Основното оръжие на Сатана

Основното оръжие на Сатана

Не просто да търсим Бог, но да търсим така, че да Го намерим.
Еремия 29:11
Бог ще бъде намерен от онзи, който наистина Го иска.
––––––––
Йоан 12:46-50
Аз дойдох така че, който иска да дойде до Бог да може, но Аз не задължавам никого. Дойдох, за да има възможност някой да дойде до Бог, но никой не задължавам. Бог ни дава свобода, но и ни казва: „Избери живота“ – това е в Божието сърце.
Всички заповеди от Бог в Словото са винаги за наше добро.
Йоан 10:12-18
Това, което ни пречи най-много е непокорството.
 ––––––––
II Коринтяни 2:4
Бог иска да се изразява чрез нас (които сме създадени по Негов образ) не само като визия, но и като съдържание.
 ––––––––
Малко квас заквасва цялото тесто.
Не можем да си позволим квас в живота ни (мисли и представи от дявола в живота ни).
II Кор 11:29
––––––––
I. Ние сме създадени да бъдем водени от Бога.
II. Но някой друг се опитва да те води.
––––––––
Има двама господари – или към единия ще се привържеш или към другия. Тези господари са противоположни – те се отблъскват, не може да служиш и на двамата.
––––––––
Ефесяни 2
За да е успешна една стратегия, тя трябва да е съобразена с тази на врага.
Двата способа, с които дявола действа срещу нас:
1. Заблуда
2. Измама
––––––––
Целта на Словото е истината да разпръсне лъжата. Да стоим в инстината и да бъдем святи хора.
––––––––
Сатана постоянно се съревновава с Бог.
––––––––
Благовестието не е само думи, но и сила. Как го представяме?
Това е реална война. Бог не се крие. Сатана се крие. Сатана пред Бог е жалък.
––––––––
Какво е основното оръжие на Сатана?
На какво най-много залага Бог? Него дявола ще атакува най-много.
Това е страха от Бог, което е начало на мъдростта.
Дявола е създал копие на страха от Бог -> това е силния, който трябва да бъде вързан (Матей 12:29).
––––––––
Бог е праведен, всичко друго извън Него е неправедно.
Целта на Сатана е да се движи като Бог.
Бог е свят, Той е оригинален.
Святост – отделяне.
Сатана прави примеси. Сатана иска не само да отдели Бог, но да се смеси с Него. Антихриста иска да замести Христос, да заеме Неговото място.
–––––––
Пророчество -> Бог ти дава видение, посока, но няма да го направи вместо теб.
Това, което Бог е казал, ще се изпълни, само ако има кой да го повярва.
–––––––
Как работи днес Сатана? Той работи чрез страх.
Неговата цел е да остане анонимен.
Къде е дявола? Той е там, където са християните т.е. в църквата.
Както точно до дървото на живота, беше дървото за разпознаване на доброто и злото. Както Петър – на същата честота чу откровение от Отец и после стана говорител на Сатана (Матей 16:15-23). Исус смъмри Сатана, не Петър.
––––––––
Ефесяни 2
Дявола работи чрез пожеланието на плътта и помислите.
През цялото време трябва да мислим за Бог – не да фантазираме, но да мислим Словото Му, защото Той се изрязява чрез Словото Си.
Бог атакува крепостите в ума ни с истината.
Дявола ще ти каже неща от Словото, но ще сложи акцент на неправилното място, ще те атакува с част от Писанието.
Това, че към теб дойде стих от Словото, не означава непременно, че е от Бог. Така влизат заблуди.
Най-простия метод да разпознаеш е естеството на това, което идва до теб. Всяко нещо, което:
  – идва и те плаши
  – създава несигурност в теб
Петър ходеше по вълните, но в даден момент започна да потъва. Защо? – духът на страх винаги ще дойде и ще каже: „Ти не може да направиш това“.
Но имаш ли страх от Бог – нищо не може да те уплаши.
––––––––
Дявола е имитатор, той изпраща страх с обратен знак. Да се страхуваш не означава, че имаш правилния страх.
––––––––
Ако днес не ти се приближава до Бог – не си ти. Ти обичаш Бог, но някой бръкна в Твоята генетика.
––––––––
Когато трябва да вземеш решение – ако вземеш решение от страх то 95% е от дявола.
Праведният е смел като млад лъв.
Да не се страхуваш не означава да не изпитваш страх. Но да не действаш под въздействието на страха. Да не се поддадеш на грешния вид страх.
Нечистият дух на страх те измъчва постоянно, а чувството на страх за самосъхранение е моментно.
Страхът от Бог е противоположен на нечистия дух на страх.
Страхът от Бог те води да се вслушваш в Неговите думи и мисли, и да игнорираш всички други думи и мисли. Това е мъдростта.
––––––––
2 Солунци 2:7-12
В последното време много хора, които нямат общение и водителство от Бог ще отпаднат.
Приеха истината, но не приеха да я обичат. Трябва да обичаш истината повече от всичко друго.
Не просто да търсим Бог, но да търсим така, че да Го намерим.
Еремия 29:11
Бог ще бъде намерен от онзи, който наистина Го иска.
––––––––
Йоан 12:46-50
Аз дойдох така че, който иска да дойде до Бог да може, но Аз не задължавам никого. Дойдох, за да има възможност някой да дойде до Бог, но никой не задължавам. Бог ни дава свобода, но и ни казва: „Избери живота“ – това е в Божието сърце.
Всички заповеди от Бог в Словото са винаги за наше добро.
Йоан 10:12-18
Това, което ни пречи най-много е непокорството.
 ––––––––
II Коринтяни 2:4
Бог иска да се изразява чрез нас (които сме създадени по Негов образ) не само като визия, но и като съдържание.
 ––––––––
Малко квас заквасва цялото тесто.
Не можем да си позволим квас в живота ни (мисли и представи от дявола в живота ни).
II Кор 11:29
––––––––
I. Ние сме създадени да бъдем водени от Бога.
II. Но някой друг се опитва да те води.
––––––––
Има двама господари – или към единия ще се привържеш или към другия. Тези господари са противоположни – те се отблъскват, не може да служиш и на двамата.
––––––––
Ефесяни 2
За да е успешна една стратегия, тя трябва да е съобразена с тази на врага.
Двата способа, с които дявола действа срещу нас:
1. Заблуда
2. Измама
––––––––
Целта на Словото е истината да разпръсне лъжата. Да стоим в инстината и да бъдем святи хора.
––––––––
Сатана постоянно се съревновава с Бог.
––––––––
Благовестието не е само думи, но и сила. Как го представяме?
Това е реална война. Бог не се крие. Сатана се крие. Сатана пред Бог е жалък.
––––––––
Какво е основното оръжие на Сатана?
На какво най-много залага Бог? Него дявола ще атакува най-много.
Това е страха от Бог, което е начало на мъдростта.
Дявола е създал копие на страха от Бог -> това е силния, който трябва да бъде вързан (Матей 12:29).
––––––––
Бог е праведен, всичко друго извън Него е неправедно.
Целта на Сатана е да се движи като Бог.
Бог е свят, Той е оригинален.
Святост – отделяне.
Сатана прави примеси. Сатана иска не само да отдели Бог, но да се смеси с Него. Антихриста иска да замести Христос, да заеме Неговото място.
–––––––
Пророчество -> Бог ти дава видение, посока, но няма да го направи вместо теб.
Това, което Бог е казал, ще се изпълни, само ако има кой да го повярва.
–––––––
Как работи днес Сатана? Той работи чрез страх.
Неговата цел е да остане анонимен.
Къде е дявола? Той е там, където са християните т.е. в църквата.
Както точно до дървото на живота, беше дървото за разпознаване на доброто и злото. Както Петър – на същата честота чу откровение от Отец и после стана говорител на Сатана (Матей 16:15-23). Исус смъмри Сатана, не Петър.
––––––––
Ефесяни 2
Дявола работи чрез пожеланието на плътта и помислите.
През цялото време трябва да мислим за Бог – не да фантазираме, но да мислим Словото Му, защото Той се изрязява чрез Словото Си.
Бог атакува крепостите в ума ни с истината.
Дявола ще ти каже неща от Словото, но ще сложи акцент на неправилното място, ще те атакува с част от Писанието.
Това, че към теб дойде стих от Словото, не означава непременно, че е от Бог. Така влизат заблуди.
Най-простия метод да разпознаеш е естеството на това, което идва до теб. Всяко нещо, което:
  – идва и те плаши
  – създава несигурност в теб
Петър ходеше по вълните, но в даден момент започна да потъва. Защо? – духът на страх винаги ще дойде и ще каже: „Ти не може да направиш това“.
Но имаш ли страх от Бог – нищо не може да те уплаши.
––––––––
Дявола е имитатор, той изпраща страх с обратен знак. Да се страхуваш не означава, че имаш правилния страх.
––––––––
Ако днес не ти се приближава до Бог – не си ти. Ти обичаш Бог, но някой бръкна в Твоята генетика.
––––––––
Когато трябва да вземеш решение – ако вземеш решение от страх то 95% е от дявола.
Праведният е смел като млад лъв.
Да не се страхуваш не означава да не изпитваш страх. Но да не действаш под въздействието на страха. Да не се поддадеш на грешния вид страх.
Нечистият дух на страх те измъчва постоянно, а чувството на страх за самосъхранение е моментно.
Страхът от Бог е противоположен на нечистия дух на страх.
Страхът от Бог те води да се вслушваш в Неговите думи и мисли, и да игнорираш всички други думи и мисли. Това е мъдростта.
––––––––
2 Солунци 2:7-12
В последното време много хора, които нямат общение и водителство от Бог ще отпаднат.
Приеха истината, но не приеха да я обичат. Трябва да обичаш истината повече от всичко друго.

Share this: