баща си).

Пс. 5:3

Има нещо уникално в това, когато се покланяме на Бог като Тяло.

Когато отидеш при Бог, Той никога няма да пренебрегне твоето гладно и жадно сърце!

Падаме ли, ставаме ли – ние сме Господни!

Когато паднем, ние трябва да тичаме при Бога!

Бог знае през какво преминаваш.

Много пъти се налага в нашия живот да преминем през неща, за да се научим да ходим с Него.

Бог е Този, който може да те възстанови и да те издигне.

Атмосферата на очакване е почвата, на която Бог ще върши чудеса!

Бог знае как да отговори на глада!

Пс. 62:6-8
Ти можеш по всяко време да излееш сърцето си пред Него.

Пс. 37:4-7

1 Сол. 5:16

Евреи 11:10

Ние трябва да имаме това съзнание за предстоящата среща с Господа в облаците!
Не искам да отида сам – искам да взема хора, близки до сърцето ми.

„Който е мъдър, печели души.“

Не трябва да има разминаване между нашите думи и дела.

„Духа не угасяйте.“
В друг превод казва „Не потискайте действието на Духа.“

1 Сол. 5:16-19

Всичко започва с видението, което Господ е дал.

Ние трябва да имаме стратегия за изпълнението на това видение.

Посоката е навън и навътре.
Навън – хора да се спасяват и Божието царство да расте.
9/10 души не се спасяват от събития, а от взаимоотношения!
Първо е необходимо малко време да се опознаем с човека.
Но това отнема време.
Когато хората виждат, че могат да ти имат доверие, те започват да споделят.
Тогава дай му твоето свидетелство – как Бог промени твоя живот.
Попитай дали може да се помолиш за човека.

Няма нужда постоянно да натискаме хората – ние не отиваме със Закона, а с благодатта!
Не се спасяваме чрез „трябва“ – ние се спасяваме по благодат чрез вяра!

Понякога отнема повече време.
Гледай какво можеш да помогнеш на хората.

Растежът отвътре е изграждането на светиите.

Ако можеш да направиш нещо – направи го!

Идете си един на друг на гости.
Много хубаво нещо е общението.

За изпълнението на видението необходима е молитвата.

Бог призовава мъже и жени, които да бъдат част от изпълнението на видението.

Всички ние можем да се молим един за друг.

1 Петър 4:10-11
Всеки един има дарба, която е получил.
Ако ти започнеш да молиш Бог да ти помогне да намериш своето място, няма начин да не ти отговори.

Понякога много добре знаеш какво Бог ти е говорил, но бягаш от това, което Бог иска да направиш.

По-добре прави нещо отколкото нищо!
Понякога чак след време откриваш инстинското си призвание.

Важно е да има връзката между поколенията.

„Всички ние приехме от Неговата пълнота.“

Ние се опитваме да копираме други хора.
Но ти бъди това, което си ти.
Ти си оригинал!

Рим. 12:7

1 Кор. 12:28
Знаете ли от колко дарби на помагания има нужда в църквата?

Усещам се като „втора цигулка“ – като някой, който да подкрепя пастора.

Ние трябва да се приемаме такива, каквито сме!
В същото време имаме нужда да позволяваме на Божието слово да ни променя.

За да може Църквата да върви, необходимо е някой да подкрепя служителя.

Изход 17:1-16 – Аарон и Ор подкрепят Мойсей
Мойсей е преобраз на пастора.
Той издига високо Божието Слово.
Словото е, което променя живота.
Исус Навин е преобраз на Църквата.
Аарон – на служителите.
Ор – на помощните служения.
Не може пасторът и семейството му да носят сами целия товар.

Бог те призовава!
На Господа трябваш!

Бог ни развърза от греховете ни – както учениците развързаха магарето, на което Исус възседна.

Това, което Исус иска, е да те възседне (както магарето) и да те употреби, за да раздвижи града!

Гледаме навън и гледаме навътре – трябват ни и двете!

Духът на Господа те призовава!

Ние служим на един жив Бог!

Пс. 23
Бог иска да прелее от теб към другите хора!
Той иска да носим Неговото помазание на хората.
Ние можем да дадем само това, което имаме.

Ние трябва да идваме при Бог с очакване (както дете към баща си).

Пс. 5:3

Има нещо уникално в това, когато се покланяме на Бог като Тяло.

Когато отидеш при Бог, Той никога няма да пренебрегне твоето гладно и жадно сърце!

Падаме ли, ставаме ли – ние сме Господни!

Когато паднем, ние трябва да тичаме при Бога!

Бог знае през какво преминаваш.

Много пъти се налага в нашия живот да преминем през неща, за да се научим да ходим с Него.

Бог е Този, който може да те възстанови и да те издигне.

Атмосферата на очакване е почвата, на която Бог ще върши чудеса!

Бог знае как да отговори на глада!

Пс. 62:6-8
Ти можеш по всяко време да излееш сърцето си пред Него.

Пс. 37:4-7

1 Сол. 5:16

Евреи 11:10

Ние трябва да имаме това съзнание за предстоящата среща с Господа в облаците!
Не искам да отида сам – искам да взема хора, близки до сърцето ми.

„Който е мъдър, печели души.“

Не трябва да има разминаване между нашите думи и дела.

„Духа не угасяйте.“
В друг превод казва „Не потискайте действието на Духа.“

1 Сол. 5:16-19

Всичко започва с видението, което Господ е дал.

Ние трябва да имаме стратегия за изпълнението на това видение.

Посоката е навън и навътре.
Навън – хора да се спасяват и Божието царство да расте.
9/10 души не се спасяват от събития, а от взаимоотношения!
Първо е необходимо малко време да се опознаем с човека.
Но това отнема време.
Когато хората виждат, че могат да ти имат доверие, те започват да споделят.
Тогава дай му твоето свидетелство – как Бог промени твоя живот.
Попитай дали може да се помолиш за човека.

Няма нужда постоянно да натискаме хората – ние не отиваме със Закона, а с благодатта!
Не се спасяваме чрез „трябва“ – ние се спасяваме по благодат чрез вяра!

Понякога отнема повече време.
Гледай какво можеш да помогнеш на хората.

Растежът отвътре е изграждането на светиите.

Ако можеш да направиш нещо – направи го!

Идете си един на друг на гости.
Много хубаво нещо е общението.

За изпълнението на видението необходима е молитвата.

Бог призовава мъже и жени, които да бъдат част от изпълнението на видението.

Всички ние можем да се молим един за друг.

1 Петър 4:10-11
Всеки един има дарба, която е получил.
Ако ти започнеш да молиш Бог да ти помогне да намериш своето място, няма начин да не ти отговори.

Понякога много добре знаеш какво Бог ти е говорил, но бягаш от това, което Бог иска да направиш.

По-добре прави нещо отколкото нищо!
Понякога чак след време откриваш инстинското си призвание.

Важно е да има връзката между поколенията.

„Всички ние приехме от Неговата пълнота.“

Ние се опитваме да копираме други хора.
Но ти бъди това, което си ти.
Ти си оригинал!

Рим. 12:7

1 Кор. 12:28
Знаете ли от колко дарби на помагания има нужда в църквата?

Усещам се като „втора цигулка“ – като някой, който да подкрепя пастора.

Ние трябва да се приемаме такива, каквито сме!
В същото време имаме нужда да позволяваме на Божието слово да ни променя.

За да може Църквата да върви, необходимо е някой да подкрепя служителя.

Изход 17:1-16 – Аарон и Ор подкрепят Мойсей
Мойсей е преобраз на пастора.
Той издига високо Божието Слово.
Словото е, което променя живота.
Исус Навин е преобраз на Църквата.
Аарон – на служителите.
Ор – на помощните служения.
Не може пасторът и семейството му да носят сами целия товар.

Бог те призовава!
На Господа трябваш!

Бог ни развърза от греховете ни – както учениците развързаха магарето, на което Исус възседна.

Това, което Исус иска, е да те възседне (както магарето) и да те употреби, за да раздвижи града!

Гледаме навън и гледаме навътре – трябват ни и двете!

Духът на Господа те призовава!

Share this: