Какъв дом ще построите за Мен?

Какъв дом ще построите за Мен?

-Днес ние прибягваме при Исус като в прибежищен град.

*Истината трябва да влезе вътре в нас, за да извърши функцията си.
Това го прави само Святият Дух.

-Предстои ни сватба!
Ще празнуваме заедно с Господа!

-Църквата се роди от кръв и вода – Слово и Дух. Водата е символ на Словото, а кръвта е символ на Духа.
Духът кацна на рамото на Исус – Святият Дух кацна на рамото на Словото.

*Без Словото Святият Дух не работи!
Той не е тук, за да задоволи нашите емоционални нужди.
Отец дава идеята, изговаря я.
Исус е Самото Слово и отива (Пс. 107:20), а Святият Дух го извършва.
Примери:

а) Отец иска лампата да светне, Исус натиска ключа, а Святият Дух е електричеството.

б) Отец казва „да създадем човека“, Исус оформя човека, а Святият Дух направи човека жив (след дъха човекът „стана жива душа“).

-Църквата расте на етапи както човека.
Бог я чака да озрее,защото никой не взима дете за жена.
Нямаме нужда да се връщаме в Ранната църква, защото днес идва едно ново време от Бога.

-В Кана Галилейска измиха делвите (6 пръстни делви).
Водата е да ги измият отвън, а Святият Дух ни измива отвътре.
Днес Святият Дух превръща водата във вино в нас.

*Колкото повече време прекарваш със Словото, толкова повече място даваш на Святия Дух да действа.

Исая 66:1-5

Д. А. 7:49 – Ние трябва да съградим дом, в който Святият Дух да си почива, както си почина на Исус. – > Битие 8:10-12 – Святият Дух не каца, не си почива навсякъде.
Исая 66:2 – тук Святият Дух ще си почива.

-Помазанието ни привлича.
Сунамката беше богата, но поиска да задържи Елисей не заради нещо материално, а заради помазанието.

*Бог не иска да чуе нуждата ти, а да види вярата и мотива ти.

-Самуил беше „малкият Самуил“, който се учеше на Словото; Исус преди да стане Христос се учеше на Словото като 12 годишно дете.

Евреи 5:8

Исая 66:2 (втората част на стиха)-3

-Ние сме във време, в което нямаме време да се подготвяме.

*БОГ ИСКА ДА СМЕ АДЕКВАТНИ КЪМ ВРЕМЕТО, В КОЕТО ЖИВЕЕМ!
АКО НЕ СИ ТРЕНИРАН, ЕКИПИРОВКАТА НЯМА ДА ТИ СВЪРШИ РАБОТА!

-БОГ ИСКА ПЪРВО ДА БЪДЕМ СМИРЕНИ ДУХОМ, ЗА ДА СМЕ СМИРЕНИ И ДА МОЖЕМ ДА ПРИЕМАМЕ СЛОВОТО!!

*Трябва да осиромашеем вътрешно – това значи да се очистим -> Филип. 3:7 – Павел трябваше да обеднее, за да се освободи от багажа и да приема.

Филип. 3:8

*Знанието се счита за придобивка.
Не преяждай от информация -> Лука 21:34

-Придобивки за нас са наши неща, които може и да са наистина незначителни, но за нас са скъпоценни.

-Информационна война! Дотяга на сърцата ни от информация, придобивки, А НИЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ СРАВНИ КАТО СТОЙНОСТ С ПОЗНАВАНЕТО НА БОГА!!!!!!!

-Има неща, до които се допираме и оскверняват вътрешния ни човек. -> Йоан 13:10 – краката имат съприкосновение със земята.
Ако задържим греха (не се очистим от греха чрез кръвта на Исус), той си остава->Йоан 20:23

*В Стария Завет нечисти материални неща оскверняваха човек чрез контакт с тях, а в Новия Завет това, което ни осквернява е духовно, а не материално (думи, мисли, музика и др.).

-Исая 66:3 – Бог показва, че вижда мотивите.
Жертвите с неправилния мотив са мерзост пред Него.
Те вършеха неща уж благочестиво, а бяха лицемерни.
Вървяха по пътищата си (идолите си).

*НИЕ МОЖЕМ ДА ОБИЧАМЕ, ЗАЩОТО БОГ ИЗЛЯ ЛЮБОВТА СИ ЧРЕЗ СВЯТИЯ СИ ДУХ-> Рим. 5:5

*Днес НИЕ СМЕ СИ ИДОЛИ – СЕБЕЦЕНТРИЧНИ И СЕБЕЛЮБИВИ.
КОГАТО ЧОВЕК НЕ Е СЪКРУШЕН ПРЕД БОГА, ТОЙ Е СЕБЕЦЕНТРИЧЕН!!!!
ЗАЩОТО В СЪКРУШЕНИЕТО СИ ТОЙ ВИЖДА КОЛКО НЕМОЩЕН Е И ТИЧА КЪМ БОГА, ЗАЩОТО ГО ОБИЧА, А НЕ ЗАЩОТО БОГ ЩЕ ГО ИЗЦЕЛИ, СНАБДИ И ДР.!!!!
Ти пускаш телевизията, тя не те вика, не се пуска и гледа сама.

*ВСЯКО НЕЩО, КОЕТО ТЕ КАРА ДА СЕ САМОИЗВИСЯВАШ И ОБЛАЖАВАШ И СЪРЦЕТО ТИ Е ВЪРЗАНО ЗА НЕГО, ТЕ ПРАВИ ТВОЙ СОБСТВЕН ИДОЛ.

-КАКЪВ ДОМ ЩЕ СЪГРАДИМ НА БОГА?!

-Коренът на дървото е под земята, където не се вижда, но плодовете се виждат.
Нашият корен е поклонение.
ЖИВОТ НА ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД БОГА! -> Мат. 4:10

-Поклонението се превръща в начин на мислене и начин на живот както веществата по стъблото.

-СЛОВОТО НИ ОТВАРЯ ОЧИТЕ – ИСТОРИЯТА ЗА ИСУС И ДВАМАТА ПЪТНИЦИ КЪМ ЕМАУС.

*Едно е словото да е с теб и да е в теб.
Едно е водата да те мие отвън, а виното да е вътре в теб.

-Чрез Словото ние привличаме Святия Дух.

-Ние търсим проявленията, а не Личността!

-„Вие искате сексуални отношения с Мен. Вие искате преживявания, удоволствия, а не зачатие“.
ЗАЧАТИЕТО СТАВА ЧРЕЗ СЛОВОТО!

-Бог иска сърце на сиромах, съкрушено духом – сърце, което казва „Аз нямам нищо освен Теб, ела и ме напълни със Себе Си, защото Ти единствен си скъпоценен за мен!“

-Плаща се цена! ИСУС НЕ Е ЕВТИН!

-Трябва да търсим Словото като скрито съкровище.

-Словото е скъпоценност.
Не може просто „цък-цък“ и „Аз ще слушам Словото у дома! Няма да ходя на църква!“
НЕ УМАЛОВАЖАВАЙ БОЖИЕТО СЛОВО!!!!!

-Словото, което е пълно с живот, ще привлече хората, а не удобствата.

-Днес знанията ни са придобити чрез чужди откровения (животопроменящо Слово), а не от лични.
Когато се трудиш за нещо, ти го цениш повече.
Виждаш как Бог ТИ дава мъдрост, знание, пророчество и т.н.

-Любовта към Бога ли те движи или ти се движиш?

*ИСУС ПЛАТИ ТАКАВА ВИСОКА ЦЕНА, ЗА ДА СЛУШАМЕ СЛОВОТО, ДА ИМАМЕ СВЯТИЯ ДУХ, ДА ИМАМЕ СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ТРОНА, ДА ИМАМЕ СЕМЕЙСТВО В БОГА!

*ЗА ДА БЪДЕМ ЗАВЕДЕНИ В ПУСТИНЯТА И ДА БЪДЕМ ИЗПЪЛНЕНИ СЪС СИЛАТА НА СВЯТИЯ ДУХ, ПЪРВО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПРАЗНИМ ОТ СЕБЕ СИ!

-Трябва да сме актуални с духовния свят, а не с този свят!

-Обрежи ума си, сърцето си, устата си.

Освободи се, за да се изпълваш със Словото и да вършиш Божиите дела!

-Днес ние прибягваме при Исус като в прибежищен град.

*Истината трябва да влезе вътре в нас, за да извърши функцията си.
Това го прави само Святият Дух.

-Предстои ни сватба!
Ще празнуваме заедно с Господа!

-Църквата се роди от кръв и вода – Слово и Дух. Водата е символ на Словото, а кръвта е символ на Духа.
Духът кацна на рамото на Исус – Святият Дух кацна на рамото на Словото.

*Без Словото Святият Дух не работи!
Той не е тук, за да задоволи нашите емоционални нужди.
Отец дава идеята, изговаря я.
Исус е Самото Слово и отива (Пс. 107:20), а Святият Дух го извършва.
Примери:

а) Отец иска лампата да светне, Исус натиска ключа, а Святият Дух е електричеството.

б) Отец казва „да създадем човека“, Исус оформя човека, а Святият Дух направи човека жив (след дъха човекът „стана жива душа“).

-Църквата расте на етапи както човека.
Бог я чака да озрее,защото никой не взима дете за жена.
Нямаме нужда да се връщаме в Ранната църква, защото днес идва едно ново време от Бога.

-В Кана Галилейска измиха делвите (6 пръстни делви).
Водата е да ги измият отвън, а Святият Дух ни измива отвътре.
Днес Святият Дух превръща водата във вино в нас.

*Колкото повече време прекарваш със Словото, толкова повече място даваш на Святия Дух да действа.

Исая 66:1-5

Д. А. 7:49 – Ние трябва да съградим дом, в който Святият Дух да си почива, както си почина на Исус. – > Битие 8:10-12 – Святият Дух не каца, не си почива навсякъде.
Исая 66:2 – тук Святият Дух ще си почива.

-Помазанието ни привлича.
Сунамката беше богата, но поиска да задържи Елисей не заради нещо материално, а заради помазанието.

*Бог не иска да чуе нуждата ти, а да види вярата и мотива ти.

-Самуил беше „малкият Самуил“, който се учеше на Словото; Исус преди да стане Христос се учеше на Словото като 12 годишно дете.

Евреи 5:8

Исая 66:2 (втората част на стиха)-3

-Ние сме във време, в което нямаме време да се подготвяме.

*БОГ ИСКА ДА СМЕ АДЕКВАТНИ КЪМ ВРЕМЕТО, В КОЕТО ЖИВЕЕМ!
АКО НЕ СИ ТРЕНИРАН, ЕКИПИРОВКАТА НЯМА ДА ТИ СВЪРШИ РАБОТА!

-БОГ ИСКА ПЪРВО ДА БЪДЕМ СМИРЕНИ ДУХОМ, ЗА ДА СМЕ СМИРЕНИ И ДА МОЖЕМ ДА ПРИЕМАМЕ СЛОВОТО!!

*Трябва да осиромашеем вътрешно – това значи да се очистим -> Филип. 3:7 – Павел трябваше да обеднее, за да се освободи от багажа и да приема.

Филип. 3:8

*Знанието се счита за придобивка.
Не преяждай от информация -> Лука 21:34

-Придобивки за нас са наши неща, които може и да са наистина незначителни, но за нас са скъпоценни.

-Информационна война! Дотяга на сърцата ни от информация, придобивки, А НИЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ СРАВНИ КАТО СТОЙНОСТ С ПОЗНАВАНЕТО НА БОГА!!!!!!!

-Има неща, до които се допираме и оскверняват вътрешния ни човек. -> Йоан 13:10 – краката имат съприкосновение със земята.
Ако задържим греха (не се очистим от греха чрез кръвта на Исус), той си остава->Йоан 20:23

*В Стария Завет нечисти материални неща оскверняваха човек чрез контакт с тях, а в Новия Завет това, което ни осквернява е духовно, а не материално (думи, мисли, музика и др.).

-Исая 66:3 – Бог показва, че вижда мотивите.
Жертвите с неправилния мотив са мерзост пред Него.
Те вършеха неща уж благочестиво, а бяха лицемерни.
Вървяха по пътищата си (идолите си).

*НИЕ МОЖЕМ ДА ОБИЧАМЕ, ЗАЩОТО БОГ ИЗЛЯ ЛЮБОВТА СИ ЧРЕЗ СВЯТИЯ СИ ДУХ-> Рим. 5:5

*Днес НИЕ СМЕ СИ ИДОЛИ – СЕБЕЦЕНТРИЧНИ И СЕБЕЛЮБИВИ.
КОГАТО ЧОВЕК НЕ Е СЪКРУШЕН ПРЕД БОГА, ТОЙ Е СЕБЕЦЕНТРИЧЕН!!!!
ЗАЩОТО В СЪКРУШЕНИЕТО СИ ТОЙ ВИЖДА КОЛКО НЕМОЩЕН Е И ТИЧА КЪМ БОГА, ЗАЩОТО ГО ОБИЧА, А НЕ ЗАЩОТО БОГ ЩЕ ГО ИЗЦЕЛИ, СНАБДИ И ДР.!!!!
Ти пускаш телевизията, тя не те вика, не се пуска и гледа сама.

*ВСЯКО НЕЩО, КОЕТО ТЕ КАРА ДА СЕ САМОИЗВИСЯВАШ И ОБЛАЖАВАШ И СЪРЦЕТО ТИ Е ВЪРЗАНО ЗА НЕГО, ТЕ ПРАВИ ТВОЙ СОБСТВЕН ИДОЛ.

-КАКЪВ ДОМ ЩЕ СЪГРАДИМ НА БОГА?!

-Коренът на дървото е под земята, където не се вижда, но плодовете се виждат.
Нашият корен е поклонение.
ЖИВОТ НА ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД БОГА! -> Мат. 4:10

-Поклонението се превръща в начин на мислене и начин на живот както веществата по стъблото.

-СЛОВОТО НИ ОТВАРЯ ОЧИТЕ – ИСТОРИЯТА ЗА ИСУС И ДВАМАТА ПЪТНИЦИ КЪМ ЕМАУС.

*Едно е словото да е с теб и да е в теб.
Едно е водата да те мие отвън, а виното да е вътре в теб.

-Чрез Словото ние привличаме Святия Дух.

-Ние търсим проявленията, а не Личността!

-„Вие искате сексуални отношения с Мен. Вие искате преживявания, удоволствия, а не зачатие“.
ЗАЧАТИЕТО СТАВА ЧРЕЗ СЛОВОТО!

-Бог иска сърце на сиромах, съкрушено духом – сърце, което казва „Аз нямам нищо освен Теб, ела и ме напълни със Себе Си, защото Ти единствен си скъпоценен за мен!“

-Плаща се цена! ИСУС НЕ Е ЕВТИН!

-Трябва да търсим Словото като скрито съкровище.

-Словото е скъпоценност.
Не може просто „цък-цък“ и „Аз ще слушам Словото у дома! Няма да ходя на църква!“
НЕ УМАЛОВАЖАВАЙ БОЖИЕТО СЛОВО!!!!!

-Словото, което е пълно с живот, ще привлече хората, а не удобствата.

-Днес знанията ни са придобити чрез чужди откровения (животопроменящо Слово), а не от лични.
Когато се трудиш за нещо, ти го цениш повече.
Виждаш как Бог ТИ дава мъдрост, знание, пророчество и т.н.

-Любовта към Бога ли те движи или ти се движиш?

*ИСУС ПЛАТИ ТАКАВА ВИСОКА ЦЕНА, ЗА ДА СЛУШАМЕ СЛОВОТО, ДА ИМАМЕ СВЯТИЯ ДУХ, ДА ИМАМЕ СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ТРОНА, ДА ИМАМЕ СЕМЕЙСТВО В БОГА!

*ЗА ДА БЪДЕМ ЗАВЕДЕНИ В ПУСТИНЯТА И ДА БЪДЕМ ИЗПЪЛНЕНИ СЪС СИЛАТА НА СВЯТИЯ ДУХ, ПЪРВО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПРАЗНИМ ОТ СЕБЕ СИ!

-Трябва да сме актуални с духовния свят, а не с този свят!

-Обрежи ума си, сърцето си, устата си.

Освободи се, за да се изпълваш със Словото и да вършиш Божиите дела!

Share this: