Преминаване в друго Царство

Преминаване в друго Царство

Винаги Бог има с какво да ни изненада.
Да имаме винаги добро очакване от Бога.

Всичко, което ни е необходимо, Той го е направил вече!

Ние самите предразполагаме създаването на определени обстоятелства в живота ни.

Ние трябва да гледаме на успеха, свързано с това, което Господ казва.

Евреи 12:1-2

Евреи 11:24-27
На 40-годишна възраст на Мойсей му дойде на сърце да посети своите събратя.
Като наблюдаваше, че се бият египтянина и израелтянина, Мойсей виждаше битката вътре в себе си – кой е той всъщност.

Подобно е и при нас вярващите – ние трябва да решим кой сме, да се самоопределим!

Да бъдеш спасен означава да смениш своята самоличност – преминаваш от едно царство в друго.

Авраам като чу Божия глас веднага се покори – явно не беше чувал Господа за първи път.

Не е толкова просто да напуснеш обкръжаващата атмосфера.

Господ иска ние да променим изцяло нашия живот.

Има и духовни, и душевни връзки, които трябва да бъдат прекъснати, ако искаме промяна.

Като повярваш душата ти все още има душевни връзки с миналото.
Ако не бъдат прекъснати, много е трудно да преминеш на ново духовно ниво.

Филип. 3:4-7
Има хора, които, когато повярват, пак преследват стари цели както в света.

Християнството е простичко, но толкова силно!
Става въпрос за познаването на определена личност!

Християнството е Христос – да се съединиш с Него в едно!

Филип. 3:8-11

След неговото обръщение Павел за отрицателно време е направил ученици.
Малко след това Павел отиде в Арабия и прекара години в уединение.
След 14 години Святият Дух му казва да отиде в Ерусалим при апостолите.
Почитайки водачите, той почиташе Господа.

Дарбите са много ценно нещо, но характерът е основата!

Господ Исус винаги акцентува на характера!

Господ чак на 40 години подбуди Мойсей и после го прати да бъде овчар, за да го подготви (за призива му).

Бог има невероятен план за земята и иска ние да бъдем включени в него.
Това е голяма отговорност.
Бог иска хората като виждат нас да виждат Него!
Изисква се умирачка, за да се предоставим Бог неограничено да действа чрез нас!

Бог на тази земя няма да направи нищо, ако ние не го искаме и мислим.

Бог прави само това, което ние искаме или мислим.

Филип. 3:12-16

Умът ни е работилница – тук се изграждат съдби.

Рим. 12:1-2

Ефес. 4:17-18
Закоравяването на сърцето идва от невежеството.

Ефес. 4:19
Техният живот се е превърнал в угаждане на тялото.

Ефес. 4:20-22
Съблечете плътския човек.

Ефес. 4:23-24

Ефес. 3:14-19
Ние имаме отговорност Христос да се всели в нашите сърца.

Ефес. 1:15-16

Присъщо е на един новоповярвал да преживее вълнуващи неща.

Грешката е, че когато се новороди някой човек в Църквата, ние не се грижим за него.

Ти определяш как ще се развие живота ти!

„Людете Ми погиват от нямане на знание.“

Най-големият бич е невежеството.

Бог иска да вземем отговорност за живота си и за живота на другите!

Хората в света трябва да намерят в нас водачи, които да ги заведат към истинския живот!
Винаги е имало криза на водачите.

„Целият свят лежи в лукавия.“

Трябва да гласуваме за Господа, защото всички други са от другата страна.

Животът ни е от Господа!

„Нашата борба не е срещу кръв и плът.“

Ние, които сме християни, можем да променим много неща, защото имаме връзка с Най-Горния!

Ние трябва да виждаме нещата както Бог ги вижда!

Ние трябва да управляваме нещата в света!

1 Петър 2:11-15
Ако вие не сте пример за хората, които Бог ще ги посети, те ще отстъпят след като са повярвали!

Когато се роди бебето, трябва да има родители, които да го гледат!

Дяволът има механизми, с които контролира този свят.

Дяволът постоянно работи по всякакъв начин да ни спре.

Мойсей имаше видение и цел – той се движеше като един, който виждаше Невидимия.

Бог иска много пъти дори и нищо да не чувстваш ти да бъдеш постоянен в това, което правиш!

Павел не разчиташе на това, което е имал, а имаше цел и видение.

Това, към което се стремят хората, е свързано с това, което виждат и преживяват.

Бог иска ние да имаме цели и видения с небесен произход!
Неговата цел е това, което го има в Неговото Царство, да дойде тук.

Бог няма да позволи на дявола да съгражда царство и после Той да го управлява.
Царството, което Бог иска да съгражда на тази земя, има съвсем друг модел.

Нещата в Божието Царство не са крайности – те са нормални!

Бог иска да ни научи как да извикваме в действително съществуване нещата, които не се виждат.

„Животът на човека не се състои в изобилието на имота му.“

Бог иска да промени мисленето ни – всичко да носи Неговия характер!

Убивайки египтянина, Мойсей уби египетското в себе си – той избра „Ще бъда евреин“.

Въпросът е „Какъв си ти? Умрял ли си? Кой си ти?“

Ако се опитваш да примириш плътта и духа си, не можеш да видиш Божията слава!

Има много слаби християни, защото има много жива плът!

Или си християнин, или не си!

Много пъти, защото ние не сме се самоопределили, нямаме видение.

„За мен да живея е Христос, а да умра – придобивка.“

Павел сложи всичко на олтара заради Него!

Когато ти обичаш Господа, Той става целта на твоя живот!

Евреи 11:13-16

Когато вие завладеете всичко тук на земята, вие го предавате обратно на Господа.

Ние тук нямаме нищо – всичко е Негово!

Ще дойде ден, когато ще бъдем поставени над нашето.

Ние не живеем за себе – ние живеем за Него!

Когато ние се предадем изцяло на Него, тогава ще получим това, което ни се полага.

Колко е лесно, когато ние разбираме, че не сме свои си!

Бог е в контрол на всичко, нищо не става без Негово знание.

Бъди благодарен – животът ти да бъде за Него!

Бог знае колко ни е силата.

Не гледай какво хората са постигнали.
Хората нищо не могат да постигнат!

Винаги Бог има с какво да ни изненада.
Да имаме винаги добро очакване от Бога.

Всичко, което ни е необходимо, Той го е направил вече!

Ние самите предразполагаме създаването на определени обстоятелства в живота ни.

Ние трябва да гледаме на успеха, свързано с това, което Господ казва.

Евреи 12:1-2

Евреи 11:24-27
На 40-годишна възраст на Мойсей му дойде на сърце да посети своите събратя.
Като наблюдаваше, че се бият египтянина и израелтянина, Мойсей виждаше битката вътре в себе си – кой е той всъщност.

Подобно е и при нас вярващите – ние трябва да решим кой сме, да се самоопределим!

Да бъдеш спасен означава да смениш своята самоличност – преминаваш от едно царство в друго.

Авраам като чу Божия глас веднага се покори – явно не беше чувал Господа за първи път.

Не е толкова просто да напуснеш обкръжаващата атмосфера.

Господ иска ние да променим изцяло нашия живот.

Има и духовни, и душевни връзки, които трябва да бъдат прекъснати, ако искаме промяна.

Като повярваш душата ти все още има душевни връзки с миналото.
Ако не бъдат прекъснати, много е трудно да преминеш на ново духовно ниво.

Филип. 3:4-7
Има хора, които, когато повярват, пак преследват стари цели както в света.

Християнството е простичко, но толкова силно!
Става въпрос за познаването на определена личност!

Християнството е Христос – да се съединиш с Него в едно!

Филип. 3:8-11

След неговото обръщение Павел за отрицателно време е направил ученици.
Малко след това Павел отиде в Арабия и прекара години в уединение.
След 14 години Святият Дух му казва да отиде в Ерусалим при апостолите.
Почитайки водачите, той почиташе Господа.

Дарбите са много ценно нещо, но характерът е основата!

Господ Исус винаги акцентува на характера!

Господ чак на 40 години подбуди Мойсей и после го прати да бъде овчар, за да го подготви (за призива му).

Бог има невероятен план за земята и иска ние да бъдем включени в него.
Това е голяма отговорност.
Бог иска хората като виждат нас да виждат Него!
Изисква се умирачка, за да се предоставим Бог неограничено да действа чрез нас!

Бог на тази земя няма да направи нищо, ако ние не го искаме и мислим.

Бог прави само това, което ние искаме или мислим.

Филип. 3:12-16

Умът ни е работилница – тук се изграждат съдби.

Рим. 12:1-2

Ефес. 4:17-18
Закоравяването на сърцето идва от невежеството.

Ефес. 4:19
Техният живот се е превърнал в угаждане на тялото.

Ефес. 4:20-22
Съблечете плътския човек.

Ефес. 4:23-24

Ефес. 3:14-19
Ние имаме отговорност Христос да се всели в нашите сърца.

Ефес. 1:15-16

Присъщо е на един новоповярвал да преживее вълнуващи неща.

Грешката е, че когато се новороди някой човек в Църквата, ние не се грижим за него.

Ти определяш как ще се развие живота ти!

„Людете Ми погиват от нямане на знание.“

Най-големият бич е невежеството.

Бог иска да вземем отговорност за живота си и за живота на другите!

Хората в света трябва да намерят в нас водачи, които да ги заведат към истинския живот!
Винаги е имало криза на водачите.

„Целият свят лежи в лукавия.“

Трябва да гласуваме за Господа, защото всички други са от другата страна.

Животът ни е от Господа!

„Нашата борба не е срещу кръв и плът.“

Ние, които сме християни, можем да променим много неща, защото имаме връзка с Най-Горния!

Ние трябва да виждаме нещата както Бог ги вижда!

Ние трябва да управляваме нещата в света!

1 Петър 2:11-15
Ако вие не сте пример за хората, които Бог ще ги посети, те ще отстъпят след като са повярвали!

Когато се роди бебето, трябва да има родители, които да го гледат!

Дяволът има механизми, с които контролира този свят.

Дяволът постоянно работи по всякакъв начин да ни спре.

Мойсей имаше видение и цел – той се движеше като един, който виждаше Невидимия.

Бог иска много пъти дори и нищо да не чувстваш ти да бъдеш постоянен в това, което правиш!

Павел не разчиташе на това, което е имал, а имаше цел и видение.

Това, към което се стремят хората, е свързано с това, което виждат и преживяват.

Бог иска ние да имаме цели и видения с небесен произход!
Неговата цел е това, което го има в Неговото Царство, да дойде тук.

Бог няма да позволи на дявола да съгражда царство и после Той да го управлява.
Царството, което Бог иска да съгражда на тази земя, има съвсем друг модел.

Нещата в Божието Царство не са крайности – те са нормални!

Бог иска да ни научи как да извикваме в действително съществуване нещата, които не се виждат.

„Животът на човека не се състои в изобилието на имота му.“

Бог иска да промени мисленето ни – всичко да носи Неговия характер!

Убивайки египтянина, Мойсей уби египетското в себе си – той избра „Ще бъда евреин“.

Въпросът е „Какъв си ти? Умрял ли си? Кой си ти?“

Ако се опитваш да примириш плътта и духа си, не можеш да видиш Божията слава!

Има много слаби християни, защото има много жива плът!

Или си християнин, или не си!

Много пъти, защото ние не сме се самоопределили, нямаме видение.

„За мен да живея е Христос, а да умра – придобивка.“

Павел сложи всичко на олтара заради Него!

Когато ти обичаш Господа, Той става целта на твоя живот!

Евреи 11:13-16

Когато вие завладеете всичко тук на земята, вие го предавате обратно на Господа.

Ние тук нямаме нищо – всичко е Негово!

Ще дойде ден, когато ще бъдем поставени над нашето.

Ние не живеем за себе – ние живеем за Него!

Когато ние се предадем изцяло на Него, тогава ще получим това, което ни се полага.

Колко е лесно, когато ние разбираме, че не сме свои си!

Бог е в контрол на всичко, нищо не става без Негово знание.

Бъди благодарен – животът ти да бъде за Него!

Бог знае колко ни е силата.

Не гледай какво хората са постигнали.
Хората нищо не могат да постигнат!

Share this: