Петдесятница – част II

Петдесятница – част II

-Когато Бог каже нещо, значи то Е така!

-Дяволът ще се опитва да те насочва върху плътта ти. Тя никога няма да се промени.

-Вярвай, че си победител!

-Изговаряй това, което Бог казва за теб! Така се идентифицираш с Исус!

-Дяволът се опитва да ни държи в детската градина през целия ни живот!

-Има много хора, които се нуждаят от твоята вяра!

-Ние сме по-добре от всеки старозаветен!

-Призовани сме да носим промяна в обществото!

-Бог винаги е с теб. Ще те пази доколкото може. Бог няма да върви срещу теб, защото уважава нашите решения.

-Исус Христос е центърът!

-Номерът не е да си намериш приятното и на теб да ти е хубаво! Ти си призован да променяш!

-Победата е на наша страна!

-Дяволът иска да направи всичко условно! Исус плати за всичко!

-Когато Бог те гледа, ти се радва! Защо когато ти се гледаш, не се радваш? Трябва да си промениш погледа!

-Когато направиш крачката, и Бог ще те подкрепи!

-Как знаеш дали можеш или не можеш нещо? Пробвай!

-Трябва да ходим в духовния стандарт, не да се държим като никой!

-Пред Бог всички са равни, но имаме различни отговорности!

-Когато Бог каже нещо, значи то Е така!

-Дяволът ще се опитва да те насочва върху плътта ти. Тя никога няма да се промени.

-Вярвай, че си победител!

-Изговаряй това, което Бог казва за теб! Така се идентифицираш с Исус!

-Дяволът се опитва да ни държи в детската градина през целия ни живот!

-Има много хора, които се нуждаят от твоята вяра!

-Ние сме по-добре от всеки старозаветен!

-Призовани сме да носим промяна в обществото!

-Бог винаги е с теб. Ще те пази доколкото може. Бог няма да върви срещу теб, защото уважава нашите решения.

-Исус Христос е центърът!

-Номерът не е да си намериш приятното и на теб да ти е хубаво! Ти си призован да променяш!

-Победата е на наша страна!

-Дяволът иска да направи всичко условно! Исус плати за всичко!

-Когато Бог те гледа, ти се радва! Защо когато ти се гледаш, не се радваш? Трябва да си промениш погледа!

-Когато направиш крачката, и Бог ще те подкрепи!

-Как знаеш дали можеш или не можеш нещо? Пробвай!

-Трябва да ходим в духовния стандарт, не да се държим като никой!

-Пред Бог всички са равни, но имаме различни отговорности!

Share this: