Почитай Христос като Господ в сърцето си

Почитай Христос като Господ в сърцето си

Бог заслужава да бъде почитан!

1 Петър 3:15-18

Да почиташ някого означава да го издигнеш – винаги да му даваш превъзходство.

Днес се е превърнало в някаква норма хората да се надговарят.

Ние сме призовани да бъдем ефективни именно в благовестието!

Святостта и благовестието са две страни на християнския живот.

„Ако ние знаем да правим добро и не го правим, грях е.“

Ако ние се опитваме да оборваме човека (при благовестването), няма да успеем.

Подхождай към човека (невярващ) с почит / не с превъзходство!

Ако човекът усети от наша страна уважение/желание и го изслушваме повече отколкото говорим, има много по-голям шанс човекът да чуе това, което казваме!

Всеки човек търси каква е „файдата“ в нещо.

Ние носим в себе си една Личност – това е нашата кауза.

Защо ако (при благовестването) мотивите ни са чисти, удряме на камък?

Виждал съм пробив (при благовестието), когато се заинтересувам за човека!

Ако човекът си отвори сърцето, той може да приеме Словото.

Ние действаме чрез Духа на Бога.

Езек. 28 – музиката е била създадена за Луцифер, за да се покланя на Бог

Помазанието е свръхестествена способност да правиш нещо, което естествено не можеш.

Божият Дух работи най-напред вътре в нас.

1 Петър 3:15

Лошо е ние да искаме да управляваме Божията сила.

Вместо аз да се опитвам да върша нещо чрез Божия Дух, аз по-скоро трябва да искам да се смирявам пред Бога и да Го почитам!

Примерът със Симон магьосника (от Деян. на Апост.)

Когато аз почитам Бога и се предавам на Него, Той ще докосва хора чрез мен, защото Той не иска никой да погине!

Много хора искат да имитират някой служител, за да станат известни.

Много хора поради много голямата си „заетост“ (в служението), нямат време за Самия Исус!

Бог избира долните и презрените неща, за да посрами мъдрите!

Можеш да бъдеш в едно тихо и непопулярно служение и да бъдеш много по-плодоносен за Царството отколкото някой, който има популярно служение.

Да почиташ означава винаги да даваш първото място на някого.

И двете естества в нас искат да се изявяват.

Да бъдем смирени и пълни с любов е наша отговорност.

Много християни нямат добър духовен живот, защото не са поели отговорност за него.

Нищо не ни липсва!
Ако аз живея в липса, това означава, че аз не съм положил усилие да приема тези неща!

Ако днес е последният ти ден на тази земя, какво ще направиш?

Ние казваме „в неделя аз идвам да почета Бога“, а какво правиш през останалото време?

Ако ти отделиш внимание на нещо скъпоценно, ти ще получиш нещо скъпоценно!

„Всичкото, каквото искате да ви се прави, правете на човеците.“

От Господа ще пожънем чрез хората!

Ако искам прошка, трябва да посея прошка!

Никой не жъне преди да е посял.

Искаш ли здраве, тогава дай здравето си на Господа!
Искаш ли пари, тогава дай парите си на Господа!

Всеки път, когато човек започне концентрирано да търси Бога, дяволът ще иска да му попречи!

„Съпротивете се на дявола, стоейки твърди във вярата.“
Да стоиш твърдо във вярата означава да уповаваш винаги на Словото!

Днес Святият Дух почива върху Църквата.
Свободен ли е Святият Дух в твоя живот?

Ти знаеш дали Бог е доволен от теб или не!
Няма значение да се водим от хора!
Има значение какво казва Бог!
Когато търсиш Бог, усещаш ли Неговото присъствие и Словото Му оживява ли в теб?

„Искаш най-доброто – тогава ти даваш ли най-доброто?“

Излъжеш ли някого, ти ще бъдеш излъган.
Дяволът не можеш да го излъжеш!

Ако аз почитам Христа в сърцето си като Господ, тогава Неговата почит ще се изрази в много повече неща отколкото мога да си представя!

Когато ти отидеш при някой човек, отиди с правилното отношение!

„Всичко, което вършиш словом или делом, върши го в името на Исус Христос.“
Бог се прославя, когато почитаме Неговия Син!

В нашите очи изпадналите хора са скъпоценни!

„Ние проповядваме мъдрост между зрелите.“

Аз и Господа – едно сме!

Когато ние се съединяваме с Господ Исус, Неговите неща стават наши!

Всички (по онова време) знаеха, че Данаил имаше превъзходен дух – но те виждаха всъщност Бог в него!

„Когато Го хулеха, с хула не отвръщаше.“

„Ако някой докосва нас, той докосва зеницата на окото на Господа.“

Защо, когато те хвалят, не отдадеш всичко на Господа?

Нещата опират до съзнанието за Бога!

Йоан 15:1-8
Господ Исус казва „Аз и Моето Слово сме едно.“

„Всичко ние сме едно Тяло и части един на друг.“

Исус казва „Отец Ми е земеделецът. Лозата сме Аз и вие.“

Когато пръчката е отрязана, соковете вече не протичат там – Святият Дух вече не действа там.

Плътта не иска това, което духът прави.
Плътта може да ти прекъсне връзката с духа.
Когато ние сме много повече плътско настроени и слушаме Словото, То не ни променя – само се складира в ума!

Много хора прекъсват връзката с Духа, защото не почитат Словото!

„Почитай със сърцето си Исус като Господ.“
Почитай Словото, защото То е Господ!

Даваме ли на Словото най-доброто си време (през деня)?

Не можеш да приемаш Словото, когато си обременен.

Марк 11:24

Евреи 1:14

Отново аз осъзнах колко сме зависими от Бога!

Да го преживяш Словото е съвсем различно нещо от това да си мислиш за Него.

Или Словото ще има авторитет в живота ти през цялото време, или То няма да работи за теб, дори когато искаш!

Историята за вярата на римския стотник

Стотникът осъзнаваше, че Господ Исус не прави нищо без да Му каже Отец.

Когато съвестта ти е чиста, това означава, че вътрешният ти човек не върши нищо нередно пред Бога.

1 Петър 3:15-16
Човек върши нещо нередно, когато има наредба, която да нарушава.

Когато ти нарушаваш наредбите на Словото, съвестта ти ще бъде изобличена.

„Поради вас се хули Божието име.“

Мирът и хармонията вътре в нас идват само от правилната позиция на Словото в нас!

„Подчинявайте се един на друг в страх от Христа.“

Не можем да благовестваме, когато нещата вътре в нас не са наред, защото ние не сме почели Христос като Господ в сърцата ни/Божието Слово не е авторитет в нас!

Пс. 1
Дърветата живеят дълго.

Когато говориш с някого, самото страхопочитание към Бога ще се пренесе върху човека!

При Господ Исус нямаше празно!

Отец винаги слушаше Исус, защото Исус винаги слушаше Отец!

Теб трябва да те интересува дали ти вършиш това, което трябва!

„Бог знае думата преди да е излязла от устата.“
В молитва не трябва да обясняваме цялостната картина.

Ние трябва да се занимаваме с нашето отношение към Него!

Божието присъствие прави разликата!

Когато ти си пълен с други неща, ти не Го усещаш Божието присъствие.

Ако ние постоянно се занимаваме с тези неща (житейски грижи), ние не даваме авторитет на Божието Слово.

Когато съвестта ти не е наред, ти не можеш да имаш мир.

Бог иска най-доброто, за да ни даде най-доброто!

Историята за Авраам и жертвата на сина му

В сина му Исаак беше концентрирано цялото му бъдеще.

Когато ти не си простил, не може Словото да пробие вътре в теб!

Когато духът ти е затворник, той не може да общува със Святия Дух!

Евреи 12:1-3

„Спускам се към прицелната точка на горното от Бога призвание в Христос.“

Бог заслужава да бъде почитан!

1 Петър 3:15-18

Да почиташ някого означава да го издигнеш – винаги да му даваш превъзходство.

Днес се е превърнало в някаква норма хората да се надговарят.

Ние сме призовани да бъдем ефективни именно в благовестието!

Святостта и благовестието са две страни на християнския живот.

„Ако ние знаем да правим добро и не го правим, грях е.“

Ако ние се опитваме да оборваме човека (при благовестването), няма да успеем.

Подхождай към човека (невярващ) с почит / не с превъзходство!

Ако човекът усети от наша страна уважение/желание и го изслушваме повече отколкото говорим, има много по-голям шанс човекът да чуе това, което казваме!

Всеки човек търси каква е „файдата“ в нещо.

Ние носим в себе си една Личност – това е нашата кауза.

Защо ако (при благовестването) мотивите ни са чисти, удряме на камък?

Виждал съм пробив (при благовестието), когато се заинтересувам за човека!

Ако човекът си отвори сърцето, той може да приеме Словото.

Ние действаме чрез Духа на Бога.

Езек. 28 – музиката е била създадена за Луцифер, за да се покланя на Бог

Помазанието е свръхестествена способност да правиш нещо, което естествено не можеш.

Божият Дух работи най-напред вътре в нас.

1 Петър 3:15

Лошо е ние да искаме да управляваме Божията сила.

Вместо аз да се опитвам да върша нещо чрез Божия Дух, аз по-скоро трябва да искам да се смирявам пред Бога и да Го почитам!

Примерът със Симон магьосника (от Деян. на Апост.)

Когато аз почитам Бога и се предавам на Него, Той ще докосва хора чрез мен, защото Той не иска никой да погине!

Много хора искат да имитират някой служител, за да станат известни.

Много хора поради много голямата си „заетост“ (в служението), нямат време за Самия Исус!

Бог избира долните и презрените неща, за да посрами мъдрите!

Можеш да бъдеш в едно тихо и непопулярно служение и да бъдеш много по-плодоносен за Царството отколкото някой, който има популярно служение.

Да почиташ означава винаги да даваш първото място на някого.

И двете естества в нас искат да се изявяват.

Да бъдем смирени и пълни с любов е наша отговорност.

Много християни нямат добър духовен живот, защото не са поели отговорност за него.

Нищо не ни липсва!
Ако аз живея в липса, това означава, че аз не съм положил усилие да приема тези неща!

Ако днес е последният ти ден на тази земя, какво ще направиш?

Ние казваме „в неделя аз идвам да почета Бога“, а какво правиш през останалото време?

Ако ти отделиш внимание на нещо скъпоценно, ти ще получиш нещо скъпоценно!

„Всичкото, каквото искате да ви се прави, правете на човеците.“

От Господа ще пожънем чрез хората!

Ако искам прошка, трябва да посея прошка!

Никой не жъне преди да е посял.

Искаш ли здраве, тогава дай здравето си на Господа!
Искаш ли пари, тогава дай парите си на Господа!

Всеки път, когато човек започне концентрирано да търси Бога, дяволът ще иска да му попречи!

„Съпротивете се на дявола, стоейки твърди във вярата.“
Да стоиш твърдо във вярата означава да уповаваш винаги на Словото!

Днес Святият Дух почива върху Църквата.
Свободен ли е Святият Дух в твоя живот?

Ти знаеш дали Бог е доволен от теб или не!
Няма значение да се водим от хора!
Има значение какво казва Бог!
Когато търсиш Бог, усещаш ли Неговото присъствие и Словото Му оживява ли в теб?

„Искаш най-доброто – тогава ти даваш ли най-доброто?“

Излъжеш ли някого, ти ще бъдеш излъган.
Дяволът не можеш да го излъжеш!

Ако аз почитам Христа в сърцето си като Господ, тогава Неговата почит ще се изрази в много повече неща отколкото мога да си представя!

Когато ти отидеш при някой човек, отиди с правилното отношение!

„Всичко, което вършиш словом или делом, върши го в името на Исус Христос.“
Бог се прославя, когато почитаме Неговия Син!

В нашите очи изпадналите хора са скъпоценни!

„Ние проповядваме мъдрост между зрелите.“

Аз и Господа – едно сме!

Когато ние се съединяваме с Господ Исус, Неговите неща стават наши!

Всички (по онова време) знаеха, че Данаил имаше превъзходен дух – но те виждаха всъщност Бог в него!

„Когато Го хулеха, с хула не отвръщаше.“

„Ако някой докосва нас, той докосва зеницата на окото на Господа.“

Защо, когато те хвалят, не отдадеш всичко на Господа?

Нещата опират до съзнанието за Бога!

Йоан 15:1-8
Господ Исус казва „Аз и Моето Слово сме едно.“

„Всичко ние сме едно Тяло и части един на друг.“

Исус казва „Отец Ми е земеделецът. Лозата сме Аз и вие.“

Когато пръчката е отрязана, соковете вече не протичат там – Святият Дух вече не действа там.

Плътта не иска това, което духът прави.
Плътта може да ти прекъсне връзката с духа.
Когато ние сме много повече плътско настроени и слушаме Словото, То не ни променя – само се складира в ума!

Много хора прекъсват връзката с Духа, защото не почитат Словото!

„Почитай със сърцето си Исус като Господ.“
Почитай Словото, защото То е Господ!

Даваме ли на Словото най-доброто си време (през деня)?

Не можеш да приемаш Словото, когато си обременен.

Марк 11:24

Евреи 1:14

Отново аз осъзнах колко сме зависими от Бога!

Да го преживяш Словото е съвсем различно нещо от това да си мислиш за Него.

Или Словото ще има авторитет в живота ти през цялото време, или То няма да работи за теб, дори когато искаш!

Историята за вярата на римския стотник

Стотникът осъзнаваше, че Господ Исус не прави нищо без да Му каже Отец.

Когато съвестта ти е чиста, това означава, че вътрешният ти човек не върши нищо нередно пред Бога.

1 Петър 3:15-16
Човек върши нещо нередно, когато има наредба, която да нарушава.

Когато ти нарушаваш наредбите на Словото, съвестта ти ще бъде изобличена.

„Поради вас се хули Божието име.“

Мирът и хармонията вътре в нас идват само от правилната позиция на Словото в нас!

„Подчинявайте се един на друг в страх от Христа.“

Не можем да благовестваме, когато нещата вътре в нас не са наред, защото ние не сме почели Христос като Господ в сърцата ни/Божието Слово не е авторитет в нас!

Пс. 1
Дърветата живеят дълго.

Когато говориш с някого, самото страхопочитание към Бога ще се пренесе върху човека!

При Господ Исус нямаше празно!

Отец винаги слушаше Исус, защото Исус винаги слушаше Отец!

Теб трябва да те интересува дали ти вършиш това, което трябва!

„Бог знае думата преди да е излязла от устата.“
В молитва не трябва да обясняваме цялостната картина.

Ние трябва да се занимаваме с нашето отношение към Него!

Божието присъствие прави разликата!

Когато ти си пълен с други неща, ти не Го усещаш Божието присъствие.

Ако ние постоянно се занимаваме с тези неща (житейски грижи), ние не даваме авторитет на Божието Слово.

Когато съвестта ти не е наред, ти не можеш да имаш мир.

Бог иска най-доброто, за да ни даде най-доброто!

Историята за Авраам и жертвата на сина му

В сина му Исаак беше концентрирано цялото му бъдеще.

Когато ти не си простил, не може Словото да пробие вътре в теб!

Когато духът ти е затворник, той не може да общува със Святия Дух!

Евреи 12:1-3

„Спускам се към прицелната точка на горното от Бога призвание в Христос.“

Share this: