Победа над дявола на лично ниво

Победа над дявола на лично ниво

-Бог иска да сме същите както у нас, така и на събранията.

-Бог иска да Му вярваме на всяко място, по всяко време.

-Защо се държим по един начин вкъщи и по съвсем различен навън?

-Трябва да се отпускаме да се покланяме на Бог където и да сме.

-

Не трябва да се срамуваме от Бог.

-Чрез копнеж и любов се освобождават дарбите!

-Ефес. 4:7-8, 11

-Когато дяволът атакува и надвива, означава, че той има територия в живота ти.

-Идва момент в живота ти, когато ще трябва да вземеш решние да служиш на Бог с цялото си сърце и да бъдеш гонен от дявола или да бъдеш посредствен и под владението на дявола!

-Докато не разпънем плътта, не можем да видим проявлението на Бог в живота ни!

-Плътта отслабва, когато се грижиш за духа ти повече отколкото за нея.

-Плътта винаги мрънка и недоволства, Духът – не.

-Когато се хванем/сграбчим за Бог, духът ти ще расте.

-Ако се погрижим за Божието, Той ще се погрижи за нашето!

-Защо сеем много – жънем малко? Защото не мислим за Божието.

-Не ни трябват хватки и подходи за да достигнем невярващите – трябва да спечелим битката в духа!

-Всеки от нас е длъжен да проповядва/споделя Словото на Бог.

-Трябва да се фокусираме към определени хора.
Да се молим за тези хора.
Да бъдем близки с тях.
Когато започнеш да споделяш, ще ти е много по-лесно, понеже си спечелил битката в духа (преди дори да си благовествал).

-Не можеш да помогнеш, ако ти не си добре (трябва ти да си зареден, за да можеш да заредиш някой друг).

-Всеки ден трябва да изповядваме Словото.

-Трябва да внимаваме какво пускаме да излиза и влиза в нас.

-Има сила в Божието Слово!

-Исус Христос е пример на посвещение.

-Преди да се съпротивиш на дявола, ти трябва да стоиш твърдо в Бог (в Неговото Слово).

-Ние можем да задвижим Бог! Нашето смирение, покорство и любов към Него Го задвижват.

-Не отиваме на събрание, за да се покажем колко сме красиви и „духовни“ и велики – ТАМ СМЕ ЗАРАДИ НЕГО!!!

-Бог иска да сме същите както у нас, така и на събранията.

-Бог иска да Му вярваме на всяко място, по всяко време.

-Защо се държим по един начин вкъщи и по съвсем различен навън?

-Трябва да се отпускаме да се покланяме на Бог където и да сме.

-

Не трябва да се срамуваме от Бог.

-Чрез копнеж и любов се освобождават дарбите!

-Ефес. 4:7-8, 11

-Когато дяволът атакува и надвива, означава, че той има територия в живота ти.

-Идва момент в живота ти, когато ще трябва да вземеш решние да служиш на Бог с цялото си сърце и да бъдеш гонен от дявола или да бъдеш посредствен и под владението на дявола!

-Докато не разпънем плътта, не можем да видим проявлението на Бог в живота ни!

-Плътта отслабва, когато се грижиш за духа ти повече отколкото за нея.

-Плътта винаги мрънка и недоволства, Духът – не.

-Когато се хванем/сграбчим за Бог, духът ти ще расте.

-Ако се погрижим за Божието, Той ще се погрижи за нашето!

-Защо сеем много – жънем малко? Защото не мислим за Божието.

-Не ни трябват хватки и подходи за да достигнем невярващите – трябва да спечелим битката в духа!

-Всеки от нас е длъжен да проповядва/споделя Словото на Бог.

-Трябва да се фокусираме към определени хора.
Да се молим за тези хора.
Да бъдем близки с тях.
Когато започнеш да споделяш, ще ти е много по-лесно, понеже си спечелил битката в духа (преди дори да си благовествал).

-Не можеш да помогнеш, ако ти не си добре (трябва ти да си зареден, за да можеш да заредиш някой друг).

-Всеки ден трябва да изповядваме Словото.

-Трябва да внимаваме какво пускаме да излиза и влиза в нас.

-Има сила в Божието Слово!

-Исус Христос е пример на посвещение.

-Преди да се съпротивиш на дявола, ти трябва да стоиш твърдо в Бог (в Неговото Слово).

-Ние можем да задвижим Бог! Нашето смирение, покорство и любов към Него Го задвижват.

-Не отиваме на събрание, за да се покажем колко сме красиви и „духовни“ и велики – ТАМ СМЕ ЗАРАДИ НЕГО!!!

Share this: