Нека светлината ти свети

Нека светлината ти свети

 • Животът! Той е в Него. Той иска да ходим в светлина.
 • Животът не се състои само в дишане (съществуване).
 • В момента, в който си приел Исус, ти започна да живееш!
 • Спри да го гледаш този свят!
  Колкото повече гледаш света, толкова повече започваш да вървиш в грешната посока.
 • Дяволът първо накара Ева да се вгледа в забранения плод.
 • „Внимавайте в това, което слушате!“
 • Като кажем „Тук има светлина“ казваме, че Бог е тук.
 • Колкото повече създаваме удобства за себе си, толкова по-трудно става да търсим Бога!
 • Бог преди всичко се грижи за духовете ни.
 • Нашата отговорност е да поддържаме тялото си заради Господа / като длъжност към Господа.
 • Ключът към разрешаването на много от физическите/ плътските ни проблеми е мотивът на сърцето.
 • Бог иска да ни помогне да приемем това разбиране, че не сме свои си.
 • Не всичко, което е добро, е от Бога.
 • Разликата между Исус и всички други е, че „Словото стана плът“!
 • Въпросът не е да казваме най-точните думи.
 • Да се изпълниш със Словото означава То да оказва влияние върху всяка област от живота ти.
 • Според една статистика всеки един човек повлиява средно на около 200 души през целия си живот.
 • Много голяма отговорност е да си публична личност.
 • Има една постоянна битка между светлината и тъмнината.
 • Когато слушаме духа си, оставяме светлината в нас да свети!
 • Не се чуди какво да кажеш на хората, покажи им Благовестието!
 • Светът ще бъде осветен чрез Тялото Христово, което си ти и аз!
 • Има много християни, които са изгорели/нямат светлина в тях.
 • Вкарай светлина в теб!
 • Когато търся отговор за дадена ситуация, трябва първо да имам убеждение вътре в себе и после мога да търся потвърждение от други хора.
 • Да търсиш Бога означава да търсиш Слово!
 • Моли се да дойде Слово!
 • Много е трагично, когато не насърчаваме Божието действие в нашите братя и сестри.
 • Има ли значение, чрез кого ще стане?
  Важно е семейството да бъде добре!
 • Не трябва да си завиждаме, защото Бог няма любимци!
 • Мат.4:19-25
 • Исус Христос беше учител/равин.
 • Мечтата на всяко едно момче в Юдея беше да се издигне за учител на народа.
 • След Исус вървяха големи множества, но извика само няколко души за Свои ученици.
 • Исус учеше Своите ученици на много дълбоки неща, защото Святият Дух беше в Него.
 • Учениците на Исус видяха, че ключът към Неговото помазание е молитвата!
 • Молитвата работи само ако имаш сърце за хората!
 • Да се облечеш с Божието всеоръжие означава да се облечеш със Словото.
 • Не може да се молиш без жертвено отношение в сърцето си!
 • Ако се молиш само за себе, принасяш чужд огън (като Надав и Авиуд)!
 • Левит 10:3-7
 • Поведението на свещеника оказва влияние върху цялото общество.
 • Нашето поведение е причина за неверието на хората отвън!
 • Бог не действа чрез чужд огън.
 • Левит 10:8-11
 • Надав и Авиуд са принесли чужд огън, защото са били пияни.
 • Пиенето не е за християни.
  Самата употреба ни упойва и ни пречи да различаваме между добро и зло.
 • „Бъдете будни и трезвени, за да се предавате на молитва.“
 • Лука 10 – Притчата за добрия самарянин
 • В целия Закон има 613 заповеди.
 • Когато цялата картина на Словото е вътре в тебе, лесно е за Святия Дух да те учи!
 • Битие 9 – опиването на Ной
 • Какъв беше грехът на Хам?
  Той видя нещо, което не е за Божия слава и отиде и го каза на братята си.
 • Когато брат ти съгреши, моли се за него и не го разнасяй.
 • Трябва да познаваме Стария завет много добре.
  Не можем да разберем всичко, което се случва в Стария завет, но то е разкрито в Новия завет.
 • Второзак. 8 – Бог говори на Мойсей, че е допуснал неща, за да изпита израилтяните.
 • Бог допуска да има грях в Църквата, за да ни изпита как ще реагираме. Който е Негов, ще мълчи и ще се моли за другия.
 • Ако отговориш на злото със зло, става двойно зло.
  Когато отговориш на злото с добро, побеждаваш!
 • Йоан 21:1-12
 • Псалом 29 – нощта и сутринта
 • На Иврит всяка буква има номер/цифра.
 • Какво означава числото 153 (толкова риби хванаха учениците в Йоан 21)? –
  „Аз съм Господ“ – Всяка една буква, като я събереш, прави числото 153.
 • Колкото повече учениците познаваха Господа, толкова повече се влюбваха в Него!
 • „За мен да живея е Христос“ означава, че живея изцяло за Божията воля!
 • Откровение получаваш като го търсиш!
 • Дадеш ли време за Господа, никога няма да си празен!

Share this: