Свят без сираци

Свят без сираци

П-р Вениамин:
„Изкупвайте благовремието, защото дните са лоши.“
Дните са лоши, защото има много неверие около нас.

Свикнали сме да упрекваме света.
Поради християните състоянието на света е такова, каквото е!

„Този който е в нас, е по-велик от този, който е в света.“

„За тези, които вярват, няма нищо невъзможно.“

Бог постоянно ни дава шанс и ни предизвиква позитивно.

„Бъдете мъдри, проумявайте каква е Господната воля.“

Дяволът постоянно работи.
Ние като Църква трябва да работим повече, защото неговата кауза е изгубена.

Ние искаме да чуем „Добра работа, добри и верни слуго. Влез в радостта на Господаря си.“, а не „Не те познавам.“

„Изпълвайте се със Святия Дух.“

От нас се очаква да бъдем смирени да ги (Божиите думи) чуем и покорни да ги изпълним.

„Господ Исус беше послушан поради благоговението Си.“
Това е едно страхопочитание към Небесния Отец.

Исус знаеше всеки един момент дали Отец Го слуша или не.

Ефес. 4:13

Бог иска да сме зрели.

Това, което се случва вътре в теб, рефлектира върху света около теб!

Един човек (Данаил) повлия на цяла една империя.
Вижте до каква степен можем да повлияем!

Нашата отговорност е голяма, защото позицията, която имаме, е много голяма.

Господ е наскърбен поради факта, че Църквата не поема отговорността си.

„Не бъдете лениви, но пламенни по дух служете на Господа.“

„Бъдете будни и трезвени, за да се предавате на молитва.“

Размишленията не идват само от Бога.

Има език на Духа.

„В Последните дни ще излея Духа Си на всяка твар.“

Ние можем да комуникираме с Бога през цялото време.

Бог иска да ни дава посока много пъти, когато се молим.
Бог иска да ни дава Неговите картини.

Не можеш да се молиш за нещо, а да имаш друга картина в себе си.

Дръж картината в съзнанието си.
Колкото повече стоиш там, толкова повече Святият Дух започва да оформя отговора вътре в теб.

Дяволът иска да те вкара в неговата реалност.

Комуникацията межди Гедеон и ангела
– Ангелът искаше Гедеон да си представи правилната картина.

Важно е какви картини има в нас.

П-р Сергей:
Искате ли да угодите на Господ Бог в своя живот?
Това е много важно.

За да угодиш на своята жена, ти трябва да знаеш какво тя харесва.
Така е и с Господа.

Йоан 19:26-27
Исус не искаше да си тръгне без да се погрижи за Своята майка.
Това разкрива много за Неговия характер.

„Аз Съм Баща на сираците.“

Можете ли да обичате чуждо дете като свое?

След падането на Съветския съюз имаше страшно много изоставени деца в Украйна.

Първо започнахме да храним децата на улицата.

После направихме детски дом.

Обичах тези деца, но не исках да ги взимам вкъщи при моите деца.

Когато Господ иска да направи каквото и да е на този свят, Му е нужен човек.

Бог ни говори, че трябва да осиновяваме тези деца.

Господ може с всеки човек да говори по различен начин.

Не трябва да мислим за 1000 деца, а да мислим за едно дете, което да го обгрижваме.

„Любовта премахва всеки страх.“
Когато започнах да го обичам (детето), страхът изчезна.

„Който приеме един от тези най-малките, Мене приема.“

Ние християните можем много по-дълбоко да се погрижим за тези деца.

Исус е посветил Себе Си за нас.

Аз получих право да предам моето духовно наследство на това дете.

Исая 58 + 61 глава

Чудим се защо Святият Дух вече не се докосва до нас, а ние живеем само за себе си!

Ако нашият живот не влияе на никого, тогава ние ставаме сухи.

Ако ние не служим, нашият аккумулатор не се разрежда.

Щастието за християнина е когато служи!

Ако нещо ти е лошо, отиди и потърси някого, на който му е по-тежко и му помогни!

Имаме около 100 осиновени деца само в Църквата.

Направихме алианс „Украйна без сираци“.
В момента има едно движение – „Свят без сираци“.

В момента, в който детето влезе в семейството, възстановяването започва.

Господ се нуждае от вас!

Искам вие да допускате във вас мисълта, че може да направите нещо такова.
Моля ви започнете да се молите сериозно за това.
Молете се Господ да даде това откровение на всички хора в България.

Като едно такова дете дойде в Църквата, всичко започва да се променя!

Не съм видял нито едно семейство, което да вземе такова дете и да не може икономически да се погрижи за него!

Осиновлението е духът на бащинството.

Зрялата Църква казва: „Какво мога да направя за Теб, Исусе?“

Когато осиновиш едно дете, Господ много се радва!

Там, където е проблемът, там ние носим Бог и там е нашето щастие!

П-р Вениамин:
Няма случайности.

Вярвам, че това е сърцето на Бога.

Това съживление, за което ние говорим, ще бъде по-различно от това, което сме виждали и си мислим.

Колкото повече сме фокусирани върху себе си, толкова повече проблеми имаме.

Когато започнеш да се грижиш за другите, Господ ще се погрижи за твоите проблеми!

Неемия започна да пости и да се моли за Ерусалим и Господ му говори точно на него.

Ние сме готови „уж“ да дадем живота си за погиващия свят.

Ние не искаме просто нашите финансови нужди да бъдат снабдени, а имаме и нужда от Божията любов и грижа.

Господ ни е дал неща, за да снабдяваме нужди!
Господ е инвестирал в нас, за да може ние да инвестираме в други.

Най-добрата инвестиция, която човек може да направи, е в човешки души!

„Мъдрият човек печели души.“

Истинското е, когато Бог го направи!

Най-ценното е да дадеш духовно бъдеще на детето!

П-р Вениамин:
„Изкупвайте благовремието, защото дните са лоши.“
Дните са лоши, защото има много неверие около нас.

Свикнали сме да упрекваме света.
Поради християните състоянието на света е такова, каквото е!

„Този който е в нас, е по-велик от този, който е в света.“

„За тези, които вярват, няма нищо невъзможно.“

Бог постоянно ни дава шанс и ни предизвиква позитивно.

„Бъдете мъдри, проумявайте каква е Господната воля.“

Дяволът постоянно работи.
Ние като Църква трябва да работим повече, защото неговата кауза е изгубена.

Ние искаме да чуем „Добра работа, добри и верни слуго. Влез в радостта на Господаря си.“, а не „Не те познавам.“

„Изпълвайте се със Святия Дух.“

От нас се очаква да бъдем смирени да ги (Божиите думи) чуем и покорни да ги изпълним.

„Господ Исус беше послушан поради благоговението Си.“
Това е едно страхопочитание към Небесния Отец.

Исус знаеше всеки един момент дали Отец Го слуша или не.

Ефес. 4:13

Бог иска да сме зрели.

Това, което се случва вътре в теб, рефлектира върху света около теб!

Един човек (Данаил) повлия на цяла една империя.
Вижте до каква степен можем да повлияем!

Нашата отговорност е голяма, защото позицията, която имаме, е много голяма.

Господ е наскърбен поради факта, че Църквата не поема отговорността си.

„Не бъдете лениви, но пламенни по дух служете на Господа.“

„Бъдете будни и трезвени, за да се предавате на молитва.“

Размишленията не идват само от Бога.

Има език на Духа.

„В Последните дни ще излея Духа Си на всяка твар.“

Ние можем да комуникираме с Бога през цялото време.

Бог иска да ни дава посока много пъти, когато се молим.
Бог иска да ни дава Неговите картини.

Не можеш да се молиш за нещо, а да имаш друга картина в себе си.

Дръж картината в съзнанието си.
Колкото повече стоиш там, толкова повече Святият Дух започва да оформя отговора вътре в теб.

Дяволът иска да те вкара в неговата реалност.

Комуникацията межди Гедеон и ангела
– Ангелът искаше Гедеон да си представи правилната картина.

Важно е какви картини има в нас.

П-р Сергей:
Искате ли да угодите на Господ Бог в своя живот?
Това е много важно.

За да угодиш на своята жена, ти трябва да знаеш какво тя харесва.
Така е и с Господа.

Йоан 19:26-27
Исус не искаше да си тръгне без да се погрижи за Своята майка.
Това разкрива много за Неговия характер.

„Аз Съм Баща на сираците.“

Можете ли да обичате чуждо дете като свое?

След падането на Съветския съюз имаше страшно много изоставени деца в Украйна.

Първо започнахме да храним децата на улицата.

После направихме детски дом.

Обичах тези деца, но не исках да ги взимам вкъщи при моите деца.

Когато Господ иска да направи каквото и да е на този свят, Му е нужен човек.

Бог ни говори, че трябва да осиновяваме тези деца.

Господ може с всеки човек да говори по различен начин.

Не трябва да мислим за 1000 деца, а да мислим за едно дете, което да го обгрижваме.

„Любовта премахва всеки страх.“
Когато започнах да го обичам (детето), страхът изчезна.

„Който приеме един от тези най-малките, Мене приема.“

Ние християните можем много по-дълбоко да се погрижим за тези деца.

Исус е посветил Себе Си за нас.

Аз получих право да предам моето духовно наследство на това дете.

Исая 58 + 61 глава

Чудим се защо Святият Дух вече не се докосва до нас, а ние живеем само за себе си!

Ако нашият живот не влияе на никого, тогава ние ставаме сухи.

Ако ние не служим, нашият аккумулатор не се разрежда.

Щастието за християнина е когато служи!

Ако нещо ти е лошо, отиди и потърси някого, на който му е по-тежко и му помогни!

Имаме около 100 осиновени деца само в Църквата.

Направихме алианс „Украйна без сираци“.
В момента има едно движение – „Свят без сираци“.

В момента, в който детето влезе в семейството, възстановяването започва.

Господ се нуждае от вас!

Искам вие да допускате във вас мисълта, че може да направите нещо такова.
Моля ви започнете да се молите сериозно за това.
Молете се Господ да даде това откровение на всички хора в България.

Като едно такова дете дойде в Църквата, всичко започва да се променя!

Не съм видял нито едно семейство, което да вземе такова дете и да не може икономически да се погрижи за него!

Осиновлението е духът на бащинството.

Зрялата Църква казва: „Какво мога да направя за Теб, Исусе?“

Когато осиновиш едно дете, Господ много се радва!

Там, където е проблемът, там ние носим Бог и там е нашето щастие!

П-р Вениамин:
Няма случайности.

Вярвам, че това е сърцето на Бога.

Това съживление, за което ние говорим, ще бъде по-различно от това, което сме виждали и си мислим.

Колкото повече сме фокусирани върху себе си, толкова повече проблеми имаме.

Когато започнеш да се грижиш за другите, Господ ще се погрижи за твоите проблеми!

Неемия започна да пости и да се моли за Ерусалим и Господ му говори точно на него.

Ние сме готови „уж“ да дадем живота си за погиващия свят.

Ние не искаме просто нашите финансови нужди да бъдат снабдени, а имаме и нужда от Божията любов и грижа.

Господ ни е дал неща, за да снабдяваме нужди!
Господ е инвестирал в нас, за да може ние да инвестираме в други.

Най-добрата инвестиция, която човек може да направи, е в човешки души!

„Мъдрият човек печели души.“

Истинското е, когато Бог го направи!

Най-ценното е да дадеш духовно бъдеще на детето!

Share this: