Полагане на основата – част IX (Учение за полагане на ръце)