Промяна на мисленето – 2 част

Промяна на мисленето – 2 част

Ние можем да задвижим Бог.

Смит Уигълзуърт е казал: „Ако Бог не ме задвижи, аз ще задвижа Него.“

Има едно постоянно движение в духовния свят, но колко от нас са (осъзнато) включени там?

В духовния свят няма застой.

Има вяра, която е действена вяра.
Има вяра, която е умствена.

Много е важно какво вярваме и какво разбираме.

„Моят народ погива поради липса на знание.“

Ние много пъти не осъзнаваме, че се движим в Божиите чудеса.
Господ постоянно се грижи за нас!

Разликата между едни и други хора е съзнанието, което има човека.

Господ действа в живота на хора, които имат действена вяра.

„Праведният чрез вяра ще живее.“

Да вярваш, че има Бог, означава да действаш!
Това означава, че ти живееш със съзнанието за Бог през цялото време!

„Непрестанно се молете.“

В духа има сезони както в естественото.

Ние винаги правим неща за в бъдеще.

Яков 1:19-27, 2:14-20, 2:26

Има неща, които са дълбоко вътре в духа ни и това е, което контролира живота ни!

От голямо значение е съдържанието на нашия вътрешен човек.

Бог винаги гледа на сърцето на човека.

Когато ние оскърбяваме духа си вътре в нас (чрез светски и нечисти неща), ние го караме да се затваря.

Ефес. 4:17-24

Нашият дух е единствената ни връзка с Бога.

Само Духът на Бога може да ни открие Словото на Бога!

Ние с нашия човешки разум / човешка праведност категоризираме неща.

Хора, които са адекватни в духа, те се включват в информационния поток в духовния свят и знаят много неща, които другите не разбират.

Дарбата пророчество е винаги за изграждане на църквата.

Ако човек пази сърцето си чисто и има близко взаимоотношение със Святия Дух, той ще знае много неща.

Йоан 16:13
Духът чува, Той не Си дава Собствено мнение.

Слово на мъдрост е винаги за бъдещето.
Слово на знание е винаги насочено към миналото или настоящето.

Дойде в мен: „Защо Ме сравнявате с дявола? Кой е източникът на чудесата? Аз никога не имитирам никого – дяволът постоянно имитира Мен.“

Дяволът често копира едно към едно това, което Бог прави.

Целта на Бога е ние да бъдем установени в истината.
Сатана прави чудеса, но той не говори Словото.

Винаги трябва да има Словото – „В началото Словото…“.

Не трябва да имаш настройка в сърцето.

Плътта винаги завижда, се превъзнася, се гордее – а любовта не го прави това.

Независимо от чудесата Исус не Си променяше отношението към Своите ученици.

Пречи ни да имаме разпознаване, когато гледаме на външните неща.

Допуснеш ли дори малко отрова в сърцето си, ти си дотам!
По този начин идват много заблуди.

Ние често приемаме обстоятелствата около нас като причината за състоянието, в което се намираме.

Фил. 4:4-13
Никакви обстоятелства и хора не трябва да влияят на настроението ви!

Фил. 4:15-19
Ап. Павел живееше постоянно в чудо.
Той разчиташе постоянно на своя Бог!

Господ Исус плати цена, за да ни избави от всякакъв вид проклятие.
Той ни избави от проклятието на бедност.

Адам и Ева в Едем нищо не правиха, но всичко им беше постоянно снабдено!

Бог е Бог на изобилието.

„Благословението е от Господа и трудът не допринася нищо.“

Бог иска да ни промени начина на мислене.
Бог минава през нашата вяра и през нашия ум.

Бог иска да говори на всеки, но не всеки един може да Го чуе.
Ние не можем да Го чуем, защото нямаме нагласа да Го чуем.

Бог ми каза: „Аз искам да ви говоря, но ако вие мислите по съвсем друг начин от Мене, ние говорим на различни езици.“

Ние трябва да повярваме като деца, че ние сме възстановени в позицията на Христос/в позиция на управление.

Авраам е вярвал, че Бог ще възкреси сина му като го убие.

Бог, като е казал нещо, то ще даде резултат!

Много пъти нашият ум ни е бог, но Бог иска да е Бог в живота ни.

Когато ние не се покоряваме на това, което Бог казва, защо Той да ни даде друго нещо?

Проблемът е, че не вярваме!

Господ се грижи за твоята репутация, Той изгражда авторитета ти.

Това, на което ние трябва да наблегнем, е промяна на мисленето.

Трябва да започнем да вярваме на това, което казва Словото и да Му се покоряваме!

Ако ти съчетаеш това, което мислиш, говориш и чувстваш в Бог, ти можеш да станеш канал на Святия Дух!

Бог обича сърцати хора.

„Проклет всеки човек, който уповава на човек.“

Бог дава Слово, който Го хване – хване!

Когато пропускаме Словото, ние ощетяваме душите си.

Бог не се влияе от човешки настроения!

За мен е много по-важно какво Той мисли за мен!

Не се движи по външни обстоятелства!

Никога не спирай да се молиш, когато не ти се моли!
Когато си фокусиран върху Бога, а не върху преживяването, това няма да ти влияе!

Не трябва лесно да се отказваме, защото много пъти, когато е трудно, Бог те изпитва!

Ние можем да задвижим Бог.

Смит Уигълзуърт е казал: „Ако Бог не ме задвижи, аз ще задвижа Него.“

Има едно постоянно движение в духовния свят, но колко от нас са (осъзнато) включени там?

В духовния свят няма застой.

Има вяра, която е действена вяра.
Има вяра, която е умствена.

Много е важно какво вярваме и какво разбираме.

„Моят народ погива поради липса на знание.“

Ние много пъти не осъзнаваме, че се движим в Божиите чудеса.
Господ постоянно се грижи за нас!

Разликата между едни и други хора е съзнанието, което има човека.

Господ действа в живота на хора, които имат действена вяра.

„Праведният чрез вяра ще живее.“

Да вярваш, че има Бог, означава да действаш!
Това означава, че ти живееш със съзнанието за Бог през цялото време!

„Непрестанно се молете.“

В духа има сезони както в естественото.

Ние винаги правим неща за в бъдеще.

Яков 1:19-27, 2:14-20, 2:26

Има неща, които са дълбоко вътре в духа ни и това е, което контролира живота ни!

От голямо значение е съдържанието на нашия вътрешен човек.

Бог винаги гледа на сърцето на човека.

Когато ние оскърбяваме духа си вътре в нас (чрез светски и нечисти неща), ние го караме да се затваря.

Ефес. 4:17-24

Нашият дух е единствената ни връзка с Бога.

Само Духът на Бога може да ни открие Словото на Бога!

Ние с нашия човешки разум / човешка праведност категоризираме неща.

Хора, които са адекватни в духа, те се включват в информационния поток в духовния свят и знаят много неща, които другите не разбират.

Дарбата пророчество е винаги за изграждане на църквата.

Ако човек пази сърцето си чисто и има близко взаимоотношение със Святия Дух, той ще знае много неща.

Йоан 16:13
Духът чува, Той не Си дава Собствено мнение.

Слово на мъдрост е винаги за бъдещето.
Слово на знание е винаги насочено към миналото или настоящето.

Дойде в мен: „Защо Ме сравнявате с дявола? Кой е източникът на чудесата? Аз никога не имитирам никого – дяволът постоянно имитира Мен.“

Дяволът често копира едно към едно това, което Бог прави.

Целта на Бога е ние да бъдем установени в истината.
Сатана прави чудеса, но той не говори Словото.

Винаги трябва да има Словото – „В началото Словото…“.

Не трябва да имаш настройка в сърцето.

Плътта винаги завижда, се превъзнася, се гордее – а любовта не го прави това.

Независимо от чудесата Исус не Си променяше отношението към Своите ученици.

Пречи ни да имаме разпознаване, когато гледаме на външните неща.

Допуснеш ли дори малко отрова в сърцето си, ти си дотам!
По този начин идват много заблуди.

Ние често приемаме обстоятелствата около нас като причината за състоянието, в което се намираме.

Фил. 4:4-13
Никакви обстоятелства и хора не трябва да влияят на настроението ви!

Фил. 4:15-19
Ап. Павел живееше постоянно в чудо.
Той разчиташе постоянно на своя Бог!

Господ Исус плати цена, за да ни избави от всякакъв вид проклятие.
Той ни избави от проклятието на бедност.

Адам и Ева в Едем нищо не правиха, но всичко им беше постоянно снабдено!

Бог е Бог на изобилието.

„Благословението е от Господа и трудът не допринася нищо.“

Бог иска да ни промени начина на мислене.
Бог минава през нашата вяра и през нашия ум.

Бог иска да говори на всеки, но не всеки един може да Го чуе.
Ние не можем да Го чуем, защото нямаме нагласа да Го чуем.

Бог ми каза: „Аз искам да ви говоря, но ако вие мислите по съвсем друг начин от Мене, ние говорим на различни езици.“

Ние трябва да повярваме като деца, че ние сме възстановени в позицията на Христос/в позиция на управление.

Авраам е вярвал, че Бог ще възкреси сина му като го убие.

Бог, като е казал нещо, то ще даде резултат!

Много пъти нашият ум ни е бог, но Бог иска да е Бог в живота ни.

Когато ние не се покоряваме на това, което Бог казва, защо Той да ни даде друго нещо?

Проблемът е, че не вярваме!

Господ се грижи за твоята репутация, Той изгражда авторитета ти.

Това, на което ние трябва да наблегнем, е промяна на мисленето.

Трябва да започнем да вярваме на това, което казва Словото и да Му се покоряваме!

Ако ти съчетаеш това, което мислиш, говориш и чувстваш в Бог, ти можеш да станеш канал на Святия Дух!

Бог обича сърцати хора.

„Проклет всеки човек, който уповава на човек.“

Бог дава Слово, който Го хване – хване!

Когато пропускаме Словото, ние ощетяваме душите си.

Бог не се влияе от човешки настроения!

За мен е много по-важно какво Той мисли за мен!

Не се движи по външни обстоятелства!

Никога не спирай да се молиш, когато не ти се моли!
Когато си фокусиран върху Бога, а не върху преживяването, това няма да ти влияе!

Не трябва лесно да се отказваме, защото много пъти, когато е трудно, Бог те изпитва!

Share this: