Приемане на царството на Бога от светиите

Приемане на царството на Бога от светиите

„Който устои докрай, ще бъде спасен.“

„, да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и устояване наследяват обещанията.“
Евреи 6:12