Победа над плътта

Победа над плътта

Всеки един път, когато Бог ни говори, Той ни дава живот.

„Духът е който дава живот, плътта нищо не ползва.“

Когато Бог говори за живот, Той има предвид нещо по-различно от просто съществуване!

„Законът дойде чрез Мойсей, благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос.“

Нямаше пълнота в Закона – Исус дойде да го изпълни.

„Заповедта е свята, праведна, добра.“

Исус дойде, за да осмисли живота ни!

Ние се запознахме с Бог чрез Исус.

Исус ни даде невероятно задача: Вие служите за примирение на хората с Бога!

Законът в Стария завет беше като ограда.

Целта на Закона беше да ги пази до идването на Пастира.

Много от израилтяните живееха в страх от наказание.

Исус изведе хората Си от оградата и им каза да Го следват!

23 Псалом – Давид знае за какво говори, защото той самият е бил пастир.

Окончателен край няма, защото Бог е вечен.
Предстои скоро краят на периода на благодатта.

Преди 2000 г. дойде животът чрез Исус, а ние продължаваме просто да съществуваме.

Исус не дойде да направи твоето съществуване по-добро!

Във времето на Исус всички очакваха Месията.
Но хората имаха представа за Месия, който ще ги освободи от Римското робство.
Днес не е по-различно.

Гръцката същност на покаянието е промяна на мисленето, юдейската – промяна на поведението.

Йоан Кръстител беше първият, който започна да говори за Небесното царство.

Месията дойде, за да ги въведе в един нов живот!

Много пъти имаме впечатлението, че чрез служението на Исус се обърнаха много хора към Бога.


Това не беше така. Всъшност повярваха само 11 души – учениците Му.

Лесно се отказваме от Господ Исус, ако не получим това, което искаме!
Много хора ги няма днес в Църквата поради тази причина.

Бог е много добър, но Той не е като нас хората!

Бог си цени Словото!
Библията казва, че Бог говори 2-3 пъти на сърцето на човека!

Ние не ценим думата!

Бог има огромни неща за този град, но не зависи само от Него!

„Всичко това, което искате човеците да направят на вас, правете го на тях.“

Това е най-трудната задача – Исус да промени света, да промени мисленето, ценностната система на хората.

Дяволът е винаги там, където е Бог и човекът.

Не може да живееш по един начин, а да очакваш съвсем други резултати!

Ще ти се случи това, което си сял!

Това, което мислиш, влияе пряко на това, какъв си ти!

Сатана цели отделянето на хората от Бога.
Той прави дълготрайна стратегия за това.

Вследствие на греха дойде проклятието.
Проклятие означава правото на дявола да се намесва в живота на хората.
Той прави живота ни много труден.

Бог ни разкрива в Библията как мисли дяволът.

Когато започнеш да търсиш Бог, Сатана ще започне да ти прави живота много тежък – може да те съкратят от работа, да дойде болест или нещо друго!

Мат 6:24

В прав текст Исус Христос каза, че има двама господари и че не може да слугувате и на двамата едновременно!

„Мамон“ означава „богът на този свят“.

Трябва да познаваме плановете на врага, за да може да имаме успех във войната.

Служител не се става чрез завършване на реномирано библейско училище!

Господ Исус дойде, за да ни промени мисленето.

Мат. 6:25 – Кой човек мисли по този начин?

Ние не мислим за същността на живота ни, мислим за вкуса.
Ние сме много по-вкусово отколкото качествено настроени.

Мат. 6:25-34 – Тук Исус ни дава принципите на Царството!

Езичник е човек без Бог.

Дяволът е крадец, той винаги ти взима!

Исус дава мир!
А светът не дава мир – дава притеснение и безпокойство.

Ефес. 4:17

Суетният ум е ум, който постоянно се занимава със земните неща.

Кол. 3 глава – „Мислете за горното, а не за земното.“

Ние сме просто едни проводници, наша отговорност е да държим проводника чист!

„Махни се зад Мене, Сатана! Ти си ми съблазън, защото мислиш за човешките неща.“

Петър беше хубав човек, но мисленето му не беше променено.

Дяволът може днес да се преправя на светъл ангел – може да го докара на вид, но не на качество!

Ефес. 4:17-20

Материалистичното/плътското ни мислене помрачава разума.

Колкото повече отдаваме ума си на материалните неща, толкова повече ставаме неадекватни за духовния свят!

Необходимо е да се упражняваме в благочестие.

Филип. 3:16

Това, което научаваме от Словото, трябва да го практикуваме.

Молитвата те приближава към Бога и те прави по-адекватен към духовния свят!

Не може плътският ум да те учи на духовните неща.

Исус дойде да освободи хората от греха, не от Римското робство!

„Той пострада и ни остави пример да вървим в Неговите стъпки.“

Чрез смърт се излиза от един свят и се влиза в другия!
Няма възкресение без смърт!

Не можеш да победиш Сатана никога, ако трепериш за кожата си!

Седрах, Месах и Авденаго в огнената пещ – тези хора устояха докрай!
Какъв беше резултатът?


Всички се поклониха на Бога!

Нашият Бог не можеш да Го контролираш!

Хората, които се покланят на чужди богове, всъщност се покланят на себе си.

„Отче наш…“

Бог е наш – колкото е мой, толкова е твой!

Ако искаш да ти се случи добро на теб, моли се на някой друг да му бъде добре.

Основата на молитвата е грижата за другите.

Молитвите, които Отец приема, не са егоистични!

„Отче, прости им, защото те не знаят какво правят.“


Дори в последната Си агония Исус не мислеше за Себе Си!

Исус не умря на кръста, Той умря в Гетсимания!

Невежеството идва от закоравяването на сърцето.
Закоравяването идва от плътското мислене.

„Сърцето се укрепва с благодат.“

Сладострастие е да ти е сладко като си изпълняваш плътските желания!


Тези неща воюват против душата ни.

Ако ние нямаме какво да разпъваме, тогава за какво освещение става въпрос?

Спри да мислиш както дяволът мисли, започни да мислиш както Исус мисли!

Ние трябва да се грижим за дух, душа и тяло.
Приоритетно е духът да държи всичко под контрол!

Както родителите контролират децата си, така ние трябва да държим плътта си под контрол!

Когато се научиш да контролираш плътта си, ще можеш да контролираш материята.

Обичаш ли плътта си, обичаш дявола!
Не можеш да изгониш демон, ако не си победил плътта си.

Исус се върна със силата на Духа от пустинята!

Докато ти не победиш в естественото, не можеш да победиш врага!

Не давай приоритет на плътта в живота си!

Единственият начин, по който дяволът контролира хората, е чрез тяхната необуздана плът!

Бог е любов, но Той е и огън пояждащ!

Победоносният живот се заключава в това да победи духът над плътта!

Ако искаме реални резултати, трябва да имаме реално поведение!

Когато вършим нередни неща в тайно, ние излагаме Бога пред целия духовен свят!

Трябва да сме истински!

Всеки един път, когато Бог ни говори, Той ни дава живот.

„Духът е който дава живот, плътта нищо не ползва.“

Когато Бог говори за живот, Той има предвид нещо по-различно от просто съществуване!

„Законът дойде чрез Мойсей, благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос.“

Нямаше пълнота в Закона – Исус дойде да го изпълни.

„Заповедта е свята, праведна, добра.“

Исус дойде, за да осмисли живота ни!

Ние се запознахме с Бог чрез Исус.

Исус ни даде невероятно задача: Вие служите за примирение на хората с Бога!

Законът в Стария завет беше като ограда.

Целта на Закона беше да ги пази до идването на Пастира.

Много от израилтяните живееха в страх от наказание.

Исус изведе хората Си от оградата и им каза да Го следват!

23 Псалом – Давид знае за какво говори, защото той самият е бил пастир.

Окончателен край няма, защото Бог е вечен.
Предстои скоро краят на периода на благодатта.

Преди 2000 г. дойде животът чрез Исус, а ние продължаваме просто да съществуваме.

Исус не дойде да направи твоето съществуване по-добро!

Във времето на Исус всички очакваха Месията.
Но хората имаха представа за Месия, който ще ги освободи от Римското робство.
Днес не е по-различно.

Гръцката същност на покаянието е промяна на мисленето, юдейската – промяна на поведението.

Йоан Кръстител беше първият, който започна да говори за Небесното царство.

Месията дойде, за да ги въведе в един нов живот!

Много пъти имаме впечатлението, че чрез служението на Исус се обърнаха много хора към Бога.


Това не беше така. Всъшност повярваха само 11 души – учениците Му.

Лесно се отказваме от Господ Исус, ако не получим това, което искаме!
Много хора ги няма днес в Църквата поради тази причина.

Бог е много добър, но Той не е като нас хората!

Бог си цени Словото!
Библията казва, че Бог говори 2-3 пъти на сърцето на човека!

Ние не ценим думата!

Бог има огромни неща за този град, но не зависи само от Него!

„Всичко това, което искате човеците да направят на вас, правете го на тях.“

Това е най-трудната задача – Исус да промени света, да промени мисленето, ценностната система на хората.

Дяволът е винаги там, където е Бог и човекът.

Не може да живееш по един начин, а да очакваш съвсем други резултати!

Ще ти се случи това, което си сял!

Това, което мислиш, влияе пряко на това, какъв си ти!

Сатана цели отделянето на хората от Бога.
Той прави дълготрайна стратегия за това.

Вследствие на греха дойде проклятието.
Проклятие означава правото на дявола да се намесва в живота на хората.
Той прави живота ни много труден.

Бог ни разкрива в Библията как мисли дяволът.

Когато започнеш да търсиш Бог, Сатана ще започне да ти прави живота много тежък – може да те съкратят от работа, да дойде болест или нещо друго!

Мат 6:24

В прав текст Исус Христос каза, че има двама господари и че не може да слугувате и на двамата едновременно!

„Мамон“ означава „богът на този свят“.

Трябва да познаваме плановете на врага, за да може да имаме успех във войната.

Служител не се става чрез завършване на реномирано библейско училище!

Господ Исус дойде, за да ни промени мисленето.

Мат. 6:25 – Кой човек мисли по този начин?

Ние не мислим за същността на живота ни, мислим за вкуса.
Ние сме много по-вкусово отколкото качествено настроени.

Мат. 6:25-34 – Тук Исус ни дава принципите на Царството!

Езичник е човек без Бог.

Дяволът е крадец, той винаги ти взима!

Исус дава мир!
А светът не дава мир – дава притеснение и безпокойство.

Ефес. 4:17

Суетният ум е ум, който постоянно се занимава със земните неща.

Кол. 3 глава – „Мислете за горното, а не за земното.“

Ние сме просто едни проводници, наша отговорност е да държим проводника чист!

„Махни се зад Мене, Сатана! Ти си ми съблазън, защото мислиш за човешките неща.“

Петър беше хубав човек, но мисленето му не беше променено.

Дяволът може днес да се преправя на светъл ангел – може да го докара на вид, но не на качество!

Ефес. 4:17-20

Материалистичното/плътското ни мислене помрачава разума.

Колкото повече отдаваме ума си на материалните неща, толкова повече ставаме неадекватни за духовния свят!

Необходимо е да се упражняваме в благочестие.

Филип. 3:16

Това, което научаваме от Словото, трябва да го практикуваме.

Молитвата те приближава към Бога и те прави по-адекватен към духовния свят!

Не може плътският ум да те учи на духовните неща.

Исус дойде да освободи хората от греха, не от Римското робство!

„Той пострада и ни остави пример да вървим в Неговите стъпки.“

Чрез смърт се излиза от един свят и се влиза в другия!
Няма възкресение без смърт!

Не можеш да победиш Сатана никога, ако трепериш за кожата си!

Седрах, Месах и Авденаго в огнената пещ – тези хора устояха докрай!
Какъв беше резултатът?


Всички се поклониха на Бога!

Нашият Бог не можеш да Го контролираш!

Хората, които се покланят на чужди богове, всъщност се покланят на себе си.

„Отче наш…“

Бог е наш – колкото е мой, толкова е твой!

Ако искаш да ти се случи добро на теб, моли се на някой друг да му бъде добре.

Основата на молитвата е грижата за другите.

Молитвите, които Отец приема, не са егоистични!

„Отче, прости им, защото те не знаят какво правят.“


Дори в последната Си агония Исус не мислеше за Себе Си!

Исус не умря на кръста, Той умря в Гетсимания!

Невежеството идва от закоравяването на сърцето.
Закоравяването идва от плътското мислене.

„Сърцето се укрепва с благодат.“

Сладострастие е да ти е сладко като си изпълняваш плътските желания!


Тези неща воюват против душата ни.

Ако ние нямаме какво да разпъваме, тогава за какво освещение става въпрос?

Спри да мислиш както дяволът мисли, започни да мислиш както Исус мисли!

Ние трябва да се грижим за дух, душа и тяло.
Приоритетно е духът да държи всичко под контрол!

Както родителите контролират децата си, така ние трябва да държим плътта си под контрол!

Когато се научиш да контролираш плътта си, ще можеш да контролираш материята.

Обичаш ли плътта си, обичаш дявола!
Не можеш да изгониш демон, ако не си победил плътта си.

Исус се върна със силата на Духа от пустинята!

Докато ти не победиш в естественото, не можеш да победиш врага!

Не давай приоритет на плътта в живота си!

Единственият начин, по който дяволът контролира хората, е чрез тяхната необуздана плът!

Бог е любов, но Той е и огън пояждащ!

Победоносният живот се заключава в това да победи духът над плътта!

Ако искаме реални резултати, трябва да имаме реално поведение!

Когато вършим нередни неща в тайно, ние излагаме Бога пред целия духовен свят!

Трябва да сме истински!

Share this: