Нови създания в Христос

Нови създания в Христос

Има един духовен закон за привличането и ние можем да привличаме определени духовни личности.

С нашите мисли и поведение ние контактуваме с другия свят.
Понякога имаме отношение на постоянна липса.

Ние се самоопределяме по това какво правим и какво ни се случва, но трябва да се самоопределяме по това кои сме!

Говорим с носталгия за Ранната църква, но тя не е реалност за нас, защото не сме го приели /повярвали/ на 100 % !

Когато лекаря ти каже диагнозата, ти питаш ли се откъде идва?
А тогава след диагнозата какво ще правим?
На кого ще се облегнем?
Не трябва да се самоопределяме от това, което ни се случва.
Божиите деца не постъпват както светските да се сбогуват, дават последни наставления и т.н.
НИЕ СМЕ БОЖИИ ДЕЦА!
Ние сме НОВИ СЪЗДАНИЯ В ХРИСТА! Да благодарим на Бога, че ние сме нови създания – болестта е в старото създание, пред нас има нови пътища! Ние сме нови създания в Исус и трябва да имаме това съзнание.

2 Кор. 5:17

Рмл. 8:5-9
За да сме пълни с Бога и със светлина, трябва да сме пълни с Божието слово!

Йоан 1:4

Никой не може да вземе благата на този свят и да служи на Бога – всичко принадлежи на Бога и чрез служене на Бог да придобият тези блага.
Ако някой иска да е „номер едно“ в църквата, трябва да се откаже от светските си стремежи.
За кой свят живееш ти?
Ние сме светлина в този свят и не трябва да се крием!
Исус не криеше Кой е!

Имаме нужда да имаме Божия стандарт на живот, духовни цели, мисли, желания, копнежи!
Християнството е един живот на блаженство, на радост, на благодат!
Единственият начин да прекъснем връзката си с Бог е ние да я прекъснем!

Адам не е бил в градината днес и утре да се изкуши – той е живял доста години преди да яде от плода на дървото за разпознаване на доброто и злото.
Защо Адам не яде от дървото на живота?
Защо от 2000 години насам завесата е раздрана и дори имаме заповед да Го търсим – правим ли го? 
Бог насади градината и засели там Адам и му каза ДА НЕ ЯДЕ ОТ ДЪРВОТО ЗА ПОЗНАВАНЕ НА ДОБРОТО И ЗЛОТО!
Тоест това е като при Мойсей, когато той каза „Поставям пред теб живота и смъртта – избери живота!“ – Бог му каза какво да прави.
Често казваме “това не ми върви, онова не ми върви” и т.н. – ЗАЩО?
ЗАЩО ТИ Е ДА ГЛЕДАШ ТОВА, КОЕТО НЕ ТРЯБВА?
ЗАЩО НЕ ГЛЕДАШ КАРТИНАТА, КОЯТО БОГ ТИ ДАВА?
Защо не приемаш това, което имаш? Защо Давид, имайки цялото царство, посегна точно на жената, която НЕ трябваше да има?
Ние сме в период на благодат – но не знам дали напълно разбираме това.

По времето на Илия дяволът искаше да прекъсне връзката на Израел с Бога.
Той изби Божиите пророци.
Тогава имаше други, които говореха лъжи и въведоха Израел в многобройни грехове.
Когато Божият огън падна върху жертвата на Илия, не знам дали е осъзнавал, но Божият гняв падна върху една жертва, а не върху целия Израел. Това е пророчество за идването на Един, Който щеше да понесе целия гняв заради всички!
Нещата започват първо от духовното, а не от „реалното“.
НИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОВЕРИМ И ДА ПОВЯРВАМЕ НА БОГ, ЧЕ НИ ОБИЧА!
ТОЙ ВЕЧЕ Е УМИЛОСТИВЕН!
НИЕ ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕМ ТОВА, КОЕТО ИСУС НАПРАВИ ЗА НАС!
РЕЛИГИЯТА НИ ПРЕЧИ!!!
Нещата, които правим, няма да Го умилостивят, защото Той вече е!
Единственото нещо, което Му угажда, е ВЯ-РА-ТА!
Днес много от нас си мислим, че нямаме вяра – всички имаме, но не всички я използваме.
“Праведният чрез вяра ще живее.”

Словото ни е опора!
Той е Този, Който ни подкрепя!
Тогава започвам да отхвърлям картината на дявола и приемам Божията – приемам Словото Му!
Когато ми сложиха диагнозата за тумор на панкреаса, аз се облегнах на Божието слово!
Много пъти се молим от страх и пищим, но няма радост, щастие и живот!
Болестта е плод на греха, но той е победен!
БОЖИЕТО СЛОВО Е ЖИВОТЪТ!
ОТ БОЖИЕТО СЛОВО ИДВА ЖИВОТ! БОЛЕСТТА НЕ ПОРАЗЯВА ДУХА!
А ЖИВОТЪТ Е В ДУХА!
ДНЕС НЕ Е ВРЕМЕ ДА БЯГАМЕ И ДА СЕ КРИЕМ ОТ ЕЗАВЕЛ!

НИКОГА БОГ НЯМА ДА ПРИЕМЕ ОБВИНЕНИЕТО ТИ КЪМ ТВОИТЕ БРАТЯ И СЕСТРИ, ЗАЩОТО ТЕ СА БОЖИИ ДЕЦА – ТОЧНО КАКТО И ТИ!
Илия защитаваше Божието име на връх Кармил, а след това пред Бога защитаваше своето и започна да обвинява другите.
Когато Бог каза на Илия да помаже Елисей, това означаваше пълно смирение.
Илия отиде от 3 души, за които Бог говори, да помаже Елисей първи.
Илия се беше смирил, а “Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат”.
Когато бяха изпратени 50 войника с 50-ка, Илия каза „Ако аз съм Божий човек, нека падне огън от небето да пояде теб и хората с теб“ и огън падна.
Сега е времето да влезем в новата епоха, новото време – а има и такива, които ще си умрат като консерви.
Какво е нашето очакване за новото движение?
Днес младите ще водят и те ще бъдат с двойната сила на старото поколение! Сега е времето църквата да се изправя на крака!
Ако сега си готов да умреш за името си, честта си заради Бога, тогава имаш истинската свобода!
Сега е времето да търсим Бога!
Сега е времето да Го познаваме!
Избери живота, защото благословението е там!
Време е да се изправим срещу Голиат!
Трябва да сме приели смъртта!
Какво, ако те изгонят – какво от това?
В най-големия глад Бог изхрани вдовицата, която се покори.
Бог изхрани Илия по време на най-големия глад.
ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ДА СМЕ АКТУАЛНИ Е МОЛИТВАТА!!!
Молитвата ни прави гъвкави.

Има един духовен закон за привличането и ние можем да привличаме определени духовни личности.

С нашите мисли и поведение ние контактуваме с другия свят.
Понякога имаме отношение на постоянна липса.

Ние се самоопределяме по това какво правим и какво ни се случва, но трябва да се самоопределяме по това кои сме!

Говорим с носталгия за Ранната църква, но тя не е реалност за нас, защото не сме го приели /повярвали/ на 100 % !

Когато лекаря ти каже диагнозата, ти питаш ли се откъде идва?
А тогава след диагнозата какво ще правим?
На кого ще се облегнем?
Не трябва да се самоопределяме от това, което ни се случва.
Божиите деца не постъпват както светските да се сбогуват, дават последни наставления и т.н.
НИЕ СМЕ БОЖИИ ДЕЦА!
Ние сме НОВИ СЪЗДАНИЯ В ХРИСТА! Да благодарим на Бога, че ние сме нови създания – болестта е в старото създание, пред нас има нови пътища! Ние сме нови създания в Исус и трябва да имаме това съзнание.

2 Кор. 5:17

Рмл. 8:5-9
За да сме пълни с Бога и със светлина, трябва да сме пълни с Божието слово!

Йоан 1:4

Никой не може да вземе благата на този свят и да служи на Бога – всичко принадлежи на Бога и чрез служене на Бог да придобият тези блага.
Ако някой иска да е „номер едно“ в църквата, трябва да се откаже от светските си стремежи.
За кой свят живееш ти?
Ние сме светлина в този свят и не трябва да се крием!
Исус не криеше Кой е!

Имаме нужда да имаме Божия стандарт на живот, духовни цели, мисли, желания, копнежи!
Християнството е един живот на блаженство, на радост, на благодат!
Единственият начин да прекъснем връзката си с Бог е ние да я прекъснем!

Адам не е бил в градината днес и утре да се изкуши – той е живял доста години преди да яде от плода на дървото за разпознаване на доброто и злото.
Защо Адам не яде от дървото на живота?
Защо от 2000 години насам завесата е раздрана и дори имаме заповед да Го търсим – правим ли го? 
Бог насади градината и засели там Адам и му каза ДА НЕ ЯДЕ ОТ ДЪРВОТО ЗА ПОЗНАВАНЕ НА ДОБРОТО И ЗЛОТО!
Тоест това е като при Мойсей, когато той каза „Поставям пред теб живота и смъртта – избери живота!“ – Бог му каза какво да прави.
Често казваме “това не ми върви, онова не ми върви” и т.н. – ЗАЩО?
ЗАЩО ТИ Е ДА ГЛЕДАШ ТОВА, КОЕТО НЕ ТРЯБВА?
ЗАЩО НЕ ГЛЕДАШ КАРТИНАТА, КОЯТО БОГ ТИ ДАВА?
Защо не приемаш това, което имаш? Защо Давид, имайки цялото царство, посегна точно на жената, която НЕ трябваше да има?
Ние сме в период на благодат – но не знам дали напълно разбираме това.

По времето на Илия дяволът искаше да прекъсне връзката на Израел с Бога.
Той изби Божиите пророци.
Тогава имаше други, които говореха лъжи и въведоха Израел в многобройни грехове.
Когато Божият огън падна върху жертвата на Илия, не знам дали е осъзнавал, но Божият гняв падна върху една жертва, а не върху целия Израел. Това е пророчество за идването на Един, Който щеше да понесе целия гняв заради всички!
Нещата започват първо от духовното, а не от „реалното“.
НИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОВЕРИМ И ДА ПОВЯРВАМЕ НА БОГ, ЧЕ НИ ОБИЧА!
ТОЙ ВЕЧЕ Е УМИЛОСТИВЕН!
НИЕ ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕМ ТОВА, КОЕТО ИСУС НАПРАВИ ЗА НАС!
РЕЛИГИЯТА НИ ПРЕЧИ!!!
Нещата, които правим, няма да Го умилостивят, защото Той вече е!
Единственото нещо, което Му угажда, е ВЯ-РА-ТА!
Днес много от нас си мислим, че нямаме вяра – всички имаме, но не всички я използваме.
“Праведният чрез вяра ще живее.”

Словото ни е опора!
Той е Този, Който ни подкрепя!
Тогава започвам да отхвърлям картината на дявола и приемам Божията – приемам Словото Му!
Когато ми сложиха диагнозата за тумор на панкреаса, аз се облегнах на Божието слово!
Много пъти се молим от страх и пищим, но няма радост, щастие и живот!
Болестта е плод на греха, но той е победен!
БОЖИЕТО СЛОВО Е ЖИВОТЪТ!
ОТ БОЖИЕТО СЛОВО ИДВА ЖИВОТ! БОЛЕСТТА НЕ ПОРАЗЯВА ДУХА!
А ЖИВОТЪТ Е В ДУХА!
ДНЕС НЕ Е ВРЕМЕ ДА БЯГАМЕ И ДА СЕ КРИЕМ ОТ ЕЗАВЕЛ!

НИКОГА БОГ НЯМА ДА ПРИЕМЕ ОБВИНЕНИЕТО ТИ КЪМ ТВОИТЕ БРАТЯ И СЕСТРИ, ЗАЩОТО ТЕ СА БОЖИИ ДЕЦА – ТОЧНО КАКТО И ТИ!
Илия защитаваше Божието име на връх Кармил, а след това пред Бога защитаваше своето и започна да обвинява другите.
Когато Бог каза на Илия да помаже Елисей, това означаваше пълно смирение.
Илия отиде от 3 души, за които Бог говори, да помаже Елисей първи.
Илия се беше смирил, а “Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат”.
Когато бяха изпратени 50 войника с 50-ка, Илия каза „Ако аз съм Божий човек, нека падне огън от небето да пояде теб и хората с теб“ и огън падна.
Сега е времето да влезем в новата епоха, новото време – а има и такива, които ще си умрат като консерви.
Какво е нашето очакване за новото движение?
Днес младите ще водят и те ще бъдат с двойната сила на старото поколение! Сега е времето църквата да се изправя на крака!
Ако сега си готов да умреш за името си, честта си заради Бога, тогава имаш истинската свобода!
Сега е времето да търсим Бога!
Сега е времето да Го познаваме!
Избери живота, защото благословението е там!
Време е да се изправим срещу Голиат!
Трябва да сме приели смъртта!
Какво, ако те изгонят – какво от това?
В най-големия глад Бог изхрани вдовицата, която се покори.
Бог изхрани Илия по време на най-големия глад.
ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ДА СМЕ АКТУАЛНИ Е МОЛИТВАТА!!!
Молитвата ни прави гъвкави.

Share this: