Реши да доминираш над обстоятелствата

Реши да доминираш над обстоятелствата

П-р Вениамин:
Мат. 10 – „вие сте много по-ценни от врабчетата“

„Преди думата да излезе от устата ви Господ я знае цялата“

Ние трябва наистина да изповядваме Господа пред човеците.

Мат. 10:32-40

Не можеш да останеш индиферентен в присъствието на Господа.

Ако ти предпочетеш някой близък човек пред Господ Исус Христос, рано или късно ще се разочароваш от човека!

От Него можеш да черпиш винаги сигурност!

Неизбежно е да имаме врагове.

Тези дни (на Пампорово) са дни на освежаване.

П-р Максим:
Ако Бог ти казва да направиш нещо, недей да слушаш гласа на неверие!
Слушай гласа на вяра.

Всеки продукт е създаден, за да разреши проблем.

Да доминираш означава да управляваш, да откажеш да бъдеш безотговорен.

Винаги има по-добър начин.
Винаги има по-високо ниво.

„Имам добро бъдеще и надежда за вас.“

Реши, че няма да бъдеш наблюдател.

Ти си създаден да царуваш!

Божието царство е единственото царство, в което всеки един поданик е точно толкова цар колкото Исус.

Битие 1:26

Ние сме създадени според Божия образ и подобие.
Ти приличаш на Бог!

Истинското смирение е отношение на сърцето.
Най-истинското смирение е да бъдеш угоден на Бог!
Смирение е да изпълниш задачата, която Бог ти е дал.

Исус е достатъчен!

Рим. 5:16-17

Царуването става, когато ти решиш да царуваш.

Мат. 14 – „вие им дайте да ядат.“

Ти си разрешението!
Бог те е призовал да изцериш болката.

Когато се появят много проблеми, често си мислиш, че си на грешен път.
Проблемите са пътни знаци, че чудото много скоро ще се изяви.

Понякога Бог ще допусне да дойдат проблеми, за да видиш, че си по-силен отколкото си мислиш!
Няма Давид без Голиат.
Проблемите са, за да разкрият потенциала ти!

Бог те е призовал да доминираш!

Дяволът винаги ще изпрати някой да ти каже, че нищо няма да стане!

Има три неща, които трябва да запазиш, за да доминираш:
1. Твоя фокус
2. Твоя мир
3. Твоята изповед

„За да се знае, че съвършената сила не е от нас, а от Бог.“

Врагът иска да открадне твоя фокус!

Често врагът се опитва да постави фокуса ти върху някой проблем, за да не виждаш всичко това, което Бог има за теб!

Евреи 12:2