От слава в слава и от сила в сила

От слава в слава и от сила в сила

П-р Вениамин:
Лестър Съмрал е казал: „От едно събрание от 100 човека, около 15 души слушат Словото, 5 от тях Го приемат, а може би 2-3 принасят плод.“

Трябва да се покоряваме на Словото, което слушаме!

П-р Максим:
Ако Святият Дух не помаже Словото, няма резултат!

4 Царе 4:8-13

Илия не успя да свърши добре.

Не е вярно, че няма хора на Бога в България!
Бог не е свършил с България!

Някои си мислят, че, който си почива, е плътски.

Елисей постоянно минаваше през този дом и постоянстваше в тези неща – легло, маса, стол, светилник.

Джак Хол е бил един от най-големите евангелизатори на света.
Но той е умрял на 30 и нещо години, защото никога не си е почивал!

Помазанието идва върху теб, когато почиваш в присъствието на Бог!

Ако вие не си почивате, вашата работа се превръща във вашия бог!

Най-голямата вяра е да си легнеш на леглото.

Историята за бурята, в която Исус спеше – докато Исус лежеше на възглавницата, Бог Го изпълваше със силата да смъмри бурята.

Леглото е много духовно място.
Когато синът на сунамката умря, тя го сложи на леглото.
Леглото е място на възкресенска сила!

Понякога начинът да се възстановиш, да получиш пробив, …. е просто да намериш място на почивка!

Нивото на твоята почивка е нивото на твоята святост!

„Исус е нашата почивка.“

Бог те е призовал да се научиш да си почиваш!

Най-големите грешки в живота ти са били, когато си бил уморен!
Точно когато си уморен, дяволът идва да те изкушава!

Недей да влизаш в битката, ако не си си починал!

Не е важното да имаш възможност, а да имаш желание!

Небесният Бог ще обогати църквата в България!

Столът е мястото на молитва.
То е място на общение, в което общуваш с Господ Исус Христос.
В молитва ние не се оплакваме – в молитва ние управляваме.
В молитва ние взимаме Божието слово и Го освобождаваме като декрет.

Вземете решение да се молите всеки ден!

Молете се всеки ден на непознати езици!

„В който е Духът на Бог, не може да каже „проклет е Исус““.

„Когато се молим в Духа, ние се молим според съвършената Божия воля“.

Как ще вземеш решения, ако не се молиш в Духа?

Това, което отива нагоре в мистерия, се връща в духа ти като откровение!

Можеш ли да вземеш решение, че ще четеш Божието слово всеки ден?

Исус желае да седне с теб на масата.

Ако не си получил отговор, значи не си задал въпрос и не си изчакал отговора!

Как ще увеличим и задържим помазанието си?
Легло, маса, стол, светилник.

Светилникът е място на дух на мъдрост и на откровение.
Колкото повече откровението и мъдростта от Бог в живота ти се увеличават, толкова повече силата и помазанието се увеличават!
Мярката на проявление на Духа е според мярката на откровение в живота ти!