Освобождение от духа на отхвърляне

Освобождение от духа на отхвърляне

Всяко място, на което Божият народ и Божието присъствие се срещат, е Божий дом.

Всичко, което преживяваме на тази земя, е духовно.

Ние като християни не вярваме в случайности.
Вярваме в една по-висша духовна реалност.

Духът на отхвърляне е демонът, с който всички вярващи се борят!

Отхвърлянето става много лесно.
Духът на депресия работи с духа на отхвърляне.

Има различни видове отхвърляне – самоотхвърляне, страх от отхвърляне и др.

Хората, които не те харесват, са много по-малко.

Духът на отхвърляне разцепва повече църкви от прелюбодейството.

Духът на отхвърляне е „най-християнският“ демон!

Отхвърлените хора привличат други отхвърлени хора.

Отхвърлянето винаги те води в изолация.

Най-опасното място, в което можеш да бъдеш като християнин, е място на изолация от братя и сестри и от църквата.

Примери на отхвърляне в Словото: Саул, Каин и Авел, Петър и Йоан (Петър се беше комплексирал от Йоан).

Най-трудните хора, с които да изградиш взаимоотношение, са хората с дух на отхвърляне.

Знаеш, че имаш дух на отхвърляне, ако постоянно се сравняваш с някой друг.

Духът на отхвърляне беше духът, който почти разруши призива на Петър.

Ако не станеш свободен от духа на отхвърляне, Сатана ще унищожи призива в твоя живот!

В служението и в живота не приемаме нищо лично!

Когато си отхвърлен, винаги си импулсивен.

Хората, които имат сигурност в Христос, не бързат!

Варнава и Павел се разделиха поради отхвърляне.

Най-лошите приятелства са тези, които имат общ враг.

Духът на отхвърляне има място в сърца, които не са преживяли пълнотата на Божията любов!
Йоан се хвалеше с това колко много Бог го обича („ученикът, когото Исус възлюби“).

На планината Синай те се хвалиха с това колко много обичаха Бога.
На Петдесятница те се хвалиха с това колко много Бог ги обича!

Ако твоето християнство е основано върху това колко много Бог те обича, много по-лесно ще се справиш с духа на отхвърляне!

Твоята свобода се определя от мислите, които имаш сам за себе си!
Много често тези мисли са диктовка от дявола в 1-во лице единствено число.

Внимавай на това, върху което размишляваш!

Белези на отхвърляне:
1. Много често се сравняваш с други хора и мислиш, че не си толкова добър като тях.
2. Понякога мислиш, че си пропуснал възможността и си мислиш, че е твърде късно за теб.
3. Без значение колко си окуражаван, все не се чувстваш насърчен.
4. Чувстваш се отхвърлен, когато не си поздравяван от своя пастор или лидер.
5. Искаш да си разбран от всеки човек.
6. Лесно се обиждаш от корекция или дисциплиниране от лидерството.
7. Винаги се опитваш да се докажеш пред хората.
8. Мислиш, че би могъл да се справиш по-добре от своите лидери, ако имаш тази възможност.
9. Чувстваш се винаги неразбран.
10. Казваш си „може и без мен.“
11. Когато има повече хора, се чувстваш незначителен.

Най-важното нещо, за да можеш да бъдеш свободен от отхвърляне, е да познаеш любовта на Бог!