Обличане със Святия Дух

Обличане със Святия Дух

В момента стоим на прага на най-голямото съживление в историята на Църквата!

Еклесиаст 3:1

Има много хора, които вършат неща за Господа, не с Господа!

За 1 година можем да възстановим неща, които врагът е ограбил за 100 години.

Дяволът действа чрез духа на страх, Бог ни дава дух на вяра.

Лука 1:74-75

„Потърсих Господа и Той ме послуша и от всичките ми страхове ме избави.“

Кръстът има две страни.
От една страна кръстът говори за прощение на грехове.

Кол. 2:15
От друга страна Господ възтържествува над началствата и властите.

Лука 22:36
По-добре да бъдем разпознавани по нашите оръжия отколкото по нашите дрехи!

Религиозната църква е демонична църква.

Мат. 21:13
Храмът се беше превърнал в разбойнически вертеп.

След възнесението на Исус бяха останали 120 души в горницата.
Ако имаш църква с 120 верни мъже на Бога, имаш много!

Лука 24:49
„Стойте и чакайте“ в гръцкия тук означава „да седнеш удобно в един престол с отношение на почивка с цел власт и управление“.
Господ иска да седнем на нашите престоли, които са престоли на власт и авторитет.

Кол. 2:6

„Както е Той, така сме и ние в този свят.“

Мат. 25:32

Навсякъде където се казваше в Евангелията, че Исус поучаваше, той сядаше.

Марк 16:19-20

Йоан 19:13
Това, което правеше Пилат в естественото, ние трябва да се научим да правим в духовното.

1 Кор. 12:12

Ефес. 1:17-23

За Павел нямаше нищо друго значимо освен това да се намери в Него.

Ефес. 2:4-7

Това че Исус изработи всички тези духовни реалности, не означава, че те стават моментално наши.

Евреи 12:1-2

Ако искаме да царуваме с Христос, трябва и да умрем с Него!

Всичко, което имаме да побеждаваме, е самите себе!

Най-добре се умира в молитва!

Ние имаме нужда да предадем сърцата си на Бога!

Молитва от 15-20 мин. няма да ни научи да седим на тези престоли!

Лука 24:49
„Обличам се“ тук означава „Да бъдеш потопен в нещо, докато то напълно те обгърне.“

Бог не иска да събличаме Неговото всеоръжие.

2 Кор.5:1-5

Всички вериги и окови от само себе си ще паднат, когато се приближаваш все повече към Бога!

Деян. на апос. 12:22-23

В Деян. на Апос. Святият Дух забрани на Павел да отиде в Ефес, защото не е бил готов за тази битка (с началствата и властите там).

Деян. на Апос. 18:9
Чак след неговия престой в Коринт Павел беше готов да се изправи срещу началствата и властите в Ефес.

Ако не сме се посветили на Бога, дяволът никога няма да ни остави!

Лука 24:49

„Вече не аз живея, а Христос живее в мен.“

Ефес. 3:20

Марк 9:23

Марк 10:27

Основният ни проблем е проблем с ума.
Докато не се съединим с Христос, няма да можем да влезем в този дух на вяра!

Господ не гледа на лице.

В духовния свят няма вакуум – или дяволът ще го изпълни, или Господ ще го изпълни!