Нуждата от откровение

Нуждата от откровение

Бог е инициатор – от Него е всичко!

Не слушай гласа на обстоятелствата! Слушай гласа на истината!

Ние можем да направим от нещо на друго нещо.
Можем от нещо на нищо.
Бог може и от нищо да направи нещо…

Бог когато прощава, повече не си спомня за нашите грехове.
Той избира да не си ги спомня.

Има периоди в живота ни, когато ще се налага да ходим чрез вяра.

Ти си определен да се радваш в Господа!

Радостта е решение!

Бог ще те води какво да говориш на човека.

Ние сме Божият допир до света!

Бог прави чудеса в невъзможни ситуации!

Бог променя сърца!

Обръща ситуации!

Не погребвай хора в молитва.

Всеки има своята история, своето свидетелство – разказвайте го!

Бог има план за всеки човек на тази земя.

Твоето семейство е първото ти мисионерско поле.

-Деяния 1:1-2

(1 Първата книга написах, о, Теофиле, за всичко, което Исус вършеше и учеше, откакто започна,

2  до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Светия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал,)

Исус първо живееше, после проповядваше!

Свидетелствай винаги, а когато се наложи, използвай и думи.

Не се отказвай!

Когато Бог каже нещо, то е така!

Бог е верен!

Щом е записано в Божието слово, заслужава нашето доверие.

Не вярвай по принцип – обещанията в Словото са и за теб!

Това, което виждаш, подлежи на промяна!

Божието слово не се променя!

Ако радостта ти е в Господа, дяволът не може да ти я открадне!

Бог потвърждава Словото си.

Много пъти се нуждаем от съвсем малко.

Бог не е свършил с теб!

Когато се облечеш с дреха, тя е винаги с теб – обличай се с правилните неща.

Облечи се с радост!

Бог иска да ни направи по образа на Христос.

Ние сме в обучение.

Бог е инициатор – от Него е всичко!

Не слушай гласа на обстоятелствата! Слушай гласа на истината!

Ние можем да направим от нещо на друго нещо.
Можем от нещо на нищо.
Бог може и от нищо да направи нещо…

Бог когато прощава, повече не си спомня за нашите грехове.
Той избира да не си ги спомня.

Има периоди в живота ни, когато ще се налага да ходим чрез вяра.

Ти си определен да се радваш в Господа!

Радостта е решение!

Бог ще те води какво да говориш на човека.

Ние сме Божият допир до света!

Бог прави чудеса в невъзможни ситуации!

Бог променя сърца!

Обръща ситуации!

Не погребвай хора в молитва.

Всеки има своята история, своето свидетелство – разказвайте го!

Бог има план за всеки човек на тази земя.

Твоето семейство е първото ти мисионерско поле.

-Деяния 1:1-2

(1 Първата книга написах, о, Теофиле, за всичко, което Исус вършеше и учеше, откакто започна,

2  до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Светия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал,)

Исус първо живееше, после проповядваше!

Свидетелствай винаги, а когато се наложи, използвай и думи.

Не се отказвай!

Когато Бог каже нещо, то е така!

Бог е верен!

Щом е записано в Божието слово, заслужава нашето доверие.

Не вярвай по принцип – обещанията в Словото са и за теб!

Това, което виждаш, подлежи на промяна!

Божието слово не се променя!

Ако радостта ти е в Господа, дяволът не може да ти я открадне!

Бог потвърждава Словото си.

Много пъти се нуждаем от съвсем малко.

Бог не е свършил с теб!

Когато се облечеш с дреха, тя е винаги с теб – обличай се с правилните неща.

Облечи се с радост!

Бог иска да ни направи по образа на Христос.

Ние сме в обучение.

Share this: