Ново вино в нови мехове

Ново вино в нови мехове

Нищо не се постига лесно!

Това, което е в нашето подсъзнание, преминава в нашето съзнание и в ума ни и ние започваме да го мислим.

Ние черпим от първоизточника – Божието слово.

Без Словото ние сме погинали!

Това, което го има в небето и при Бога, дяволът не иска да го знаят хората от неговата страна.

Това, което става в духовния свят, се материализира тук и ние го виждаме.

Всеки един от нас е с определена цел на тази земя.

Всяко нещо има корен и ние трябва да стигнем до корена на нещата.

Всичко е свързано с Бог.
Той е източникът, основата, целта – Той е всичко!
Ние самите сме за Него!
Ние сме свикнали да се държим като собственици на живота си.
Ние се стремим да подчиним дори и хора на нашата воля.
В крайна сметка ние сме призовани да служим на Бога – да служим на най-великите цели и намерения!

За да мога да приема нещо, трябва преди това да се настроя да го приема.

Въпросът не е самата информация, въпросът е да вникнеш в детайлите!

Колкото по-рядко ние слушаме Божието слово, толкова по-трудно ще разбираме Божиите намерения.

Притчата за сеяча
В по-голямата част хората са настроени да слушат други неща.

Ние можем да се настроим, за да чуваме от Духа.

Божиите неща естествено не може да се приемат.
Единствената ни връзка с Божието измерение е Духът.

Ние можем да разберем това, което има вътре в нас.

Святият Дух говори в нашия дух.

„И бесовете вярват и треперят“
Но техният вид вяра не им помага.

Библията е повлияна от източния начин на мислене и поведение.

Лука 5:27-33

Фарисеите се мислеха за много праведни.

Лука 5:33-39

Фарисеите не взимаха за свои ученици прости хора от улицата.

Учението на Господ Исус произвеждаше промяна в Неговите ученици и то се развиваше.

Имаше пост, който Господ е назначил и той е свързан с Мойсеевия закон.

Захария 7:5-7

Фарисеите и техните ученици постеха определени дни.

Може ли да гарантираме, че ще участваме в новото движение на Бога, ако сме като стари мехове в нашите традиции?

Когато казваме „те не следват Словото“, ние често казваме „те не следват нашия начин на следване“.

Традицията се формира чрез повторение.

Бог е движение!

Бог е неизчерпаем!
Той иска нови и нови неща.
Той иска да разкрива повече и повече Себе Си, защото ние имаме нужда от Бог!

Фарисеите не бяха Невяста, те осуетиха Божията воля за живота им.

„Разширете сърцата си“.
Ако ние не се разширим, не можем да приемаме повече от Бог!

Всеки е отговорен да има близка връзка с Бога!

Недей да бъдеш като папагал!

Излишните багажи трябва да бъдат изчистени!

Всичко опира до близката връзка с Бога!

Само това, което си приел от личната връзка с Бога, ще работи!

„Който е пил старо вино, не иска ново“.
Има религиозни духове, които ни пречат да приемаме новите неща от Бога!

За да си актуален, искай постоянно да имаш топла връзка с Бога!

Святият Дух използва твоя опит.

Ново време е!
Това ново време изисква нов начин на мислене.

Исая 58:1-5

Постът не на всички хора се чува.
Постът е звънене на Бога.
Не на всеки глас Бог обръща внимание.
Бог не обръща внимание на поста, защото като постите, го правите за себе си!

Когато човек е в пост, се въздържа от съпружеско сношение.

Целта на поста на много хора е удоволствие – искат много неща за себе си!

Постът тряба да бъде фокусиран върху Бог, а не да е за нас!

Деяния на Апост. 13 – вярващите служеха на Господа и постеха

Ние живеем, за да може Бог да бъде прославен!

Исая 58:5-6

„Там, където е Духът на Господа, има свобода.“

Мисли си за Божията воля, когато постиш.

Само един свободен човек може да върши Божиите дела!

Бог иска да ни освободи от нас самите, за да вършим Неговите неща!

Исая 58:7

Колкото по-себични ставаме, толкова повече се затваряме в себе си!

Много от нас изпълняваме това, което Бог ни казва в нашите очи, но не на Неговото време!
В очите на Господа това е беззаконие!

Бог ще те изпита, когато най-малко го очакваш!

Исая 58:8-10
Това означава, че ще започнеш да получаваш откровение, ще бъдеш здрав, Бог ще бъде винаги с теб.

Постът на много християни е просто едно гладуване съчетано с искане според техните желания!

Ние трябва да се научим да бъдем водени от Бога, а не да Го водим!

Винаги отговорите са вследствие на покорство и смирение пред Бога!

Не е лесно да приемеш волята на някой друг!

Трябва да се смирявате от цяло сърце!

Покорството няма условия, както и любовта е безусловна!

Нищо не се постига лесно!

Това, което е в нашето подсъзнание, преминава в нашето съзнание и в ума ни и ние започваме да го мислим.

Ние черпим от първоизточника – Божието слово.

Без Словото ние сме погинали!

Това, което го има в небето и при Бога, дяволът не иска да го знаят хората от неговата страна.

Това, което става в духовния свят, се материализира тук и ние го виждаме.

Всеки един от нас е с определена цел на тази земя.

Всяко нещо има корен и ние трябва да стигнем до корена на нещата.

Всичко е свързано с Бог.
Той е източникът, основата, целта – Той е всичко!
Ние самите сме за Него!
Ние сме свикнали да се държим като собственици на живота си.
Ние се стремим да подчиним дори и хора на нашата воля.
В крайна сметка ние сме призовани да служим на Бога – да служим на най-великите цели и намерения!

За да мога да приема нещо, трябва преди това да се настроя да го приема.

Въпросът не е самата информация, въпросът е да вникнеш в детайлите!

Колкото по-рядко ние слушаме Божието слово, толкова по-трудно ще разбираме Божиите намерения.

Притчата за сеяча
В по-голямата част хората са настроени да слушат други неща.

Ние можем да се настроим, за да чуваме от Духа.

Божиите неща естествено не може да се приемат.
Единствената ни връзка с Божието измерение е Духът.

Ние можем да разберем това, което има вътре в нас.

Святият Дух говори в нашия дух.

„И бесовете вярват и треперят“
Но техният вид вяра не им помага.

Библията е повлияна от източния начин на мислене и поведение.

Лука 5:27-33

Фарисеите се мислеха за много праведни.

Лука 5:33-39

Фарисеите не взимаха за свои ученици прости хора от улицата.

Учението на Господ Исус произвеждаше промяна в Неговите ученици и то се развиваше.

Имаше пост, който Господ е назначил и той е свързан с Мойсеевия закон.

Захария 7:5-7

Фарисеите и техните ученици постеха определени дни.

Може ли да гарантираме, че ще участваме в новото движение на Бога, ако сме като стари мехове в нашите традиции?

Когато казваме „те не следват Словото“, ние често казваме „те не следват нашия начин на следване“.

Традицията се формира чрез повторение.

Бог е движение!

Бог е неизчерпаем!
Той иска нови и нови неща.
Той иска да разкрива повече и повече Себе Си, защото ние имаме нужда от Бог!

Фарисеите не бяха Невяста, те осуетиха Божията воля за живота им.

„Разширете сърцата си“.
Ако ние не се разширим, не можем да приемаме повече от Бог!

Всеки е отговорен да има близка връзка с Бога!

Недей да бъдеш като папагал!

Излишните багажи трябва да бъдат изчистени!

Всичко опира до близката връзка с Бога!

Само това, което си приел от личната връзка с Бога, ще работи!

„Който е пил старо вино, не иска ново“.
Има религиозни духове, които ни пречат да приемаме новите неща от Бога!

За да си актуален, искай постоянно да имаш топла връзка с Бога!

Святият Дух използва твоя опит.

Ново време е!
Това ново време изисква нов начин на мислене.

Исая 58:1-5

Постът не на всички хора се чува.
Постът е звънене на Бога.
Не на всеки глас Бог обръща внимание.
Бог не обръща внимание на поста, защото като постите, го правите за себе си!

Когато човек е в пост, се въздържа от съпружеско сношение.

Целта на поста на много хора е удоволствие – искат много неща за себе си!

Постът тряба да бъде фокусиран върху Бог, а не да е за нас!

Деяния на Апост. 13 – вярващите служеха на Господа и постеха

Ние живеем, за да може Бог да бъде прославен!

Исая 58:5-6

„Там, където е Духът на Господа, има свобода.“

Мисли си за Божията воля, когато постиш.

Само един свободен човек може да върши Божиите дела!

Бог иска да ни освободи от нас самите, за да вършим Неговите неща!

Исая 58:7

Колкото по-себични ставаме, толкова повече се затваряме в себе си!

Много от нас изпълняваме това, което Бог ни казва в нашите очи, но не на Неговото време!
В очите на Господа това е беззаконие!

Бог ще те изпита, когато най-малко го очакваш!

Исая 58:8-10
Това означава, че ще започнеш да получаваш откровение, ще бъдеш здрав, Бог ще бъде винаги с теб.

Постът на много християни е просто едно гладуване съчетано с искане според техните желания!

Ние трябва да се научим да бъдем водени от Бога, а не да Го водим!

Винаги отговорите са вследствие на покорство и смирение пред Бога!

Не е лесно да приемеш волята на някой друг!

Трябва да се смирявате от цяло сърце!

Покорството няма условия, както и любовта е безусловна!

Share this: