Разорете целините си, И не сейте между тръни

Share this: