Рождество Христово 2017

Рождество Христово 2017

Бог ни е дал дарби и таланти, но за да издигаме Него.
Нужно е да разработваме тези таланти, за да Го прославяме.
Бог е много добър и е справедлив и Той дава на всеки таланти, които да се запълват един-друг.

Ако не служим на другите, как ще се служи и на нас?

Вярно е, че днес не се е родил Христос.
Важно е да се знае истината, защото тя ни прави свободни.

Щом рождението на Христос е написано в Библията, значи е важно.
И виждам, че Неговото рождество всъщност засяга много аспекти.

Можем да разбираме и да знаем истината само чрез Духа на истината.
Ето защо Исус каза, че Святият Дух ще ни напомня всичко , което Той е казал.

Святият Дух работи вътре в нас, за да ни показва Исус.
Когато виждаме Исус, всякаш Святият Дух започва да ни оформя като скулптор.

Бог влага такива таланти в нас, за да може Той да бъде изявен – възхищението и славата да бъдат към Него.

Левит 22:29
Бог не гледа като нас.
Важно е да разберем как Той гледа на нас.
ТОЙ НИ ПОГЛЕЖДА ПРЕЗ КРЪВТА!
Когато Бог в Стария завет поглеждаше жезъла, манната и т.н., не се е сещал за бунтовете на израилтяните.

Един от аспектите на рождеството е Исус да промени начина ни на виждане.

2 Кор. 7:8-10

Библията е книгата за живота на Господ Исус Христос както всеки има книга на своя живот.

Много християни днес са с мисленето да не съгрешат, за да не отидат в ада.
ПОКАЯНИЕ ОЗНАЧАВА ЛЮБОВ КЪМ БОГА.
ЕДИНСТВЕНАТА СИЛА, КОЯТО МОЖЕ ДА ТЕ ОПАЗИ ОТ ГРЕХА, Е ЛЮБОВТА!
ТЯ Е ПО-СИЛНА И ОТ СМЪРТТА.
БОГ Е ЛЮБОВ, А ТОЙ ПОБЕДИ СМЪРТТА!

Ной пусна гарван, а после гълъб. Гълъбът не каца навсякъде. Имало е суша, но гълъбът не каца навсякъде.
Пренесено това в Новия завет е следното: в Стария завет Святият Дух слизаше да извърши определена работа и пак се качваше, но след Христос-маслинената клонка-Святият Дух слезе и остана.

Йоан 16:7-11

Йоан 16:9 означава, че си мислим, че един ден ще бъдем съдени и не трябва да съгрешаваме.-Да, обаче Христос се справи с греха веднъж завинаги.
След като Исус Христос умря, Той гледа на нас не като хора, които вършат грехове. Ключовата дума е „защото НЕ ВЯРВАТ В МЕН“.
Затова Бог казва, че, който не повярва, е вече осъден.
Не мисли за греха, а за вярата!
Вярата е покорство.

Йоан 16:10 – Правдата е вярата, че Бог е с нас.
Авраам повярва и му се вмени за правда.

Йоан 16:11 – Ние сме на по-висока позиция, защото сме освободени, а Сатана е осъден ЗАВИНАГИ.
НИЕ СМЕ ИЗКУПЕНИ И ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА БОГ ЗАВИНАГИ, А САТАНА Е ПОБЕДЕН И ОСЪДЕН!
Днес ние християните мислим много повече за дявола отколкото за Христос.
Той е под нозете ни.
Бог иска цялото ни внимание, а ние даваме от него на дявола.
Павел казва да тичаме на попрището, гледайки към Исус, фокусирани в Исус.
Исус е нашият пример как да завършим състезанието.

Исус стана причина Божията любов да се излее в сърцата ни (Рмл. 5:5).

Акцентът на Рождество пада върху това, че СЛОВОТО СТАНА ПЛЪТ!

Бог е безсмъртен, защото Той няма грях.
Знаем, че заплатата на греха е смърт.
Там, където има грях, има и смърт.
Затова Бог е животът, защото Той не може да има грях!

Бог ни е дал дарби и таланти, но за да издигаме Него.
Нужно е да разработваме тези таланти, за да Го прославяме.
Бог е много добър и е справедлив и Той дава на всеки таланти, които да се запълват един-друг.

Ако не служим на другите, как ще се служи и на нас?

Вярно е, че днес не се е родил Христос.
Важно е да се знае истината, защото тя ни прави свободни.

Щом рождението на Христос е написано в Библията, значи е важно.
И виждам, че Неговото рождество всъщност засяга много аспекти.

Можем да разбираме и да знаем истината само чрез Духа на истината.
Ето защо Исус каза, че Святият Дух ще ни напомня всичко , което Той е казал.

Святият Дух работи вътре в нас, за да ни показва Исус.
Когато виждаме Исус, всякаш Святият Дух започва да ни оформя като скулптор.

Бог влага такива таланти в нас, за да може Той да бъде изявен – възхищението и славата да бъдат към Него.

Левит 22:29
Бог не гледа като нас.
Важно е да разберем как Той гледа на нас.
ТОЙ НИ ПОГЛЕЖДА ПРЕЗ КРЪВТА!
Когато Бог в Стария завет поглеждаше жезъла, манната и т.н., не се е сещал за бунтовете на израилтяните.

Един от аспектите на рождеството е Исус да промени начина ни на виждане.

2 Кор. 7:8-10

Библията е книгата за живота на Господ Исус Христос както всеки има книга на своя живот.

Много християни днес са с мисленето да не съгрешат, за да не отидат в ада.
ПОКАЯНИЕ ОЗНАЧАВА ЛЮБОВ КЪМ БОГА.
ЕДИНСТВЕНАТА СИЛА, КОЯТО МОЖЕ ДА ТЕ ОПАЗИ ОТ ГРЕХА, Е ЛЮБОВТА!
ТЯ Е ПО-СИЛНА И ОТ СМЪРТТА.
БОГ Е ЛЮБОВ, А ТОЙ ПОБЕДИ СМЪРТТА!

Ной пусна гарван, а после гълъб. Гълъбът не каца навсякъде. Имало е суша, но гълъбът не каца навсякъде.
Пренесено това в Новия завет е следното: в Стария завет Святият Дух слизаше да извърши определена работа и пак се качваше, но след Христос-маслинената клонка-Святият Дух слезе и остана.

Йоан 16:7-11

Йоан 16:9 означава, че си мислим, че един ден ще бъдем съдени и не трябва да съгрешаваме.-Да, обаче Христос се справи с греха веднъж завинаги.
След като Исус Христос умря, Той гледа на нас не като хора, които вършат грехове. Ключовата дума е „защото НЕ ВЯРВАТ В МЕН“.
Затова Бог казва, че, който не повярва, е вече осъден.
Не мисли за греха, а за вярата!
Вярата е покорство.

Йоан 16:10 – Правдата е вярата, че Бог е с нас.
Авраам повярва и му се вмени за правда.

Йоан 16:11 – Ние сме на по-висока позиция, защото сме освободени, а Сатана е осъден ЗАВИНАГИ.
НИЕ СМЕ ИЗКУПЕНИ И ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА БОГ ЗАВИНАГИ, А САТАНА Е ПОБЕДЕН И ОСЪДЕН!
Днес ние християните мислим много повече за дявола отколкото за Христос.
Той е под нозете ни.
Бог иска цялото ни внимание, а ние даваме от него на дявола.
Павел казва да тичаме на попрището, гледайки към Исус, фокусирани в Исус.
Исус е нашият пример как да завършим състезанието.

Исус стана причина Божията любов да се излее в сърцата ни (Рмл. 5:5).

Акцентът на Рождество пада върху това, че СЛОВОТО СТАНА ПЛЪТ!

Бог е безсмъртен, защото Той няма грях.
Знаем, че заплатата на греха е смърт.
Там, където има грях, има и смърт.
Затова Бог е животът, защото Той не може да има грях!

Share this: