Радостта е победа в изпитанието

Радостта е победа в изпитанието

Никое изпитание не е радостно за времето си.

Апостол Павел ни насърчава да не се чудим, когато дойде огненото изпитание. „Считайте го за пълна радост, братя мои, когато падате в разни изпитания“

Ако ние не победим с радост, ще дойде скръб.

Господ иска да събори всяка сигурност около нас, защото иска да се подпрем единствено на Него. Логически не е възможно, но за Бога всичко е възможно.

Авраам нямаше на какво друго да уповава, понеже не гледаше на външното, той просто се довери и повярва в Божиите обещание.