Обидата

Обидата

Никой не бяга от хубавото.

Дяволът е освободил духове на настройка, които да абортират Божието дело!

Когато нещата са инициирани от Бог, те все повече растат и се развиват!

Ние трябва да се смирим пред мощната ръка на Бога и да търсим лицето Му, за да продължи делото!

Ако ти си си поставил нещо определено за цел, ти влагаш много повече усилия и ресурси.

„Бог е откъм нас.“
Въпросът е дали ние сме откъм Господа!

„Не бъдете глупави, но бъдете мъдри и проумявайте Господната воля.“

Ние трябва да проумяваме, когато четем.

Това, което правим на дело, е стойностното.

„Вяра, отделена от дела, е мъртва.“

Вярата идва от Самото Слово.
Вярата е за да се покоряваме на това Слово.

Духът и Словото работят винаги заедно.

Няма да стане без плащане на цена!

Примерите за изгубената драхма и изгубената овца – Вижте Бог колко старателно ни търси.

Бог наблюдава тези, които взимат нещата лично!
Той търси точно такива.

„Бог търси сърца, съвършено разположени към Него.“

Бог иска, когато ние сме на събрание, да бъдем фокусирани върху Него.

„Тичайте на попрището.“
Човек, който тича, не може да се разсее.

„Безумието е вързано в сърцето на детето.“

В Словото има инструкции.
За да можем ние да се ползваме от тези заповеди, трябва да им се покорим.

Рим. 13 – „Покорявайте се, защото всяка власт е дадена от Бога…те са за наша полза.“

Благословението е следствие на нашето покорство.

2 Петър 3 – Хората, които хулят властта и се подиграват, навличат съда по-бързо върху себе си.

2 Петър 2:4-22

Господ знае как да те избави от напаст.

Животните са дадени за наша полза да бъдат ловени и изтребвани.

Има два вида угощения.
Твоят мотив не трябва да бъде с цел задни мисли.

Йосиф не се възползва от позицията си, а стана причина за спасението на целия свят.

„Махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.“

Характерът е важното пред Бога!

Мотивът на Валаам не беше да ги благослови.

Ако си верен на Бога, не се плаши от клетвите на други хора.
Един благословен човек не може да бъде проклет!

Валаам беше заслепен поради мотива в сърцето си!

Дяволът не е за подиграване.

Страшното нещо е, когато едно говориш, друго вършиш!

Няма дявол, който да може да устои на Божия Дух.

Всеки вярващ може да гони демони.

„Искате и не получавате, защото зле искате.“

Състоянието на нашия дух излъчва нещо определено!
То моментално привлича определени духове.

„Което преизпълва сърцето, това говорят устата.“

Каквото е отвътре, поведението рано или късно ще бъде същото!

Много често срещан дух е дух на обида.

Обидата е много пряко свързана с гордостта.
Когато някой не приема твоето мнение, ти се нараняваш.

Целта на обидата е отделяне, разрушение и смърт.
Един орган, отделен от тялото, умира.

Когато се отделиш от огъня, ще загаснеш!

„Крадецът идва само да открадне, да заколи и да погуби.“

Един от първите примери за обида са Каин и Авел.

Когато жертвата му не беше приета, Каин се обиди.

Битие 4:4-7

Често се случва като че ли Господ видимо да зачита някой друг човек повече от теб.

Много пъти можем да преживеем подобни неща като Каин.

Вътре в сърцето на Каин имаше някакъв проблем – затова Бог не прие жертвата му.

Обидата е убила страшно много хора!

Да кажеш „Аз съм по-прав от теб“ е гордост.

Каин беше допуснал обидата да го превземе и не се съгласи с това, което Бог му каза.

Заповедите в Словото са за всички – няма ни малък, ни голям.

„Радвайте се, когато брат ви успява.“

Този „аз“ убива много хора!

Много често хора, които служат много, се обиждат, ако не им се обръща толкова внимание!

Гордостта те кара да се бунтуваш срещу Самия Бог!

Огорченият човек не може да търпи някой да бъде по-добре от него!

Друг случай на обида в Словото беше с Йосиф и братята му.

Битие 37:1-11

Йосиф казваше на баща си за лошото поведение на братята си, защото обичаше баща си.

Виждаме една градация на обидата.

Йосиф обичаше баща си и обичаше правдата.

Баща му обичаше Йосиф, защото той беше искрен и обичаше правдата.

Господ обича хората, които обичат правдата и истината!

Когато видим някой искрен човек, който се отнася с всички хора по същия начин, ние не му вярваме.

Ние трябва да сме чисти и искрени!

Обидата превърна братята на Йосиф в убийци.

Има хора в църквата, които могат да общуват с едни хора, а с други хора не могат.

Бог няма да благослови разцепление!

Този, който е в ред, може с всички!

Ние трябва да се научим да се приемаме един друг.
Делиш ли се, ти самичък се отсичаш!

Ако ти си отхвърлен и неразбран, но си искрен и чист пред Господа, Господ ще те въздигне!

Този, който винаги те забелязва, е Господ!

Псалом 27:1-14

Господ познава всички хора по лицето на земята – Той знае и всичко за теб!

„Господ не гледа на лице, гледа на сърце.“

Господ видя Давид на полето.
Давид си слагаше живота в опасност за тия, които го отхвърляха.

Господ ще те види навсякъде.
Той търси честен човек, който е винаги верен!

В Новия завет ние нямаме наша правда, ние имаме Божията праведност в Исус!

Давид чак 13 години след като беше помазан се възцари.

Много пъти един човек, който е огорчен, си го изкарва на някой друг.

Пътят да се справиш с обидата и огорчението е прошка и любов!

„Не оставайте злото да ви побеждава, но вие побеждавайте злото чрез доброто.“

Рим. 12:9-21

Недей се мисли за повече от другите!

Когато отвърнеш на злото с добро, ти го анулираш!

Никой не бяга от хубавото.

Дяволът е освободил духове на настройка, които да абортират Божието дело!

Когато нещата са инициирани от Бог, те все повече растат и се развиват!

Ние трябва да се смирим пред мощната ръка на Бога и да търсим лицето Му, за да продължи делото!

Ако ти си си поставил нещо определено за цел, ти влагаш много повече усилия и ресурси.

„Бог е откъм нас.“
Въпросът е дали ние сме откъм Господа!

„Не бъдете глупави, но бъдете мъдри и проумявайте Господната воля.“

Ние трябва да проумяваме, когато четем.

Това, което правим на дело, е стойностното.

„Вяра, отделена от дела, е мъртва.“

Вярата идва от Самото Слово.
Вярата е за да се покоряваме на това Слово.

Духът и Словото работят винаги заедно.

Няма да стане без плащане на цена!

Примерите за изгубената драхма и изгубената овца – Вижте Бог колко старателно ни търси.

Бог наблюдава тези, които взимат нещата лично!
Той търси точно такива.

„Бог търси сърца, съвършено разположени към Него.“

Бог иска, когато ние сме на събрание, да бъдем фокусирани върху Него.

„Тичайте на попрището.“
Човек, който тича, не може да се разсее.

„Безумието е вързано в сърцето на детето.“

В Словото има инструкции.
За да можем ние да се ползваме от тези заповеди, трябва да им се покорим.

Рим. 13 – „Покорявайте се, защото всяка власт е дадена от Бога…те са за наша полза.“

Благословението е следствие на нашето покорство.

2 Петър 3 – Хората, които хулят властта и се подиграват, навличат съда по-бързо върху себе си.

2 Петър 2:4-22

Господ знае как да те избави от напаст.

Животните са дадени за наша полза да бъдат ловени и изтребвани.

Има два вида угощения.
Твоят мотив не трябва да бъде с цел задни мисли.

Йосиф не се възползва от позицията си, а стана причина за спасението на целия свят.

„Махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.“

Характерът е важното пред Бога!

Мотивът на Валаам не беше да ги благослови.

Ако си верен на Бога, не се плаши от клетвите на други хора.
Един благословен човек не може да бъде проклет!

Валаам беше заслепен поради мотива в сърцето си!

Дяволът не е за подиграване.

Страшното нещо е, когато едно говориш, друго вършиш!

Няма дявол, който да може да устои на Божия Дух.

Всеки вярващ може да гони демони.

„Искате и не получавате, защото зле искате.“

Състоянието на нашия дух излъчва нещо определено!
То моментално привлича определени духове.

„Което преизпълва сърцето, това говорят устата.“

Каквото е отвътре, поведението рано или късно ще бъде същото!

Много често срещан дух е дух на обида.

Обидата е много пряко свързана с гордостта.
Когато някой не приема твоето мнение, ти се нараняваш.

Целта на обидата е отделяне, разрушение и смърт.
Един орган, отделен от тялото, умира.

Когато се отделиш от огъня, ще загаснеш!

„Крадецът идва само да открадне, да заколи и да погуби.“

Един от първите примери за обида са Каин и Авел.

Когато жертвата му не беше приета, Каин се обиди.

Битие 4:4-7

Често се случва като че ли Господ видимо да зачита някой друг човек повече от теб.

Много пъти можем да преживеем подобни неща като Каин.

Вътре в сърцето на Каин имаше някакъв проблем – затова Бог не прие жертвата му.

Обидата е убила страшно много хора!

Да кажеш „Аз съм по-прав от теб“ е гордост.

Каин беше допуснал обидата да го превземе и не се съгласи с това, което Бог му каза.

Заповедите в Словото са за всички – няма ни малък, ни голям.

„Радвайте се, когато брат ви успява.“

Този „аз“ убива много хора!

Много често хора, които служат много, се обиждат, ако не им се обръща толкова внимание!

Гордостта те кара да се бунтуваш срещу Самия Бог!

Огорченият човек не може да търпи някой да бъде по-добре от него!

Друг случай на обида в Словото беше с Йосиф и братята му.

Битие 37:1-11

Йосиф казваше на баща си за лошото поведение на братята си, защото обичаше баща си.

Виждаме една градация на обидата.

Йосиф обичаше баща си и обичаше правдата.

Баща му обичаше Йосиф, защото той беше искрен и обичаше правдата.

Господ обича хората, които обичат правдата и истината!

Когато видим някой искрен човек, който се отнася с всички хора по същия начин, ние не му вярваме.

Ние трябва да сме чисти и искрени!

Обидата превърна братята на Йосиф в убийци.

Има хора в църквата, които могат да общуват с едни хора, а с други хора не могат.

Бог няма да благослови разцепление!

Този, който е в ред, може с всички!

Ние трябва да се научим да се приемаме един друг.
Делиш ли се, ти самичък се отсичаш!

Ако ти си отхвърлен и неразбран, но си искрен и чист пред Господа, Господ ще те въздигне!

Този, който винаги те забелязва, е Господ!

Псалом 27:1-14

Господ познава всички хора по лицето на земята – Той знае и всичко за теб!

„Господ не гледа на лице, гледа на сърце.“

Господ видя Давид на полето.
Давид си слагаше живота в опасност за тия, които го отхвърляха.

Господ ще те види навсякъде.
Той търси честен човек, който е винаги верен!

В Новия завет ние нямаме наша правда, ние имаме Божията праведност в Исус!

Давид чак 13 години след като беше помазан се възцари.

Много пъти един човек, който е огорчен, си го изкарва на някой друг.

Пътят да се справиш с обидата и огорчението е прошка и любов!

„Не оставайте злото да ви побеждава, но вие побеждавайте злото чрез доброто.“

Рим. 12:9-21

Недей се мисли за повече от другите!

Когато отвърнеш на злото с добро, ти го анулираш!

Share this: