Основното е вечният живот

Основното е вечният живот

Бог е добър!

Ние изцяло прехвърляме отговорността на Бога, но основната отговорност за това, което се случва на земята, е наша!

Бог дойде, за да възстанови всичко!

Видимите неща подлежат на промяна!

Откровението ни носи радост – това е като някаква завеса, която се отмахва.

Около 75 % от болестите идват от начина на мислене.

„Знанието за тази Книга ще се увеличи в Последните дни.“

Бог ни е дал истината, за да живеем в победа!

Ако искаме да имаме добър живот днес, ние се нуждаем от мъдрост и разум.

Господ ни открива това, което е основно за живота.

Голяма част от хората на земята живеят в невежество.

Ние трябва да живеем този изобилен живот и думите ни да са потвърждение на това.

Господ забрани на Своите ученици да благовестват преди да слезе Святият Дух върху тях!

Важно е какво ти е открито и какъв плод имаш от това, което ти е открито!

Какъв е смисълът на това Господ да ни прощава греховете?

1 Кор. 15:14-20, 32-36

В Коринтската църква се беше промъкнала ерес, че Господ Исус е възкръснал най-вече за да можем да имаме добър живот тук на земята.

Смисълът на Христовата жертва и възкресение е основно за вечността!

Ап. Павел имаше много труден живот, но той беше радостен и щастлив човек!

Много християни са разочаровани от живота, който живеят.

Ние не разбираме високата цена, която Исус плати на Кръста – защо я плати.

Не всичко, което се говори за просперитета, е негативно.
Но ние искаме да проповядваме пълното Евангелие.

Не можем да мислим и да действаме по същия начин като преди, а да се молим и да очакваме съживление в България!

Всичко, което Бог прави, минава през нас!

Ние сме в нови заветни взаимоотношения с Бога, но като всеки завет това има две страни.

Бог не е спрял да се движи.

Вярата назаем е, когато ти отидеш да използваш вярата на някой друг, за да получиш неща от Бога.
Ако не пребъдваш в Словото и в молитва след това, ти ще ги изгубиш!

Всички ние сме определени да бъдем канали и Бог иска да протича през нас.

Въпросът е само да го повярваш!

Ние трябва да решим да не сме зависими от хора!

Евреи 13:7-8
Ако видиш някой, който е пробил в дадена област/има откровение в дадена област, подражавай на вярата му.

Изпитайте нещата дали са истина.
Не бързай да взимаш становище и да си вадиш заключения.

1 Тим. 6:17
Павел не е против ти да имаш богатство тук на земята, но казва да не уповаваш на това.

От труд богат не се става!

Цената, която Исус плати, е на първо място да имаме вечен живот, но Той иска да имаме и изобилен живот тук на земята.

Каузата на Исус е за вечния живот.

Когато ние се ангажираме с каузата за вечния живот / за спасението на погиващите, Бог започва да ни дава изобилен живот!

Деян. на ап. 14:22-23
Те проповядваха, че през много скърби ще влезем в Божието царство.

Когато ние се новородим, веднага получаваме прошка на греховете си, но всички останали благословения ги придобиваме чрез вяра.

Ние като християни сме много пъти консуматори.

Дяволът иска да открадне Словото и видението.

Единственото условие за изпълнението на Божиите обещания е да го вярваме!

Бог не се влияе от тези неща, дали си се карал с жена си или нещо др., за да ти даде отговор на вярата.

Когато Бог гледа на теб, Той гледа дали кръвта на Исус е върху теб.

Този, който държи хората вън от Божието царство, е дяволът.
Ние трябва да освободим хората първо духовно, за да могат да повярват.

Бог нищо не прави на земята без нас!

Мислиш ли, че Господ не иска да спаси хората, за които се молиш толкова много?
Въпросът е, че ние първо трябва да направим нещо спрямо дявола.

Всички хора около нас са в невидими окови.
Моли се първо за един човек и воювай духовно за него и после му благовествай!

Ние трябва да се молим заедно.

Ако ние като църква започнем да се молим заедно усърдно за остъпилите, те ще се върнат.
Ние можем, но просто не ни се занимава!

Човек, за да може да се моли за освобождение на някой друг, трябва първо да победи Сатана на лично ниво!

Откров. 12:11
Има 3 неща, чрез които ние побеждаваме дявола.
Първото е чрез кръвта на Агнеца – имаме нужда от откровение за жертвата на Кръста.
След като сме приели кръвта на Исус, Бог никога повече не гледа греховете ни!
Бог иска да премахне греха и съзнанието за грях от живота ни.
Ако ние не пребъдваме в Словото, ние не можем да повярваме в прошката, която имаме чрез кръвта на Исус.
Сатана винаги ще ни привлече вниманието към старото – Господ винаги ни насочва към новата природа!
Евреи 10:26-31
Когато ние повярваме в това, че сме си грешници след нашето новорождение, ние потъпкваме по този начин кръвта на Исус, проляна за нас.

В момента, в който ти разкриеш делата на дявола, той губи позиции.

Никога няма да се настроиш против съпруг/съпруга или брат/сестра, когато различаваш демоните от тях!

Старата природа си е задействана от нечисти духове, а новата – от Святия Божий Дух!

Победим ли на лично ниво, ще видим невероятни чудеса!

Бог е добър!

Ние изцяло прехвърляме отговорността на Бога, но основната отговорност за това, което се случва на земята, е наша!

Бог дойде, за да възстанови всичко!

Видимите неща подлежат на промяна!

Откровението ни носи радост – това е като някаква завеса, която се отмахва.

Около 75 % от болестите идват от начина на мислене.

„Знанието за тази Книга ще се увеличи в Последните дни.“

Бог ни е дал истината, за да живеем в победа!

Ако искаме да имаме добър живот днес, ние се нуждаем от мъдрост и разум.

Господ ни открива това, което е основно за живота.

Голяма част от хората на земята живеят в невежество.

Ние трябва да живеем този изобилен живот и думите ни да са потвърждение на това.

Господ забрани на Своите ученици да благовестват преди да слезе Святият Дух върху тях!

Важно е какво ти е открито и какъв плод имаш от това, което ти е открито!

Какъв е смисълът на това Господ да ни прощава греховете?

1 Кор. 15:14-20, 32-36

В Коринтската църква се беше промъкнала ерес, че Господ Исус е възкръснал най-вече за да можем да имаме добър живот тук на земята.

Смисълът на Христовата жертва и възкресение е основно за вечността!

Ап. Павел имаше много труден живот, но той беше радостен и щастлив човек!

Много християни са разочаровани от живота, който живеят.

Ние не разбираме високата цена, която Исус плати на Кръста – защо я плати.

Не всичко, което се говори за просперитета, е негативно.
Но ние искаме да проповядваме пълното Евангелие.

Не можем да мислим и да действаме по същия начин като преди, а да се молим и да очакваме съживление в България!

Всичко, което Бог прави, минава през нас!

Ние сме в нови заветни взаимоотношения с Бога, но като всеки завет това има две страни.

Бог не е спрял да се движи.

Вярата назаем е, когато ти отидеш да използваш вярата на някой друг, за да получиш неща от Бога.
Ако не пребъдваш в Словото и в молитва след това, ти ще ги изгубиш!

Всички ние сме определени да бъдем канали и Бог иска да протича през нас.

Въпросът е само да го повярваш!

Ние трябва да решим да не сме зависими от хора!

Евреи 13:7-8
Ако видиш някой, който е пробил в дадена област/има откровение в дадена област, подражавай на вярата му.

Изпитайте нещата дали са истина.
Не бързай да взимаш становище и да си вадиш заключения.

1 Тим. 6:17
Павел не е против ти да имаш богатство тук на земята, но казва да не уповаваш на това.

От труд богат не се става!

Цената, която Исус плати, е на първо място да имаме вечен живот, но Той иска да имаме и изобилен живот тук на земята.

Каузата на Исус е за вечния живот.

Когато ние се ангажираме с каузата за вечния живот / за спасението на погиващите, Бог започва да ни дава изобилен живот!

Деян. на ап. 14:22-23
Те проповядваха, че през много скърби ще влезем в Божието царство.

Когато ние се новородим, веднага получаваме прошка на греховете си, но всички останали благословения ги придобиваме чрез вяра.

Ние като християни сме много пъти консуматори.

Дяволът иска да открадне Словото и видението.

Единственото условие за изпълнението на Божиите обещания е да го вярваме!

Бог не се влияе от тези неща, дали си се карал с жена си или нещо др., за да ти даде отговор на вярата.

Когато Бог гледа на теб, Той гледа дали кръвта на Исус е върху теб.

Този, който държи хората вън от Божието царство, е дяволът.
Ние трябва да освободим хората първо духовно, за да могат да повярват.

Бог нищо не прави на земята без нас!

Мислиш ли, че Господ не иска да спаси хората, за които се молиш толкова много?
Въпросът е, че ние първо трябва да направим нещо спрямо дявола.

Всички хора около нас са в невидими окови.
Моли се първо за един човек и воювай духовно за него и после му благовествай!

Ние трябва да се молим заедно.

Ако ние като църква започнем да се молим заедно усърдно за остъпилите, те ще се върнат.
Ние можем, но просто не ни се занимава!

Човек, за да може да се моли за освобождение на някой друг, трябва първо да победи Сатана на лично ниво!

Откров. 12:11
Има 3 неща, чрез които ние побеждаваме дявола.
Първото е чрез кръвта на Агнеца – имаме нужда от откровение за жертвата на Кръста.
След като сме приели кръвта на Исус, Бог никога повече не гледа греховете ни!
Бог иска да премахне греха и съзнанието за грях от живота ни.
Ако ние не пребъдваме в Словото, ние не можем да повярваме в прошката, която имаме чрез кръвта на Исус.
Сатана винаги ще ни привлече вниманието към старото – Господ винаги ни насочва към новата природа!
Евреи 10:26-31
Когато ние повярваме в това, че сме си грешници след нашето новорождение, ние потъпкваме по този начин кръвта на Исус, проляна за нас.

В момента, в който ти разкриеш делата на дявола, той губи позиции.

Никога няма да се настроиш против съпруг/съпруга или брат/сестра, когато различаваш демоните от тях!

Старата природа си е задействана от нечисти духове, а новата – от Святия Божий Дух!

Победим ли на лично ниво, ще видим невероятни чудеса!

Share this: