Откровение за кръвта на Агнето

Откровение за кръвта на Агнето

Ние много пъти преживяваме пробиви и ги губим, защото не разбираме – въпросът е да задържим това, което сме получили!

Как побеждаваме Сатана?
1. Чрез кръвта на Агнеца

Йоан 15:1-3
Ти си плодоносна пръчка!
Бог вече е предрешил нашата съдба.
Изключи варианта, че няма да даваш плод и че ще бъдеш отрязан!
Йоан 15:4

Ефес. 1:3
Щом си в Христос, значи ти си благословен с всяко духовно благословение в небесни места.

Ние не даваме, защото имаме.
Ние даваме, защото сме свободни!
Ние не сме хора, които притежават нещо.
Свободата е, когато ние се фокусираме върху небето и се включим в Господа и така ставаме канали за Неговите благословения!
Всичко, от което се нуждаеш, вече е снабдено в небесни места!
Хората, които преживяват финансова и всякаква свобода, са се включили в Източника и не се притесняват!
Когато си мислиш „Ще ми стигнат ли парите?“ означава, че си се изключил от Източника и дяволът ще ти краде финансите.

Това, което ни пречи на нас много е стресът.
Коренът на стреса е отхвърлянето!

Ефес. 1:4-11

Кръвта на Исус е цената за абсолютно всяко едно проклятие.

Фил. 2:5
„Пребъдвайте в Мен“ означава да имаме постоянно това съзнание!

„От сърцето произлиза всичко, което осквернява човека.“

Хората и на небето, и в ада ще имат прославени тела, които ще оперират в други измерения от плътските.
Тялото ще отговаря вместо душата.

Божията воля е да накаже греха.
За да накаже греха, Отец трябваше да накаже Сина в тяло.

Когато Отец гледа на нас, Той вижда Христос и наказа Него заради нас.

Исус на кръста преживя и отхвърлянето, което ние трябваше да преживеем – Той беше отхвърлен от Бога.

„Лявата страна“ е символ на близост до сърцето на Бога.
„Дясната страна“ е символ на власт и управление от Бога.

Когато Бог ни гледа, Той вижда нас и Исус едно.

Когато Отец възкреси Исус, Той възкреси и нас, защото сме в Него – така ние сме поставени заедно с Исус в небесни места.

„Пребъдвайте в Мен, за да мога и Аз да пребъдвам във вас.“

От секундата на нашето новорождение Бог ни вижда като Исус!

Много хора вярват в Сатана – те го слушат.

Сатана е господар на старата природа – Исус е Господар на новата природа.

Бог е покорен, а Сатана е бунтовник.

През цялото това време Сатана е вкарал своята природа в човешкото ДНК – това е плътската природа.

Сатана постоянно ни шепне, че сме като него поради плътската природа, а ние сме нови създания в Христос!

Исус събра целия свят в Себе Си и понесе нашето наказание.
За едно престъпление не се понася наказание два пъти.

Ако ти искаш да съгрешаваш след като си новороден, ти искаш ли Исус да бъде разпънат втори път?

Покаянието е промяна на мисленето и поведението на 180 градуса!
Съжалението не е покаяние!

Ефес. 1:7

Преди да си бил създаден, Бог те е познал.

Всичките грехове, които си вършил, вършиш и ще извършиш евентуално са вече премахнати от теб поради кръвта на Исус, защото си в Христос и Бог не ги вижда в теб!

Грехът е в плътта.

Бог ни пресели в Неговото Царство и ни постави в Христос!

„Не се съобразявайте вече със старата природа.“

Твоето спасение не се чувства!
Никога присъствието на Бога не се чувства – чувства се помазанието/силата!
Ти не можеш да се усетиш праведен!

Ефес. 4:21
Спасението не се чувства – трябва да бъдеш научен и да го повярваш!

Господ ни е дал много неща, но ние много пъти не ги виждаме.

Ние страдаме не от липса – ние страдаме от липса на знание/откровение!

Ефес. 4:22

„Със сърце човек вярва и се оправдава.“

„Вярата идва от послушание на Христовото слово.“

Ако ние се движим според чувствата, оставаме Сатана все още да ни управлява!

Всяко нещо, което можем да го повярваме в сърцето си, ще се случи!

Когато повярваш нещо според Словото, ти си праведен.
Когато започнеш да изповядваш това, което си повярвал, ти го извикваш в материалното.

Когато ние се фокусираме върху чувствата си, ние даваме място на плътта.

Каквото стане в духа, ще стане и в материалното!

По материалното се разпознава духовното състояние на човека!

Източникът на твоето снабдяване е Бог!

Когато Бог е благословен от моето поведение, Той ще отваря небето над мен навсякъде, където отивам!

Ако ние съумим винаги да държим истината на Словото (във всички обстоятелства и чувства), дяволът няма да може да ни навреди!

Не се страхувай от смъртта и от скърби на земята – всичко е победено в Христос!

Ако ти си в Христос през цялото време, нищо няма да ти навреди!

На Бог Му трябват покорни и смирени хора!

Ние имаме победа над Сатана, но промяната трябва да стане в ума ни!

Истината винаги побеждава лъжата!

Когато сме се помолили за нещо, ние трябва да продължим да воюваме в молитва!

Любовта е ключът към освобождението и спасението на човешки души!

Ние много пъти преживяваме пробиви и ги губим, защото не разбираме – въпросът е да задържим това, което сме получили!

Как побеждаваме Сатана?
1. Чрез кръвта на Агнеца

Йоан 15:1-3
Ти си плодоносна пръчка!
Бог вече е предрешил нашата съдба.
Изключи варианта, че няма да даваш плод и че ще бъдеш отрязан!
Йоан 15:4

Ефес. 1:3
Щом си в Христос, значи ти си благословен с всяко духовно благословение в небесни места.

Ние не даваме, защото имаме.
Ние даваме, защото сме свободни!
Ние не сме хора, които притежават нещо.
Свободата е, когато ние се фокусираме върху небето и се включим в Господа и така ставаме канали за Неговите благословения!
Всичко, от което се нуждаеш, вече е снабдено в небесни места!
Хората, които преживяват финансова и всякаква свобода, са се включили в Източника и не се притесняват!
Когато си мислиш „Ще ми стигнат ли парите?“ означава, че си се изключил от Източника и дяволът ще ти краде финансите.

Това, което ни пречи на нас много е стресът.
Коренът на стреса е отхвърлянето!

Ефес. 1:4-11

Кръвта на Исус е цената за абсолютно всяко едно проклятие.

Фил. 2:5
„Пребъдвайте в Мен“ означава да имаме постоянно това съзнание!

„От сърцето произлиза всичко, което осквернява човека.“

Хората и на небето, и в ада ще имат прославени тела, които ще оперират в други измерения от плътските.
Тялото ще отговаря вместо душата.

Божията воля е да накаже греха.
За да накаже греха, Отец трябваше да накаже Сина в тяло.

Когато Отец гледа на нас, Той вижда Христос и наказа Него заради нас.

Исус на кръста преживя и отхвърлянето, което ние трябваше да преживеем – Той беше отхвърлен от Бога.

„Лявата страна“ е символ на близост до сърцето на Бога.
„Дясната страна“ е символ на власт и управление от Бога.

Когато Бог ни гледа, Той вижда нас и Исус едно.

Когато Отец възкреси Исус, Той възкреси и нас, защото сме в Него – така ние сме поставени заедно с Исус в небесни места.

„Пребъдвайте в Мен, за да мога и Аз да пребъдвам във вас.“

От секундата на нашето новорождение Бог ни вижда като Исус!

Много хора вярват в Сатана – те го слушат.

Сатана е господар на старата природа – Исус е Господар на новата природа.

Бог е покорен, а Сатана е бунтовник.

През цялото това време Сатана е вкарал своята природа в човешкото ДНК – това е плътската природа.

Сатана постоянно ни шепне, че сме като него поради плътската природа, а ние сме нови създания в Христос!

Исус събра целия свят в Себе Си и понесе нашето наказание.
За едно престъпление не се понася наказание два пъти.

Ако ти искаш да съгрешаваш след като си новороден, ти искаш ли Исус да бъде разпънат втори път?

Покаянието е промяна на мисленето и поведението на 180 градуса!
Съжалението не е покаяние!

Ефес. 1:7

Преди да си бил създаден, Бог те е познал.

Всичките грехове, които си вършил, вършиш и ще извършиш евентуално са вече премахнати от теб поради кръвта на Исус, защото си в Христос и Бог не ги вижда в теб!

Грехът е в плътта.

Бог ни пресели в Неговото Царство и ни постави в Христос!

„Не се съобразявайте вече със старата природа.“

Твоето спасение не се чувства!
Никога присъствието на Бога не се чувства – чувства се помазанието/силата!
Ти не можеш да се усетиш праведен!

Ефес. 4:21
Спасението не се чувства – трябва да бъдеш научен и да го повярваш!

Господ ни е дал много неща, но ние много пъти не ги виждаме.

Ние страдаме не от липса – ние страдаме от липса на знание/откровение!

Ефес. 4:22

„Със сърце човек вярва и се оправдава.“

„Вярата идва от послушание на Христовото слово.“

Ако ние се движим според чувствата, оставаме Сатана все още да ни управлява!

Всяко нещо, което можем да го повярваме в сърцето си, ще се случи!

Когато повярваш нещо според Словото, ти си праведен.
Когато започнеш да изповядваш това, което си повярвал, ти го извикваш в материалното.

Когато ние се фокусираме върху чувствата си, ние даваме място на плътта.

Каквото стане в духа, ще стане и в материалното!

По материалното се разпознава духовното състояние на човека!

Източникът на твоето снабдяване е Бог!

Когато Бог е благословен от моето поведение, Той ще отваря небето над мен навсякъде, където отивам!

Ако ние съумим винаги да държим истината на Словото (във всички обстоятелства и чувства), дяволът няма да може да ни навреди!

Не се страхувай от смъртта и от скърби на земята – всичко е победено в Христос!

Ако ти си в Христос през цялото време, нищо няма да ти навреди!

На Бог Му трябват покорни и смирени хора!

Ние имаме победа над Сатана, но промяната трябва да стане в ума ни!

Истината винаги побеждава лъжата!

Когато сме се помолили за нещо, ние трябва да продължим да воюваме в молитва!

Любовта е ключът към освобождението и спасението на човешки души!

Share this: