Приемственост между поколенията

Приемственост между поколенията

„Който обича повече майка си, баща си, … дори и собствения си живот, не е достоен за Мен.“

Бог никога не поставя условия, за да ни ощетява в нашия живот!

„В последните времена хората ще се съблазняват един друг, ще се мразят един друг.“

Бог иска да Му се посветим на Него повече от на всичко друго!

Ние имаме нужда от Святия Дух, от Духа на мъдрост и откровение.

Святият Дух иска да ни учи.

Нашата плът конкурира със Сатана.

Целта на Сатана е да се докопа до живота ни, да влезе в мислите ни.

„От нас излязоха, но те никога не са били от нас.“

Антихрист иска да измести Христос от трона.

Служението днес не се извършва в ръкотворни храмове.
Бог не е зависим от човешка ръка.

Ние трябва да се страхуваме да не изгубим присъствието на Бог!

Трябва да имаме съзнанието, че Бог е реална личност и ние сме Негово притежание!

Бог никога не действа като Сатана.
Бог никога не налага авторитета Си!

Господ ни потърси, когато бяхме изгубени, но сега ние трябва да Го търсим!

Истината ни освобождава!

Любовта е най-силното ни оръжие!

Божията любов е понякога твърда, но винаги променя ситуацията за добро!

Ние никога не трябва да заемаме мястото на Бог!

Всяко нещо по плода ще се познае!

„Ако това начинание е от човешки ръце, то ще пропадне. Ако е от Бога, то ще успее.“

Малахия 4:4-6

„Проклятие“ означава „правото на Сатана да действа“.

Исус Христос понесе проклятието на Закона.
То идва от Бога.

„Цялото Писание е боговдъхновено.“
Въпросът е какви крепости имаме в умовете.

Царете на Северното царство (Израел) бяха по-нечестиви от тези на Юда.

Пророците не са много приети в Библията.
Те бяха много проницателни, но бяха лишени от нежност.
Те често говореха сериозни неща и за това много от царете не ги харесваха.

Двете племена от Юда се върнаха след 70 години от вавилонско робство, но останалите десет племена никога не се върнаха от Асирия.

Второзаконие 28:15, 64-68

Законът важи за целия Израел.
Израел днес са само двете племена – Юда и Вениамин.

„Целият Израел ще се спаси.“

Евангелието идва от евреите.

Битие 14:13
Авраам беше езичник, тук за първи път го наричат „евреин“.

Евреин означава „някой, който е преминал реката Ефрат/ който е преминал от другата страна.“

Яков означава „измамник“.
Израел означава „борец с Бога“.

„Ето идат дни, когато ще сключа Нов завет с Юдовия дом и с Израелевия дом.“
Никъде не може да намерите в Библията, че Бог ще сключи завет с езичници!

Всеки един от нас е отговорен да предаде кои сме на новото поколение!

Днес има голяма криза за това, кои сме ние.

Йоан 5:24

Второзаконие 6:1-11

Имаме заповед от Господа да учим следващите поколения на Закона/ на Словото.

Страшно е, когато се опитваме чрез Закона да придобием правда!

Днес има много съревнования между служители, защото тези хора са загубили своята идентичност – те не знаят кои са!

„Защо се засмя жена ти (Сара)?“
Когато нашите семейства не вървят в пътя на правдата, Господ ще държи нас отговорни, мъже!

Всяко сатанинско проклятие може Бог да го разруши.
Проклятията, които Господ е дал, никой не може да ги разруши!

Днес ние не сме проклети от Бога, ние сме благословени.

Не трябва да се страхуваме от това, което Сатана може да прави срещу нас – ние трябва да имаме страх от Бога.

Някои хора откликват на Божието слово, някои – не.
Ние сме наследниците на Израел.

Изцелението е следствие на това, което си призван да направиш!

„Божието царство насила се взима.“

Трябва ли да бъдем от този тип християни, които само да си търсят благословението?

„Още когато бяхме грешници, Бог умря за нас.“

Основното действие на любовта на Бога е да те върне при Него!

Това Слово трябва да влиза в теб!

„Ако научиш детето на правилния за него път, то няма да го напусне, когато остарее.“

Много малко правим за духовния живот на нашите деца!

Ние не разбираме младите служители, защото не са като нас.

„Защо твоите ученици не постят?“
– „Не можеш да наливаш ново вино в стари мехове.“

2008 г. Господ ми говори „научи младите хора да Ме познават“.
2009 г. Господ говори „осинови Ми синове“.

Това, което Бог ти го е дал, никой не може да ти го вземе!

Не трябва да има разделение между поколенията!

„Желязо остри желязо.“

Трябва да си показваме любов един към друг!

Не трябва да забравяме нашите корени.

Малахия 3:13-15