Нов сезон е – Юбилей!

Нов сезон е – Юбилей!

*ВСЯКО СЪЖИВЛЕНИЕ ЗАПОЧВА С ПОКАЯНИЕ!!

-ОТКЛИКНИ НА БОЖИЯ ПРИЗИВ!!!!

Изход 12  (Левит 23 – всички еврейски празници)

Причини, защо празниците са важни:

1. Разкриват Исус Христос.

2. Отразяват истини, които Святият Дух иска да ни открие.

3. Чрез тях ние чуваме гласа на Святия Дух.

4. Те са предвестия на събития, които предстоят.

5. Да се научим чрез тях.

6. Разкриват небесни истини.

Групи от празници:

1. Пролетта – Пасха, Празник на безквасните хлябове, Празник на първите плодове.
Петдесятница.

2. Есента – Празникът на тръбите, Денят на умилостивение (Йом Кипур), Празникът на шатрите – цялата жътва е събрана.

Левит 23:27-32

Евреи 9:1-15, 22

Исая 52:13-15, 53:3-7,10-12

Левит 12

Евреи 9:24, 26-28 ; 10:10,14,19, 20-25

*Завесата, която се раздра, е Исусовото тяло.

*ВСЯКО СЪЖИВЛЕНИЕ ЗАПОЧВА С ПОКАЯНИЕ!!

-ОТКЛИКНИ НА БОЖИЯ ПРИЗИВ!!!!

Изход 12  (Левит 23 – всички еврейски празници)

Причини, защо празниците са важни:

1. Разкриват Исус Христос.

2. Отразяват истини, които Святият Дух иска да ни открие.

3. Чрез тях ние чуваме гласа на Святия Дух.

4. Те са предвестия на събития, които предстоят.

5. Да се научим чрез тях.

6. Разкриват небесни истини.

Групи от празници:

1. Пролетта – Пасха, Празник на безквасните хлябове, Празник на първите плодове.
Петдесятница.

2. Есента – Празникът на тръбите, Денят на умилостивение (Йом Кипур), Празникът на шатрите – цялата жътва е събрана.

Левит 23:27-32

Евреи 9:1-15, 22

Исая 52:13-15, 53:3-7,10-12

Левит 12

Евреи 9:24, 26-28 ; 10:10,14,19, 20-25

*Завесата, която се раздра, е Исусовото тяло.

Share this: